Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULKADİR BİTİGEN Doktora "Agresif Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VİLDAN BOSTANCI
ABDULRAHMAN TATTAN Yüksek Lisans Bronşektazi Hastalığının Serum Telomeraz ve DUBs Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
AHMET ÖMER KARSLI Yüksek Lisans Fırat Nehri Üzerinde Bulunan Barajların Meteorolojik Değişkenler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EYLEM ITIR AYDEMİR
ALİ ÇETİN Doktora Magnezyum Sülfatın Erkek Sıçanlarda Anksiyolitik Etkisinin Davranış ve Bellek Testleri ile Değerlendirilmesi, Muhtemel Nöronal Hücre İçi Etki Mekanizmalarının Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ALİ ERDİ CANDAR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
ALİ ŞAHİN Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Taraftar Tutumları Üzerine Etkisi; Demir Grup Sivasspor Kulübü Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ARZU BASMACI Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Yönetim Becerilerine Johari Penceresi Açısından Bir Bakış: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ARZU KOÇAĞ Yüksek Lisans Birinci Trimesterdeki Gebelerde Demir Anemisi Eksikliği Prevalansı ve Gebelerin Demir Preparatı Konusunda Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
ASLI ÇABUK Doktora Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterik Bakteri Suçlarındaki Karbapenemaz Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
ASLIHAN ESRA BİLDİRİCİ Doktora HPV Pozitif Bireylerde MİR-519d, HPV16-miR-HI ve DvI-I İfadelerinin RT-PCR ile Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÇEKİN
ASUMAN EKŞİ Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Karşılaşılan Üretim Karşıtı İş Davranışları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ATİLLA DULKADİR Yüksek Lisans Sivas İlindeki Çiftliklerde Bulunan Buzağı ve Sığırlarda Cryptosporidium Varlığı ve Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
AYCAN GÜLDALI Yüksek Lisans Yatarak Trdavi Gören Kanser Hastalarında Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYGÜL ATA Yüksek Lisans Elli Yaş ve Üzeri Bireylerin Kolorektal Kanser Tarama Davranışları ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Arasındaki İlşki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HESNA GÜRLER
AYLİN TÜMKAYA YENMİŞ Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve oyun Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesiın
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
AYSEL ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans Yeşil Hastane Kavramının Teorik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYŞE AKSOY Doktora Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Programının Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYŞE ESKİCİ Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirirlmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
AYŞE KARATAŞ Yüksek Lisans Gebelere Verilen Doğuma Hazırlık Eğitiminin Kaygı ve Prenatal Bağlanma Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
AYŞE KÜBRA DEMİR Yüksek Lisans Diş hekimlerinin ve Diş Hekimliği 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYŞE LAVAŞCI Yüksek Lisans Sezaryen ve Normal Doğum Sonrasında Ebeveynlerin Yenidoğanla İlk Karşılaşmalarındaki Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE SÜMEYYE SARI Yüksek Lisans Erken ve Normal Yaş Aralığında Menopoza Giren Kadınların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
AYŞE TOPCU Yüksek Lisans Kuantum Nokta Entegre Biyosensör Geliştirerek Çift Sarmal ve G-quadruplex DNA Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
AYŞEGÜL MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Hipotirioidi Olan Bireylerde Yorgunluk, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
AYŞENUR ÖZEN Yüksek Lisans Preeklempsili Gebelerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET DURAN ATAŞ
BEGÜM TUĞÇE KURTOĞLU Yüksek Lisans Suda Çözünür Ftalosiyanın G-quadrupleks DNA Etkileşimlerinin CD Spektroskopisi ve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi ile Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
BERNA ÖZDENOĞLU KUTLU Doktora Deneysel Migren Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Oogenezin Uyarılması Sonucu Over ve Beyin Doku Etkileşimlerinin Histolojik Olarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
BETÜL YILMAZ HASKAN Yüksek Lisans Biyokütle Esaslı Fe3O4 Manyetik Biyosorbentler ile Sulardan Antibiyotiklerin Giderimin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY OYMAK
BEYZA DURAN Yüksek Lisans Preeklampsi Hastalarında ACE Geni Promotor Bölge Varyasyonlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN PINARBAŞI
BİRNUR YEŞİLDAĞ ÇELİK Doktora Sağlık İnanç Modeline Göre Geliştirilen Doğuma Hazırlık Programının Primigravida Gebelerde Doğum Korkusu, Doğum Öz Yeterliliği, Doğum Süreci ve Algısı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
BURAK ELİK Yüksek Lisans hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçim Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BURCU KÜBRA SÜHA Doktora Endotrakeal Aspirasyon Becerisini Geliştirmede Hemşirelik Öğrencilerine Uygulanan Yüksek Gerçekli Simülasyon Eğitiminin Klinik Karar Verme ve Klinik Uygulamaya Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
BÜŞRA DEĞERLİ Yüksek Lisans Allium Cepa Ekstresinin Kadınlarda Polikistik Over Sendromuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BÜŞRA PEKPAZAR Yüksek Lisans DNA Ftalosiyanın Etkileşimlerinin UV- Görünür Bölge, Floresans Spektroskopisi, Jel Elekrtoroforez ve Erime Yöntemleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
CANAN DEMİR Yüksek Lisans Prematüre Bebek Bakımı Konusunda Kaygı Yaşayan Annelerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
CANSU KORKMAZ Yüksek Lisans Hastanelerin Kalite Direktörlerinin ve Kalite Birimi Çalışanlarının Kalite İndikatör Yönetimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: İç Anadolu Bölgesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
DAMLA KAYA Yüksek Lisans Spiritüel Müzik ve Otojen Gevşeme Eğzersizinin Birlikte Uygulanmasının Migrenli Hastalarda Ağrı, Anksiyete, Yaşam Bulguları ve Sempatik-Parasempatik Aktivasyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
DAMLA ZERKİNLİ Yüksek Lisans Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Menopozal Semptomların Genel Sağlık Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
DEMET ÇAKIR Doktora Doğum Eylemi Sırasında Kullanılan Kablosuz Fetat İzleme Sisteminin Konfor, Ağrı Korkusu ve Annenin Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
DEMET GÜNEY Yüksek Lisans Sezeryan Ameliyatı Öncesi Dinletilen Müziğin ve Planlı Eğitimin Cerrahi Korkusu,v Anksiyete ve depresyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
DENİZ GÜLENÇ Yüksek Lisans Primipar Kadınların Erken Lohusalık Sürecinde Algıladıkları Eş Desteği ile Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
DİLARA ÜLGER ÖZBEK Doktora Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OUAS) Hastalarında Agmatin, Telomeraz ve Bazı Eser Element Düzeylerinin Hastalık Şiddeti İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DİLEK DURGUN Yüksek Lisans İnsan Meme Kanser Hücrelerinde N-Koordine Ru-(II)-p-simen Bileşiklerinin Sitotoksit Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
EBRAR IŞIN Yüksek Lisans Doğum Eylemine Hazırlık Eğitimi ve Danışmanlığının Doğum Deneyimi ve Postpartum Kendini Değerlendirmeye Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
ELEM ATEŞ Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Sergiledikleri Sportmenlik Davranışlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ELİF AKYOL Doktora Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktının (Theranekron® ) Kutanöz Leyişmaniyoz ve Sıtma Üzerine Etkisinin Fare Modellerinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
ELİF BURCU TÜZEMEN BAYYURT Doktora Ateroskleroz Hastalarında NKILA Aracılığıyla LOX-1 Gen Düzenlemesinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
EMİN AKYOL Yüksek Lisans Antikanserojen İlaç Maddeleri Paklitaksel ve Gemsitabin İçin kolay Uygulanabilir, Duyarlı Analitik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
EMİNE KILIÇ Yüksek Lisans Annelerde Postpartum Anksiyete ve Annelik Fonksiyonu Arasındaki ilişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
EMİNE NUR DAĞ Yüksek Lisans Kadınların Üriner İnkontinansa İlişkin Tutumları İle Sağlık Arama Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
EREN YENİDÜNYA Doktora Keratitli Hastalardan Alınan Örneklerden Acanthmoeba Türlerinin Farklı Besiyerleri Kullanılarak Üretilmesi ve Genotiplemdirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ESRA YANIK Yüksek Lisans Annelerin Özgüvenlerinin Yenidoğan Bebeklerini Algılamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
FADİME AYDIN Yüksek Lisans Bakteriyel G-Quadruplekslerin Ftalosiyanın ve Quantum Noktaları ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
FATMANUR OCAKÇI Yüksek Lisans MRotenon ile Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Dişi ve Erkek Sıçanların Beyin Dokusunda Oluşan Nörodejenerasyonun MMP-2 ve MMP-9 İmmünolokalizasyonu Yönünden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DENİZ ŞAHİN İNAN
FERHAT ÖZTÜRK Yüksek Lisans Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Hastaların Stresle Başetme ve Ruhsal Durumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
FİRDEVS ÖZDEMİR Yüksek Lisans Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Antepartum Semptom Yaşama Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GAMZE DERMAN Yüksek Lisans Son Trimesterdeki Gebe Kadınların Psikososyal Sağlık Durumunun Doğum Korkusu ve Eş Desteği ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
GONCA GÜL IŞIK Tezsiz Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar ve Sağlık yönetimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
GONCA ŞİMŞEK Yüksek Lisans Consolida Orientalis (Gay) Schröd. Bitkisinin Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisin Dirençli Enterokaklar (VRE) Üzerine Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
GÖNÜL LİMONCU Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Gerilla Pazarlaması Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
GÜLCAN KIRIM Yüksek Lisans Spor Yaşam Merkezlerine Üye Olan Kadınların Psikolojik İyi Oluş İle Psikolojik Kırılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
GÜLDAL DOĞRUYOL Doktora Ayak Morfometrisinin Yaş,Cinsiyet ve Taraf Farklılığı Açısından Radyolojik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ÇİMEN
HACI MEVLÜT ÜNSAL Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinde Obezojenik Çevrenin Kardiyovasküler Sağlık Tutumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
HASAN AYDIN Yüksek Lisans Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
HAYRETTİN YAVUZ Doktora Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Aminoasit ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
HİLAL DAĞCI Yüksek Lisans Lenfomalı Hastalarda Yorgunluk ve Fonksiyonel Durum İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
HİLAL ÖZBEK Doktora Gebelere Uygulanan Haptonominin Algılanan Stres, Doğum Korkusu ve Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
HÜLYA UYGUN Yüksek Lisans Sezaryen Sonrası Uygulanan Refleksolojinin Kadınların İnsizyonel Ağrısına ve iyilik Algısına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HÜMEYRA GÜLHAN Yüksek Lisans Gebelere Dinletilen Müziğin Doğum Endişesi ve Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HÜSEYİN TUTUMLU Yüksek Lisans Mastitisli Hayvanlarda Döl Verimi Parametrelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YÜKSEL
İBRAHİM ETHEM PAK Yüksek Lisans Teakwondo Sporcularında Uygulanan Köpük Silindir Egzersizlerinin Tekrarlı Tekme Performansı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
İMRAN BOYLU Yüksek Lisans Gebelere Dinletilen Müziğin ve Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Korkusu ve Öz-Yeterlilik Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
KAAN ÇİMEN Doktora Diz Eklemi Morfometrisinin Ön Çapraz Bağ Biyomekaniği Üzerine Etkisinin Radyolojik Görüntüler İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLHAN OTAĞ
KADER GÜLMEZ Yüksek Lisans Sıçanlarada Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Nöbet Sonrası Oluşan Kognitif Fonksiyon Bozukluğu ve Analjezi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
KÜBRA ÇAYLAN Yüksek Lisans Geriatrik Bireylerde Kalistenik Egzersizin Fiziksel Uygunluk Yaşam Kalitesi ve Bilişsel Durum Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
KÜBRA ERTURHAN TÜRK Doktora Ev Temelli Fiziksel Egzersiz Programının Meme Kanserli Kadınların Yorgunluk, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
KÜBRA ÖZCAN Yüksek Lisans Stres Üriner İnkontinans Tanılı Kadın Bireylerde Kegel Egzersizlerinin Pelvik Taban Kas Kuvveti ve İnkontinans Şiddeti Üzerine Etkisinin Biofeedback İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
LEVENT HACISÜLEYMAN Doktora Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelinde Yeni Antidepresan İlaçların Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
LEYLA KELEKÇİOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında İfşa Etme (Whistleblowing) Eğiliminin Örgütsel Adalet Agısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranı ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MEHMET AKİF BAKIRHAN Yüksek Lisans Krosinin Elektrokimyasal Davranışlarının ve DNA ile Etkileşimlerinin Kalem Grafit Elektrotlarla İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
MEHMET ERGİN Yüksek Lisans Deneysel Olarak Oluşturulan Rat Parkinson Modelinde Testiste GPR30, GPR120 ve GPR125 Proteinlerinin Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
MEHMET ÖNDER KARAMAN Doktora "Sağlık Personeli ve Sağlık Dışı Çalışanlarda İlk Yardım Bilgi Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA FERİT KOÇOĞLU
MELEK ŞEN AYTEKİN Yüksek Lisans Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Yapılan Bazı Uygulamaların Yenidoğanın Ağrı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MELİKE YILMAZ Yüksek Lisans Sezaryan ile Doğum Yapmış Kadınlarda Postpartum Fiziksel Semptom Şiddetinin Uyku Kalitesine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
MERVE AŞKIN Yüksek Lisans İstismarcı Yönetim Tarzının Örgütsel Sapma Davranışlarına Etkisi. Asistan Hekimler Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MERVE DURSUN Yüksek Lisans Paranasal Bölge Morfometrisinin Anatomik Varyasyonlarla İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEDAT SABANCIOĞULLARI
MERVE TOPCU Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Nargile İçme Profilleri, Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
MURAT ARSLAN Doktora İnsanların Bağırsak Mikrobiyotasında Bulunan Genişlemiş Spekturumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia Coli İzolatlarında Beta-Laktamaz Enzim ve Klon Tiplerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP
MUSTAFA DOĞAN BEDİR Doktora Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Shelterin Proteinleri ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
NAZAN AKBULUT Yüksek Lisans Riskli Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler ile Psikososyal Sağlık Durumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
NESLİHAN YENER Yüksek Lisans Doğumda Verilen Duygusal Desteğin Kadının Doğum Algısı ve Korkusuna Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NURDAN KAYA Doktora Çözüm Odaklı Yaklaşımın Kadınların Doğum Korkularına ve Öz Yeterliliklerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
OLGAY KARABULUT Yüksek Lisans Kanser Hastalarında Görülen Semptomlar ve Destekleyici Bakım Gereksinimleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ÖMER FARUK DUMLU Yüksek Lisans Acil Servise Başvuran Hastaların Tanılarının Triyaj Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Ambulans Başvurularının Uluslararası 32 Acil Durum Parametresine Göre Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ÖZGE DEMİR Yüksek Lisans Bitkisel Zayıflama Ürünlerinde Sibutramin Tayini İçin Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
ÖZGE KISAOĞLU Doktora Palyatif Bakım Alan Hastalara Uygulanan Umut Müdahalesinin Anksiyete ve Umut Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ÖZLEM AKGÜN Doktora Ikınma Tekniklerinin Doğum Eylemi Süresine, Perineal Travma Durumuna ve Yenidoğan Apgar Skoruna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
RABİA SEVA ÖZKAN Yüksek Lisans Bedensel Engelli Çocuklar ve Bakım Verenlerinde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Yapmayı Engelleyen ve Kolaylaştıran Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ
SADIK YETKİN Yüksek Lisans Hemiplejik Hastalarda Görülen Ağrılı Omuz Tedavisinde Kinesiobant ve Rijit Bantlama Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
SAFİYE AĞAPINAR ŞAHİN Doktora Kahkaha Yogasının Gebelik Semptomları, Mental İyi Oluş ve Prenatal Bağlanmaya Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SAFİYE YANMIŞ Doktora Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Yoga Uygulamasının Yorgunluk, Konfor ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
SALİH SERDAR SEMERCİ Doktora Satureja Cuneifolian'nın Etanolik Ekstresinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkinliğnin Rat Cilt Yarasında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
SEDA GÜNHAN Tezsiz Yüksek Lisans Salgın Hastalıklar ve Toplum Üzerine Etkilerinin Teorik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
SELİN CANDAR Yüksek Lisans Annelere Verilen Eğitimin Ev Ortamında Sigara İçilme Durumuna ve 0-5 Yaş Arası Çocukların Pasif İçicilik Maruziyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
SEMANUR OKTAY Yüksek Lisans Presenteizm ile Tıbbi Hata Yapma Eğilimi Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SERCAN KAPANCIK Doktora Meme Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA FAM83H-AS1'in Proliferasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SEREN ÇAYIR Yüksek Lisans Doğum Sonu Dönemde Baba-Bebek Arasındaki Bağlanma Durumunun ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
SERKAN KAPANCIK Doktora Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA H1F1A-AS1'in Apoptoz Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SEVDE ÖZDEMİR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerine Verilen Eğitimin, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum, Çatışma ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
SEVİM LEVENT Yüksek Lisans İnfertil Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolüne Yönelik Tutumları ile İnfertiliteden Etkilenme Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SEYDA NURBANU TAŞOLAR Yüksek Lisans Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Korku Kaçınma İnanışlarının Fonksiyonel Yetersizlikle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
ŞEYMA YILMAZ Yüksek Lisans Metifenidat Hidroklörür ve Atomoksetin'in DNA Etkileşiminin Eloktirokimyasal DNA Etkileşiminin Elekrokimyasal DNA Biyosensörleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
ŞURA NUR DELİSER Yüksek Lisans Sivas İlindeki Köpeklerde Cryptosporidium Varlığı ve Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
TUBA KARABEY Doktora İntramüsküler Enjeksiyonda Ekstremitlerin İnternal Rotasyonu, Lokal Soğuk Uygulama ve Shotblocker Kullanımının Enjeksiyon Ağrısı ve Konfor Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUĞBA CEMEK Yüksek Lisans Gebelerin İnternet Yoluyla Karar Alma Durumlarının Yaşama Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA SARI Yüksek Lisans Jinekolojik Kanserli Kadınlara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA TÜRKMEN Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Cinsel İstismarına ve Bildirimine Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TUĞÇE ERSOY Yüksek Lisans Hemşirelerin Maruz Kaldığı İş Yeri Şiddeti ile İş Doyumu ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
YAVUZ ORAK Doktora Nöropatik Ağrıda GABAerjik Etkinliği Modüle Eden İlaçların Ratlarda Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İHSAN BAĞÇİVAN
ZEYNEP EKER Doktora Parkinson Hastalarında D-aminoasit oksidaz, Aminoasit Rasemaz ve Plazma Aminoasitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP ERTEMÜR Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Plazma Aminoasit Düzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP KARTAL Yüksek Lisans Gebelerde Sigara Kullanımının Prenatal Anne Bebek Bağlanması ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
ZEYNEP ÖGEDEY Yüksek Lisans Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanserli Hastalarda Bulantı Kusma Öğürme ve Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ZIAD JOHA Doktora Kannabinoiderjik Sistemi Etkileyen Yeni İlaçların Ratlarda Akut Ağrıdaki ve Deneysel Olarak Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelindeki Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
ZUHAL GÜLSOY Doktora Yoğun Bakımda Gerçekleştirilen Hasta Ünitesi Temizliğinin Floresan Işıma, BCA ve Mikrobiyolojik Örnekleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 62
Doç.Dr. : 17
Dr.Öğr. Üyesi : 20
Kız Öğrenci : 339
Erkek Öğrenci : 153
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 396
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 324
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 72
Doktora Öğrenci Sayısı : 96
Ana Bilimdalı : 41
Tezli Yüksek Lisans : 34
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 24

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 28  Bugün  » 70  Dün  » 34487  Toplam