Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULKADİR BİTİGEN Doktora "Agresif Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VİLDAN BOSTANCI
ABDULRAHMAN TATTAN Yüksek Lisans Bronşektazi Hastalığının Serum Telomeraz ve DUBs Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
AHMET ŞEVKİ TAŞKIRAN Doktora Sıçanlarda Pentilenteetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Somon Kalsitonin'in Epileptik Nöbetler, Epileptogenez ve Nöbet Sonrası Oluşturulan Hipokampal Nöron Hasarı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ALİ ÇETİN Doktora Magnezyum Sülfatın Erkek Sıçanlarda Anksiyolitik Etkisinin Davranış ve Bellek Testleri ile Değerlendirilmesi, Muhtemel Nöronal Hücre İçi Etki Mekanizmalarının Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ALİ ERDİ CANDAR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
ARZU BASMACI Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Yönetim Becerilerine Johari Penceresi Açısından Bir Bakış: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ASLI ÇABUK Doktora Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterik Bakteri Suçlarındaki Karbapenemaz Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
ASLIHAN ER Tezsiz Yüksek Lisans İnternet Bağımlılığının Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
AYŞE ESKİCİ Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirirlmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
AYŞE LAVAŞCI Yüksek Lisans Sezaryen ve Normal Doğum Sonrasında Ebeveynlerin Yenidoğanla İlk Karşılaşmalarındaki Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE SÜMEYYE SARI Yüksek Lisans Erken ve Normal Yaş Aralığında Menopoza Giren Kadınların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
AYŞE TOPCU Yüksek Lisans Kuantum Nokta Entegre Biyosensör Geliştirerek Çift Sarmal ve G-quadruplex DNA Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
AYŞEGÜL YILDIZ Yüksek Lisans Gebelerin Özbakım Gücü ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arsındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN DAĞLAR
AYŞENUR ÖZEN Yüksek Lisans Preeklempsili Gebelerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET DURAN ATAŞ
BEGÜM TUĞÇE KURTOĞLU Yüksek Lisans Suda Çözünür Ftalosiyanın G-quadrupleks DNA Etkileşimlerinin CD Spektroskopisi ve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi ile Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
BERNA ÖZDENOĞLU KUTLU Doktora Deneysel Migren Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Oogenezin Uyarılması Sonucu Over ve Beyin Doku Etkileşimlerinin Histolojik Olarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
BETÜL AKSARAY Yüksek Lisans Gebelerin Kendilerini Algılamalarının Cinsel Özyeterlilik ve Evlilik Uyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BETÜL SENA YALÇINKAYA Yüksek Lisans Hemşire Akademisyenlerin Akademik Etik Değerlerinin ve Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
BETÜL YILMAZ HASKAN Yüksek Lisans Biyokütle Esaslı Fe3O4 Manyetik Biyosorbentler ile Sulardan Antibiyotiklerin Giderimin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY OYMAK
BURAK ELİK Yüksek Lisans hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçim Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BURCU KÜBRA SÜHA Doktora Endotrakeal Aspirasyon Becerisini Geliştirmede Hemşirelik Öğrencilerine Uygulanan Yüksek Gerçekli Simülasyon Eğitiminin Klinik Karar Verme ve Klinik Uygulamaya Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
BÜLENT KOCAKAHYA Yüksek Lisans Pisikiyatri Hastalarında Tedaviye Uyum, Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Durumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
BÜŞRA AKBULUT Yüksek Lisans Evde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel Bağımsızlık Durumları ve Düşme Riskleri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BÜŞRA DAŞ Yüksek Lisans Meme Kanser Hücreleri Üzerine 2,3- Dihidroksibenzoik Asit (2,3-DHBA)'in Anti-Kanser Aktivitesinin Araştırılması ve Lipid Profil Değişimlerinin Shotgun Lipidomik Analizle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
BÜŞRA KARATAŞ Yüksek Lisans Sefdinir-DNA Etkileşiminin İmpedimetrik Biyosensör İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
BÜŞRA PEKPAZAR Yüksek Lisans DNA Ftalosiyanın Etkileşimlerinin UV- Görünür Bölge, Floresans Spektroskopisi, Jel Elekrtoroforez ve Erime Yöntemleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
BÜŞRA YILMAZ Yüksek Lisans Primiparların Annelik Fonksiyonlarının Emzirme Özyeterlilik ve Maternal Bağlanmalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
CANAN DEMİR Yüksek Lisans Prematüre Bebek Bakımı Konusunda Kaygı Yaşayan Annelerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
CANAN KELEŞ Yüksek Lisans Pediatri Doktor ve Hemşirelerinde; Öfke, Problem Çözme ve Tükenmişlik(Sivas İl Örneğinde)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
CANSU ÖZKÖK Yüksek Lisans Ebe ve Hemşirelerde Meme Kanseri Korkusunun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN DAĞLAR
CEMİLE BİÇER Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerein Sahip Olduğu Hemşirelik İmajının Ahlaki Sıkıntı Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
DAMLA KAYA Yüksek Lisans Spiritüel Müzik ve Otojen Gevşeme Eğzersizinin Birlikte Uygulanmasının Migrenli Hastalarda Ağrı, Anksiyete, Yaşam Bulguları ve Sempatik-Parasempatik Aktivasyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
DAMLA ÖNK Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Geri Ödeme Sistemleri Bir Üniversite Hastanesinde Paket Fiyet Uygulamalarının Maliyet Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENİS BAHA BİÇER
DAMLA ZERKİNLİ Yüksek Lisans Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Menopozal Semptomların Genel Sağlık Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
DEMET GÜNEY Yüksek Lisans Sezeryan Ameliyatı Öncesi Dinletilen Müziğin ve Planlı Eğitimin Cerrahi Korkusu,v Anksiyete ve depresyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
DERYA TANDOĞAN Yüksek Lisans Benzimidazol Türevli Ru-(II) Biklerinin İnsan Meme Kanser Hücrelerinde Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
DİLARA ÜLGER ÖZBEK Doktora Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OUAS) Hastalarında Agmatin, Telomeraz ve Bazı Eser Element Düzeylerinin Hastalık Şiddeti İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DİLEK DURGUN Yüksek Lisans İnsan Meme Kanser Hücrelerinde N-Koordine Ru-(II)-p-simen Bileşiklerinin Sitotoksit Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
EBRAR IŞIN Yüksek Lisans Doğum Eylemine Hazırlık Eğitimi ve Danışmanlığının Doğum Deneyimi ve Postpartum Kendini Değerlendirmeye Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
EBRU ÇAMUR Yüksek Lisans Romatoid Artritli Bireylerde Yorgunluk, Uyku ve Ağrının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
ELEM ATEŞ Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Sergiledikleri Sportmenlik Davranışlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ELİF AKYOL Doktora Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktının (Theranekron® ) Kutanöz Leyişmaniyoz ve Sıtma Üzerine Etkisinin Fare Modellerinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
EMİN AKYOL Yüksek Lisans Antikanserojen İlaç Maddeleri Paklitaksel ve Gemsitabin İçin kolay Uygulanabilir, Duyarlı Analitik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
EMİNE YILMAZ Yüksek Lisans Hasta ve Sağlıklı Çocuk Annelerinin Evlilik Uyumu, Yeterlilik Algısı ve Çocuk Gelişimi İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
EMRE ÇAKMAK Yüksek Lisans Farmasötik ve Kozmetik Ürünlerde Pb, Cd ve As Tayini İçin Yeni Nanomalzemelerin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY OYMAK
EMRE TOPRAK Yüksek Lisans Sivas İl Özel İdaresi Atölye Bölümünde Çalışanların İş Yaşam Kalitesi ile İş Doyumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
EPRAR KAPLAN Yüksek Lisans Fibromiyaljili Bireylerde Ağrı, Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KARS FERTELLİ
EREN ÖZOK Yüksek Lisans "Zara Yöresi Koyunlarına Tutunan Kene Türlerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ESRA YANIK Yüksek Lisans Annelerin Özgüvenlerinin Yenidoğan Bebeklerini Algılamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
ESRA YILDIZ Yüksek Lisans Obez Kadınlara Verilen Stres İle Baş Etme Eğitiminin Yeme Tutumu ve Stresle Baş Etme Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
FARUK TÜRKER Yüksek Lisans Acil Durumlarda Hastaların Acil Servise Başvurmadan Önce Probleme Yönelik İlaç Kullanma Davranışları ve Tıp Dışı Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FATMA BUDAK Yüksek Lisans Eritromisinin Elektrokimyasal Davranışlarının DNA Biyosensörleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
FATMA HASTAOĞLU Doktora günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlgili Planlı Eğitimin Kurumda Kalan Yaşlıların Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
FATMANUR OCAKÇI Yüksek Lisans Metamfetamin ile Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Dişi ve Erkek Sıçanların Beyin Dokusunda Oluşan Nörodejenerasyonun MMP-2 ve MMP-9 İmmünolokalizasyonu Yönünden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DENİZ ŞAHİN İNAN
GAMZE DERMAN Yüksek Lisans Son Trimesterdeki Gebe Kadınların Psikososyal Sağlık Durumunun Doğum Korkusu ve Eş Desteği ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
GAMZE ŞAHİN Yüksek Lisans Suda Çözünür Ftalosiyanın G-quadrupleks DNA Etkileşimlerinin CD Spektroskopisi ve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
GİZEM ACUN Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlikte Görülen Psikososyal Sorunlar Sorunlar ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
GİZEM KETREZ Yüksek Lisans Asistan Hekimlerin ve Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin (İntern Doktorlar) Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GONCA ŞİMŞEK Yüksek Lisans Consolida Orientalis (Gay) Schröd. Bitkisinin Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisin Dirençli Enterokaklar (VRE) Üzerine Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
GÖKHAN BAĞCI Doktora Yüksek Yağlı Diyetlerle Beslenen Farelerde Taurin Takviyesinin Kahverengi Yağ Dokusu Oluşumu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE PINARBAŞI
GÖNÜL LİMONCU Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Gerilla Pazarlaması Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
GÜLBAHAR TORAMAN Yüksek Lisans Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
GÜLCAN KIRIM Yüksek Lisans Spor Yaşam Merkezlerine Üye Olan Kadınların Psikolojik İyi Oluş İle Psikolojik Kırılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
GÜLCİHAN YEL Yüksek Lisans Vertigolu Bireylerde Engellilik Durumu ve Günlük Yaşam Aktivesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
GÜLDAL DOĞRUYOL Doktora Ayak Morfometrisinin Yaş,Cinsiyet ve Taraf Farklılığı Açısından Radyolojik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ÇİMEN
GÜLSEMİN ARKAT Yüksek Lisans Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine Başvuran Kadınların Meme Kanserine Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
HACER AKKOYUN Yüksek Lisans Kadınların Jinekolojik Yakınmaları ve Çözümleri ile Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HACI MEVLÜT ÜNSAL Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinde Obezojenik Çevrenin Kardiyovasküler Sağlık Tutumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
HALİL KAYA Yüksek Lisans Sivas'ta Mezbahanelere Yakın Yerleşim Yerlerinde İnsan Kistik Echinococcosis Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
HASAN AYDIN Yüksek Lisans Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
HAVVA KANAK Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Aile Üyelerinde Anksiyete ve Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
HAYRETTİN YAVUZ Doktora Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Aminoasit ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN AYDIN
HİLAL DAĞCI Yüksek Lisans Lenfomalı Hastalarda Yorgunluk ve Fonksiyonel Durum İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
HÜLYA UYGUN Yüksek Lisans Sezaryen Sonrası Uygulanan Refleksolojinin Kadınların İnsizyonel Ağrısına ve iyilik Algısına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HÜSEYİN TUTUMLU Yüksek Lisans Mastitisli Hayvanlarda Döl Verimi Parametrelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YÜKSEL
İLAYDA ÇİFTÇİ Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de Boşanma Konusunda 2010 ile 2019 Yılları Arasında Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
İLKNUR VERGİ Yüksek Lisans Şizofreni Hastalarında Benlik Saygısı Obezite ve İlaç Uyumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
İMRAN BOYLU Yüksek Lisans Gebelere Dinletilen Müziğin ve Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Korkusu ve Öz-Yeterlilik Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
KAAN ÇİMEN Doktora Diz Eklemi Morfometrisinin Ön Çapraz Bağ Biyomekaniği Üzerine Etkisinin Radyolojik Görüntüler İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLHAN OTAĞ
KADER GÜLMEZ Yüksek Lisans Sıçanlarada Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Nöbet Sonrası Oluşan Kognitif Fonksiyon Bozukluğu ve Analjezi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
KÜBRA ERTURHAN TÜRK Doktora Ev Temelli Fiziksel Egzersiz Programının Meme Kanserli Kadınların Yorgunluk, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM YILMAZ
KÜBRA ÖZCAN Yüksek Lisans Stres Üriner İnkontinans Tanılı Kadın Bireylerde Kegel Egzersizlerinin Pelvik Taban Kas Kuvveti ve İnkontinans Şiddeti Üzerine Etkisinin Biofeedback İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
LEVENT HACISÜLEYMAN Doktora Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelinde Yeni Antidepresan İlaçların Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
LEYLA KELEKÇİOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında İfşa Etme (Whistleblowing) Eğiliminin Örgütsel Adalet Agısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranı ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDA ALPER AY
MEHMET ERGİN Yüksek Lisans Deneysel Olarak Oluşturulan Rat Parkinson Modelinde Testiste GPR30, GPR120 ve GPR125 Proteinlerinin Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
MEHMET ÖNDER KARAMAN Doktora "Sağlık Personeli ve Sağlık Dışı Çalışanlarda İlk Yardım Bilgi Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA FERİT KOÇOĞLU
MEHMET VEYSİ KAYA Yüksek Lisans Türk Sağlık Sisteminin Panel, Veri ve Karşılaştırmalı Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi ve bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MELEK ŞEN AYTEKİN Yüksek Lisans Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Yapılan Bazı Uygulamaların Yenidoğanın Ağrı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MELİKE NUR DOĞAN Yüksek Lisans Pap Smear Testi Yaptırmak İçin Başvuran Kadınların Benlik Saygısı ve Utangaçlıkları ile Serviks Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MELİKE YILMAZ Yüksek Lisans Sezaryan ile Doğum Yapmış Kadınlarda Postpartum Fiziksel Semptom Şiddetinin Uyku Kalitesine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
MERVE BEKTAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin Organ Bağışı Tutumlarının Merhamet Duygularıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
MERVE DOĞAN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Ölçülmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MERVE SARIKAYA Yüksek Lisans Antideprasan İlaç Kalıntılarının Atık Sularda İzlenmesi İçin Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
MERVE TOPCU Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Nargile İçme Profilleri, Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
MERVE YILDIRIM Yüksek Lisans Primer İnfertilitenin Kadınların Yaşam Kalitesine, Depresyon Durumlarına ve Stresle Başa Çıkma Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
MİHRAP KARAKAYA Yüksek Lisans Chiari Malformasyon Tanılı Yetişkin Grup ile Sağlıklı Yetişkin Grubun Kognitif Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL ÖZÜM
MURAT ARSLAN Doktora İnsanların Bağırsak Mikrobiyotasında Bulunan Genişlemiş Spekturumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia Coli İzolatlarında Beta-Laktamaz Enzim ve Klon Tiplerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP
MUSTAFA DOĞAN BEDİR Doktora Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Shelterin Proteinleri ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
MÜJGAN DEMİR Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Hastaların Sağlık İnançları ve Tedaviye Uyum Durumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
MÜMTAZ HAKAN ÖZEL Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçerisinde Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
NAZAN AKBULUT Yüksek Lisans Zihinsel Engelli Ergenlerin Cinsel Gelişim Özellikleri ve Ebeveynlerin Cinsel Gelişime Yönelik Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
NESLİGÜL AYBEK Yüksek Lisans Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Bireylerde Kaşıntının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
NESLİHAN SAYIN Yüksek Lisans Erken Gebelik Kaybı Yaşayan Kadınlarda Posttravmatik Stres Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NEZİHA AYDOĞDU Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Kan Transfüzyonu Yapılan ve Yapılmayan Hastaların Transfüzyona Yönelik Görüş ve Beklentileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NİHAN BAYINDIR Doktora İntrauterin Büyüme Geriliğinin Sıçan Karaciğeri Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
NURAY MÜGE ÇETİNDAĞ Tezsiz Yüksek Lisans Otistik Çocukların Ailelerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Geliştirilmesinde Aile Danışmanlığı Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
NURDAN KAYA Doktora Çözüm Odaklı Yaklaşımın Kadınların Doğum Korkularına ve Öz Yeterliliklerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
OĞUZ BURAK YILMAZ Yüksek Lisans Kangal Akkaraman Koçlarında Bazı Androlojik Özelliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPER KOÇYİĞİT
OLGAY KARABULUT Yüksek Lisans Kanser Hastalarında Görülen Semptomlar ve Destekleyici Bakım Gereksinimleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
OZAN KONATEKE Yüksek Lisans Hemşirelerde Mesleğe Bağlılığın Tıbbi Hataya (Malpraktis)Eğilim Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ÖMER FARUK ÇEÇEN Yüksek Lisans "Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların İncelenmesi, Bir Devlet Hastanesi ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ÖZGE DEMİR Yüksek Lisans Bitkisel Zayıflama Ürünlerinde Sibutramin Tayini İçin Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
PELİN ÇELİK Doktora Web Tabanlı Eğitimin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon YönetimiBilgi ve Uygulamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
RUKİYE KARACA VOLKANER Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlikte Aile Tutumlarının Öfke ve Saldırganlığa Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
RUKİYE KUZUCUOĞLU Yüksek Lisans Eser Düzeyde Kaptopril Tayini İçin Zenginleştirme Sonrası Koromatografik Yöntem Geliştirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
SADIK YETKİN Yüksek Lisans Hemiplejik Hastalarda Görülen Ağrılı Omuz Tedavisinde Kinesiobant ve Rijit Bantlama Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
SAFİYE AĞAPINAR ŞAHİN Doktora Kahkaha Yogasının Gebelik Semptomları, Mental İyi Oluş ve Prenatal Bağlanmaya Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SALİH SERDAR SEMERCİ Doktora Satureja Cuneifolian'nın Etanolik Ekstresinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkinliğnin Rat Cilt Yarasında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
SEDA GÜRAY Yüksek Lisans Gebelere Verilen Eğitimin Ağız ve Diş Sağlığı Davranışlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
SELİN CANDAR Yüksek Lisans Annelere Verilen Eğitimin Ev Ortamında Sigara İçilme Durumuna ve 0-5 Yaş Arası Çocukların Pasif İçicilik Maruziyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
SEMA BİÇER Tezsiz Yüksek Lisans Evlilik Uyumunda Eşler Arasındaki İletişimin Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEMA ÜNVER Tezsiz Yüksek Lisans Sınav Kaygısı ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SEMRA BAYRAK ÇEKEN Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçinde Çocuğa Yönelik şiddet ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEMRA KOÇ Yüksek Lisans "Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanser Tanılı Hastalarda Kemoterapi Semptomları Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
SERCAN KAPANCIK Doktora Meme Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA FAM83H-AS1'in Proliferasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SERKAN CAN Yüksek Lisans Lipidomik Yaklaşım Kullanarak Tüberkiloz Hastalığı için Lipid Belirteçlerinin Saptanması ve Tedavi Süresince Değişen Lipid Türlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
SERKAN KAPANCIK Doktora Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA H1F1A-AS1'in Apoptoz Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SEVDE ÖZDEMİR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerine Verilen Eğitimin, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum, Çatışma ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
SEVİM LEVENT Yüksek Lisans İnfertil Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolüne Yönelik Tutumları ile İnfertiliteden Etkilenme Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SEYDA NURBANU TAŞOLAR Yüksek Lisans Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Korku Kaçınma İnanışlarının Fonksiyonel Yetersizlikle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
SİNAN KUZUCU Yüksek Lisans Fasciola Hepatica ile Doğal Enfekte Sığırlarda Antioksidan Seviyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
SÜMEYYE KUZUCU Yüksek Lisans Mamografi Çektirmek Üzere Gelen Kadınların Meme Kanseri Riski ve Mamografiye İlişkin İnançların Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM YILMAZ
ŞENAY POLAT Yüksek Lisans Menopoz Döneminde Olan ve Olmayan Evli Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının Cinsel Yaşam ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
ŞEYDA AKIN Yüksek Lisans Stox1 Geni Promotör Bölge Mutasyonlarının Preeklampsi Hastalığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN PINARBAŞI
ŞEYMA NUR YILDIZ Yüksek Lisans Tiroit Papiller Kanser Hastalarında Serum Kaspaz-9 BCL-2 Golgi P73 Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALEF OKAN DOĞAN
ŞEYMA YILMAZ Yüksek Lisans Metifenidat Hidroklörür ve Atomoksetin'in DNA Etkileşiminin Eloktirokimyasal DNA Etkileşiminin Elekrokimyasal DNA Biyosensörleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
TUBAY BOZKURT Yüksek Lisans Nütrisyon Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye İlişkin Görüşleri, Kaygı Düzeyleri ve Sağlık Ekibinden Beklentilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUĞBA CEMEK Yüksek Lisans Gebelerin İnternet Yoluyla Karar Alma Durumlarının Yaşama Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA SARI Yüksek Lisans Jinekolojik Kanserli Kadınlara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA TÜRKMEN Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Cinsel İstismarına ve Bildirimine Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TUĞÇE ERSOY Yüksek Lisans Hemşirelerin Maruz Kaldığı İş Yeri Şiddeti ile İş Doyumu ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TUĞÇE YILDIZ KARADEDE Tezsiz Yüksek Lisans Alkol Madde Bağımlılığının Aile Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
VOLKAN GENÇOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlerde Madde Bağımlılığından Korunmada Aile Danışmanının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
VOLKAN SERHAT ÖZEN Yüksek Lisans Testis Biyomodellerinin Androlojik Sistem Öğretiminde Kullanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPER KOÇYİĞİT
YASEMİN UÇAR Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Hekim/ Hastane Seçimine Etkisi: Tokat İl Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
YASİN ARSLANTAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin Genel Ruhsal Durumları İle İş Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
YAVUZ ORAK Doktora Nöropatik Ağrıda GABAerjik Etkinliği Modüle Eden İlaçların Ratlarda Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İHSAN BAĞÇİVAN
YILDIZ KARAKAYA GÜNEŞTEPE Tezsiz Yüksek Lisans Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
ZEYNEP ERTEMÜR Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Plazma Aminoasit Düzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP KARTAL Yüksek Lisans Gebelerde Sigara Kullanımının Prenatal Anne Bebek Bağlanması ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
ZEYNEP ÖGEDEY Yüksek Lisans Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanserli Hastalarda Bulantı Kusma Öğürme ve Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ZIAD JOHA Doktora Kannabinoiderjik Sistemi Etkileyen Yeni İlaçların Ratlarda Akut Ağrıdaki ve Deneysel Olarak Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelindeki Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
ZUHAL GÜLSOY Doktora Yoğun Bakımda Gerçekleştirilen Hasta Ünitesi Temizliğinin Floresan Işıma, BCA ve Mikrobiyolojik Örnekleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ZUHAL TUNÇBİLEK Yüksek Lisans Prostat Kanseri Tedavisine Yönelik Paklitaksel ve Dokstrubicin ile Modifiye Edilmiş Nanotaşıyıcı İlaç Sistemlerinin DUSP Genlerin Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ

Rakamlarla

Prof. Dr. : 57
Doç. Dr. : 23
Dr.Öğr. Üyesi : 19
Kız Öğrenci : 342
Erkek Öğrenci : 208
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 444
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 444
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi : 326
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci : 118
Doktora Öğrenci Sayısı : 100
Anabilimdalı : 41
Tezli Yüksek Lisans : 34
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 23

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 16  Bugün  » 27  Dün  » 40010  Toplam