ŞUBAT 2020 TARİHİNDEN SONRA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZE YAYIN ŞARTI GELMESİ HK

6 Ekim 2019 tarih ve 30910 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin;

“MADDE 24 – (1) Öğrencinin alanı veya teziyle ilgili ilk isim olarak hazırladığı en az bir adet bildirisinin ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalenin ULAKBİM TR dizinde taranan ulusal/uluslararası hakemli bir dergi veya 14/5/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında kabul gören bir dergide yayına kabul edilmiş/yayınlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır. İlgili yayınlarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Tez savunma sınavı tarihi enstitü ana bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en geç bir ay önce yazılı olarak enstitüye bildirilir.

MADDE 37 – (2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde, düzeltme ile öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve öğrencinin tez konusu ile ilgili ilk yazarın yine öğrencinin kendisinin olduğu TR ULAKBİM’de taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayıma kabul yazısı aldığı en az bir makalesini enstitüye gönderilmek üzere ana bilim dalı başkanlığına teslim eder. Tez danışmanları söz konusu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.”

Maddelere gereğince 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren Enstitümüze kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerine yayın şartı getirilmiştir.


RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 62
Doç.Dr. : 17
Dr.Öğr. Üyesi : 20
Kız Öğrenci : 339
Erkek Öğrenci : 153
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 396
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 324
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 72
Doktora Öğrenci Sayısı : 96
Ana Bilimdalı : 41
Tezli Yüksek Lisans : 34
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 24

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 25  Bugün  » 70  Dün  » 34484  Toplam