FAALİYET RAPORLARI

 

FAALİYET RAPORLARI

 

 

 

 

 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

HAZIRLAMA KILAVUZU

 

 

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri belgesi ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekiler

 

Genel Bilgiler.

Giriş.

Amaç. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İçerik.

Raporun Teslimi ve Dağıtımı

Raporların Değerlendirilmesi Süreci

Gizlilik. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Ek-1. 4

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU.. 5

1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER.. 5

1.1 İletişim Bilgileri 5

1.2 Tarihsel Gelişimi 5

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 8

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 8

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 9

1.6 Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması 9

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. 10

2.1     Kalite Politikası 10

2.2     Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri 12

2.3     Paydaş Katılımı 13

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM... 15

3.1     Programların Tasarımı ve Onayı 15

3.2     Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 16

3.3     Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme. 17

3.4     Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma. 19

3.5     Eğitim-Öğretim Kadrosu. 19

3.6     Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler. 20

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 22

4.1     Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 22

4.2     Kurumun Araştırma Kaynakları 23

4.3     Kurumun Araştırma Kadrosu. 24

4.4     Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 24

5. YÖNETİM SİSTEMİ. 26

5.1     Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 26

5.2     Kaynakların Yönetimi 27

5.3     Bilgi Yönetimi Sistemi 27

5.4     Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi 28

5.5     Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme. 29

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.. 30

 

 

 

Ek-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

01.02.2019

 

RAPORU HAZIRLAYANLAR

Enstitü Müdürü : Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT

Enstitü Müdür Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Gülseren DAĞLAR

Enstitü Sekreteri : Arife DAŞTAN

Bilgisayar İşletmeni :

1. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırmak amacı ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununu kapsamında 1982 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş ve 1982–1983 Eğitim Öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. Enstitümüz, Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı olarak Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarına yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi veren bir birimdir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonu temel alındığında Enstitümüz bünyesinde 2'si Disiplinler Arası program olmak üzere toplam 42 Anabilim Dalında (24 Doktora, 34 Yüksek Lisans ve 3 Tezsiz Yüksek Lisans) eğitim-öğretim yürütülmektedir. Enstitünün kuruluşundan 2018 yılı sonuna kadar bu enstitüden 551 tezli yüksek lisans, 62 tezsiz yüksek lisans ve 230 doktora programlarından olmak üzere toplam 843 öğrenci mezun olmuştur. Halen Enstitümüze kayıtlı 79 doktora, 443 tezli yüksek lisans ve 178 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 700 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Enstitü olarak hedefimiz; üretken, Ülkemiz ve Dünya bilimine katkı sağlayacak, kaynakları etkin ve etkili kullanan, sağlık ve bakım politikalarına yön veren bilim insanları yetiştirilmesini sağlamaktır.

1.1 İletişim Bilgileri

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

TEL: 0 346 219 11 51

Belgegeçer: 0 346 219 11 51

E-Posta: saglikbilenst@cumhuriyet.edu.tr 

 

1.2 Tarihsel Gelişimi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 20.07.1982 tarihinde Resmi Gazete’de (17760 sayı numarası ile) yayınlanan, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin bir birimi olarak 1982–1983 eğitim öğretim yılı güz döneminde faaliyete geçmiştir. Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Enstitü Müdürleri

 • 1982-1988 yılları arasında Kurucu Müdür Prof. Dr. Gülendame SAYGI
 • 1988-1994 yılları arasında Prof. Dr. Atilla ATALAY,
 • 1994-1996 yılları arasında Prof. Dr. Yusuf SARIOĞLU,
 • 1996-1999 yılları arasında Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK,
 • 1999-2007 yılları arasında Prof. Dr. Öge ÇETİNKAYA,
 • 2007-2008 yılları arasında Prof. Dr. Hüseyin Eray BULUT,
 • 2008-2011 yılları arasında Prof. Dr. Tijen KAYA TEMİZ,
 • 2011-2012 yılları arasında Doç. Dr. Altuğ BIÇAKÇI,
 • 2012-2014 yılları arasında Prof. Dr. Ömer POYRAZ,
 • 2014-2016 yılları arasında Prof. Dr. Ali ÇELİKSÖZ
 • 12.01.2016- 15.08.2016 arası Prof. Dr. Zahid Tevfik AĞAOĞLU
 • 16.08.2016 tarihinde Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT müdürlük görevine başlamış ve görevine devam etmektedir.

Enstitümüzde 1 Enstitü Sekreteri, 1 yazı işleri, 1 öğrenci işleri, 1 tahakkuk servisi ve 1 yardımcı hizmetli olmak üzere 5 personel görev yapmaktadır.

FİZİKİ DURUM

Enstitümüz Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Enstitüler Binası içerisinde bulunmaktadır. Enstitüler binası içerisinde giriş katta TÖMER’e (Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi) tahsis edilen 40 kişilik derslik, Tezsiz Yüksek Lisans “Aile Danışmanlığı Programı”nın derslerinin yapılmasında kullanılmaktadır. Derslik yaklaşık 30 mbüyüklüğündedir. Enstitünün fiziki durumuna ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo-1: Birim Kapalı Alanları

Fiziki Olanaklar

Miktarı

Akademik ve İdari Personele Tahsisli Toplam Oda (Ofis) Sayısı

12

Toplantı Salonu

1

Arşiv Odası

2

Kullanılabilir Kapalı Alan

365m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-2: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdari Amaçlı (adet)

Eğitim Amaçlı (adet)

Araştırma Amaçlı

Masa Üstü Bilgisayar

6

 

 

Taşınabilir Bilgisayar

1

 

 

 

 

Tablo-3: Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Çeşidi ve Kullanım Amaçları

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdari Amaçlı (adet)

Eğitim Amaçlı (adet)

Araştırma Amaçlı

Projeksiyon

1

 

 

Fotokopi Makinesi

2

 

 

Faks

1

 

 

Televizyonlar

2

 

 

Yazıcılar

4

 

 

Tarayıcılar

3

 

 

 

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Bilimsel ve etik kurallara uygun olarak en üst düzeyde lisansüstü eğitimi vererek standartlara uygun eğitim öğretim yanında uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, etkin, bilgi ve becerisini farklı alanlarda uygulayabilen bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon

Ülkemizde en üst düzeyde tercih edilen, uluslararası platformlarda tanınan ve saygı duyulan, uluslararası standartlarda öğrenci yetiştiren, sağlık ve bilim politakalarına yön veren eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

İlkeler

 • İnsani değerlere saygılı
 • Bilimsel ve sosyo-kültürel ahlaki değerlere saygılı
 • Çevreye ve doğaya karşı bilinçli ve saygılı
 • Toplumsal sorunlara duyarlı
 • Güvenilir
 • Güler yüzlü ve ulaşılabilir
 • Etkin ve uyumlu
 • Katılımcı
 • Saydam ve hesap verebilir.

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

2018 yılı sonu temel alındığında Enstitümüz bünyesinde 2’si Disiplinler Arası program olmak üzere toplam 42 Anabilim Dalı’nda (24 Doktora, 34 Yüksek Lisans ve 3 Tezsiz Yüksek Lisans) eğitim-öğretim Türkçe olarak yürütülmektedir.

Enstitünün kuruluşundan 2018 yılı sonu itibariyle 462 tezli yüksek lisans, 32 tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından 226 olmak üzere toplam 720 öğrenci mezun olmuştur. Halen Enstitümüze kayıtlı 79 doktora, 459 tezli yüksek lisans ve 163 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 701 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Enstitü bünyesinde kadrolu akademik personel bulunmamaktadır.

 

Tablo-4: Enstitü Anabilim Dalları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI

 

Sıra  no

ANABİLİM DALI ADI

Yüksek Lisans

Doktora

Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)

1.

Anatomi

X

X

 

2.

Biyoistatistik

X

 

 

3.

Biyokimya

X

X

 

4.

Farmakoloji

X

X

 

5.

Fizyoloji

X

X

 

6.

Halk Sağlığı

X

X

 

7.

Histoloji-Embriyoloji

X

X

 

8.

Mikrobiyoloji

X

X

 

9.

Parazitoloji

X

X

 

10.

Tıbbi Biyoloji

X

X

 

11.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

X

 

12.

Restoratif Diş Tedavisi

 

X

 

13.

Protetik Diş Tedavisi

 

X

 

14.

Periodontoloji

 

X

 

15.

Ortodonti

 

X

 

16.

Hemşirelikte Doktora

 

X

 

17.

Hemşirelik Esasları

X

 

 

18.

Hemşirelikte Yönetim

X

 

 

19.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

X

 

 

20.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

X

 

 

21.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

X

X

 

22.

İç Hastalıkları Hemşireliği

X

X

 

23.

Psikiyatri Hemşireliği

X

X

 

24.

Halk Sağlığı Hemşireliği

X

X

 

25.

Ebelik

X

X

X

26.

Sağlık Yönetimi

X

 

X

27.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

X

 

 

28.

Beden Eğitimi ve Spor

X

 

 

29.

Veteriner İç Hastalıkları

X

 

 

30.

Veteriner Bes.Gıda Hij.ve Tekno.

X

 

 

31.

Veteriner Anatomi

X

 

 

32.

Dölerme ve Suni Tohumlama

X

 

 

33.

Eczacılık Analitik Kimya

X

 

 

34.

Eczacılık Farmasötik Biyokimya

X

 

 

35.

Eczacılık Farmasötik Mikrobiyoloji

X

 

 

36.

Sinirbilim (Disiplinlerarası)

X

 

 

37.

Aile Danışmanlığı (Disiplinlerarası)

 

 

X

38.

Eczacılık Biyokimya (Ortak Program)

X

 

 

39.

Tıp Fizyoloji (Ortak Program)

X

X

 

40.

Tıp Parazitoloji (Ortak Program)

X

 

 

41.

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Ortak Program)

X

X

 

42.

Veteriner Parazitoloji (Ortak Program)

X

 

 

 

 

Tablo-5: Anabilim Dalı Kadrosunda Olup Enstitü Bünyesinde Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI

 

Sıra  No

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

 

Dr.Öğr.Üyesi

1.

Anatomi

4

2

1

2.

Biyoistatistik

1

-

2

3.

Biyokimya

2

2

1

4.

Farmakoloji

4

1

1

5.

Fizyoloji

-

1

3

6.

Halk Sağlığı

5

-

-

7.

Histoloji-Embriyoloji

4

-

2

8.

Mikrobiyoloji

5

1

2

9.

Parazitoloji

3

1

2

10.

Tıbbi Biyoloji

2

1

3

11.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

1

1

12.

Restoratif Diş Tedavisi

2

5

1

13.

Protetik Diş Tedavisi

2

3

2

14.

Periodontoloji

1

2

2

15.

Ortodonti

1

-

-

16.

Hemşirelikte Doktora

1

3

3

17.

Hemşirelik Esasları

3

-

-

18.

Hemşirelikte Yönetim

-

-

-

19.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

2

1

1

20.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

-

-

 

2

21.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

3

1

 

2

22.

İç Hastalıkları Hemşireliği

3

-

3

23.

Psikiyatri Hemşireliği

3

1

2

24.

Halk Sağlığı Hemşireliği

-

1

2

25.

Ebelik

1

1

7

26.

Sağlık Yönetimi

-

1

3

27.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

3

28.

Beden Eğitimi ve Spor

2

1

6

29.

Veteriner İç Hastalıkları

1

2

-

30.

Veteriner Bes.Gıda Hij.ve Tekno.

2

-

2

31.

Veteriner Anatomi

-

3

1

32.

Dölerme ve Suni Tohumlama

-

2

1

33.

Eczacılık Analitik Kimya

1

3

1

34.

Eczacılık Farmasötik Biyokimya

-

-

4

35.

Eczacılık Farmasötik Mikrobiyoloji

 

1

2

36.

Sinirbilim (Disiplinlerarası)

1

2

1

37.

Aile Danışmanlığı (Disiplinlerarası)

6

3

13

38.

Eczacılık Biyokimya (Ortak Program)

1

1

3

39.

Tıp Fizyoloji (Ortak Program)

5

2

1

40.

Tıp Parazitoloji (Ortak Program)

4

1

-

41.

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji (Ortak Program)

2

2

1

42.

Veteriner Parazitoloji (Ortak Program)

2

1

1

 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi: Enstitümüzün, 2016 yılında başlayarak kesintisiz olarak yayınlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi isimli Uluslararası Hakemli bir dergisi vardır. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından, Nisan, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Dergide, sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarında klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup türünde yazılara  yer verilir. Dergide makaleler Türkçe olarak yayımlanmaktadır

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Enstitümüz bünyesinde Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren birim bulunmamaktadır. Bununla birlikte lisansüstü eğitimdeki öğrencilerimiz araştırmalarında bağlı bulundukları  Anabilim Dalları (AD) nın alt yapılarını üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezlerini, laboratuvarları, proje koordinasyon biriminden  faydalanmaktadır.

1.6 Organizasyon Şeması

Sağlık Bilimleri Enstitüsü organizasyonel yapısı, yönetsel birimleri ekte sunulmalıdır.

2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Enstitümüz yükseköğretimin hızlı bir şekilde değişen gündemi kapsamında avantajlarını koruyabilmek üzere kalite yönetimine daha çok önem verme kararı almıştır. Bu kapsamda öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği gereğince Enstitümüzde Kalite Komisyonunu kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Kalite komisyonu çalışmalarına Anabilim Dalı Başkanları, birim çalışanları ve ihtiyaç duyulduğunda diğer öğretim üyeleri de katkıda bulunmaktadır.

 1. Kalite Politikası; SBE misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlediği, izlediği ve iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreç olarak 2018-2022 Stratejik Planı (SP) bulunmaktadır.

Kurumun stratejileri, öncelikleri ve tercihlerinin misyon, vizyon ve hedefleri ile ilişkisi doğrultusunda SP Hedef 4.1.de “Enstitünün Akademik ve İdari Çalışanlarına İlişkin Görev Tanımlarının Yapılmasını Sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu hedefin gerçekleşmesinde “Kalite komisyonu oluşturulması” strateji olarak belirlenmiştir. SBE Kalite Komisyonu 07.08.2017 tarihinde oluşturulmuş, 24.12.2018 tarihinde de revizyon yapılmış ve Kalite Koordinatörlüğü’ne iletilmiştir.

SBE kalite çalışmaları içerisinde Kalite komisyonu üyelerine kalitenin ne olduğu, kalite çalışmalarının önemi, gerekliği ve komisyon üyesi olarak sorumlulukların neler olduğu konularını içeren eğitim yapılması, planlanan bu eğitimin C. Ü. Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılmasının talep edilmesi, SBE’ne bağlı Anabilim Dallarında görevli sekreterlere yapılan resmi yazışmalarda yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı hizmet içi eğitimin planlaması, bu eğitimin SBE toplantı salonunda/dekanlık toplantı salonunda yapılması, Anabilim Dallarındaki öğretim üyelerine ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)yi aktif kullanımını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısının yapılması planlanmaktadır.

 • Kurumdaki liderlerin çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi; enstitümüz liderlerin çalışanların hedef birliğini sağlamak, çalışanların memnuniyetini artırmak ve motivasyonu sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler (yemek, çay saati vb.) yapılmıştır.
 • Kurumun kalite yönetiminin stratejik yönetimi ile entegrasyonu ve bu entegrasyonun sürekliliğini sağlamak amacıyla C.Ü Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan sisteme yüklenmiştir.
 • Kurumun stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken tanımlı performans göstergeleri ve bu göstergeleri izleme yöntemi; SP da Hedef 4.1.de belirlenen “Kalite Komisyonu Varlığı, “Yıllık Kalite Komisyonu Toplantısı” performans göstergeleri kalite komisyonun oluşturulması ve kalite komisyonu toplantılarının yapılmasıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Kurumun varsa uluslararasılaşma konusunda belirlediği stratejisi;

Enstitümüz ERASMUS vb. gibi Uluslararası işbirliği ve değişim programları kapsamında Rektörlüğümüz bünyesinde bulunan Uluslararası İlişkiler birimi aracılığıyla yurt dışına öğrenci gönderebilmekte ve başvuru olması durumunda yurt dışından öğrenci kabul etmektedir. Programların Avrupa Birliği üniversitelerindeki eşdeğer programlarla benzer olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Enstitü kataloğunun Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmasının tamamlanması, derslerin ESTC kredilendirmesi ve tez döneminde değişim programlarının hayata geçirilmesi için çalışılacaktır. Enstitümüz 2018-2022 stratejik planımızda Organization of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS)’e aday olmak için gereken şartları yerine getirilmesi ve aday olunması hedeflenmiştir. Enstitümüzün ORPHEUS’ a aday olmakiçin şartlar yönünden değerlendirilmesi ve belirlenen eksikliklerin ORPHEUS’ a göre giderilmesinin sağlanması strateji olarak belirlenmiştir. SP da belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesi ile ORPHEUS’ a adaylık için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalarla birlikte enstitü web sayfasının Türkçe olarak revizyonunun yapılması ve gelişmiş ve uluslararası standartlarda İngilizce web sayfasının oluşturulması planlanmaktadır.

Kuruma Ait Belgeler

 • SBE 2018-2022 olan Stratejik Planı
 • Kurumun stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren Kalite Komisyonu
 • SBE Müdürü ve çalışanlarının katıldığı sosyal etkinlik (fotoğraf)  

İyileştirme Kanıtları

 • Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018 yılı stratejik plan gerçekleştirme oranı yaklaşık %75 dir.
 • Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar ve örnekler; SBE tüm çalışanları Kalite Komisyonu üyeleri olarak belirlenmiş ve komisyonda yer almıştır. Kalite Komisyonu üyelerinde revizyon yapılmıştır.
 • Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri; Lisansüstü öğrenciler için bireysel dosya oluşturulmakta bu dosyada öğrenciye ait tüm evraklar bulundurulmaktadır. Bu dosyalar SBE arşivinde tutulmaktadır. Ayrıca idari hizmetlerde yazışmalar, yapılan faaliyetler, bilgi ve belgeler bilgisayar ortamında ve harici bellekte depolanmaktadır. Çalışanların aidiyat duygusunu geliştirmek, memnuniyetini artırmak ve motivasyonu sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler (yemek, çay saati vb.) yapılmıştır. Kurum kültürü olarak “öğrenci merkezli saygı ve anlayış içerisinde en iyi hizmeti sunmak” belirlenmiş olup bu kültürün korunması ve geliştirilmesine önem verilmektedir.

İyileştirme Kanıtları

 • Revizyon yapılan Kalite Komisyonu Ekibi
 • SBE Müdürü ve çalışanlarının katıldığı sosyal etkinlik (fotoğraf)  
  1. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri;

Kalite komisyonunun kurumda görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere kurmuş olduğu kalite yönetim sistemi; SBE tüm çalışanlara yönelik görev tanımları, yetki ve sorumlulukları diğer enstitülerle birlikte çalışılarak belirlenmiş, iş akış şemaları oluşturulmuş ve enstitüde kullanılan formlar enstitü web sayfasına yerleştirilmiştir.

 • Kurumda kalite yönetimi çalışmalarında tüm birimlerin katılımının/temsiliyetinin sağlanması; SBE tüm çalışanları kalite komisyonu üyeleri olarak belirlenmiş ve komisyonda yer almıştır.
 • Kurumda kalite komisyonu tarafından kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması için yürütülen çalışmalar; Kalite Komisyonu 2018 yılı içerisinde yaptığı toplantılarda kalite çalışmalarının önemi, neler yapılması gerektiği ve neler yapılacağı görüşülmüştür.

Kuruma Ait Belgeler

 • Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyelerinin belirlendiği Kalite Komisyonu
 • Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması; Bilgi İşlem Dairesi Strateji Link ve Anabilim Dalı Başkanlıkları Listesi
 • Revize Edilen Kalite Komisyon Üyeleri
 • Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler; Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı
 • SBE Müdürü ve çalışanlarının katıldığı sosyal etkinlik 
 • Enstitüde kullanılan formlar ve iş akış şemalarına ulaşım link
 • Kalite komisyon Toplantı Tutanağı

      2.3. Paydaş Katılımı; Enstitümüzde iç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.)  kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri sağlanmaktadır.

 • Kurumun/birimin paydaşları arasındaki önceliklendirmeyi belirleme şekli; enstitümüz kurum kültürü “öğrenci merkezli saygı ve anlayış içerisinde en iyi hizmeti sunmak” olarak benimsediğinden paydaşlar arasında öğrenci önceliklendirilmiştir.
 • Kurumun/birimin iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı; 2018 yılında öğrenci danışmanlığına yeni başlayan öğretim elemanlarına yönelik Danışmanlık Eğitimi yapılmıştır.
 • Mezun izleme sisteminin yapılanması; SBE mezun bilgi sistemi CÜ web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma Ait Belgeler

 • SBE iç ve dış paydaş listesi
 • Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar; SBE böyle bir mekanizma bulunmamaktadır. Ancak öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizması olarak Enstitü web sayfasına link eklenmesi planlanmaktadır.
 • İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar; iç paydaşlardan Anabilim Dalı Başkanlarının Enstitü kurullarına katılımları ile karar alma süreçlerine katılım sağlanmaktadır.  30.10. 2018 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü toplantı salonunda Akademik Kurul yapılmıştır. C.Ü. Rektörüne enstitümüzde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan etkinlikler sunulmuştur. Akademik Kurulda iç paydaşlardan diğer enstitü idarecileri ve enstitü sekreterleri de bulunmuştur.  En öncelikli iç paydaşımız olan öğrencilere lisans eğitimine yeni başlayanlar için lisansüstü eğitimle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
 • Mezun izleme sistemi C.Ü. Web sayfasında bulunmaktadır.

 

3. EİTM-ĞRTİM

Eğitim-öğretim, enstitümüzün sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmaktadır.   

 1. Programların Tasarımı ve Onayı; Enstitümüz programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahiptir. Enstitümüzde eğitim-öğretimi yapılan programların tasarımı ve onayı ülke genelindeki benzer programların doluluk oranları da göz önünde bulundurularak birimlerimizin yetkili kurulları (Anabilim Dalı Kurul Kararı, Enstitü Kurulu) tarafından yapılmaktadır. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve eğitim programının tasarımında iç ve dış paydaş görüşleri alınmaktadır. Ders öğretim planları hazırlanırken her bir dersin ilgili öğretim üye ve yardımcıları, o dersin eğitim amaçlarını sağlamaya hizmet edecek öğrenme çıktıları oluşturmakta, bu amaçlar doğrultusunda derslerde kazandırılacak öğrenme çıktılarını ve bu öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarını karşıladığını belirlemektedirler. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme ders matrisleri aracılığıyla kurulmaktadır. Bu kapsamda her program için ayrı ayrı program çıktıları belirlenerek ders matrisi oluşturulmaktadır. Bu matriste program yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktıları arasında 0-5’e kadar ilişki kurulmaktadır. Programın eğitim amaçlarının belirlenmesi, müfredatının tasarımı ve programların yeterlilikleri ilgili alanda uzmanlaşmış eğitimciler tarafından hazırlanmakta olup anabilim dalı başkanları onayıyla Enstitü Kurulunda görüşülmek üzere yönlendirilmektedir. Enstitümüzde programların onaylanma süreci ile birlikte Üniversitemiz Senatosunun onayından geçmektedir. Daha sonrasında programlar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kontenjanları belirlenerek eğitime başlanmaktadır.
 • Eğitim-öğretim programlarının tasarım yöntemi; Eğitim-öğretim programlarının tasarımında hem iç hem de dış paydaşların görüşlerinden yararlanılır. Toplantılar yoluyla iç paydaşların görüşleri alınırken dış paydaşların görüşleri toplantılar yoluyla veya dış paydaşlardan gelen dilekçe, resmi yazı vb. talepleri değerlendirilerek yapılmaktadır.
 • Programların tasarımına paydaş katılımı; lisansüstü programların açılmasında iç paydaş olan Anabilim Dalı, Ortak Disiplinlerarası Programlar ile de iç paydaşlardan öğretim üyelerinin katılımı sağlanmaktadır.
 • Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere gerçekleştirilen faaliyetler; Lisansüstü eğitimde öğrencilerin araştırma yetkinliğini kazanmasını sağlamak amacıyla Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Yayın Etiği dersleri zorunlu ders kapsamındadır. Öğrencinin araştırma yetkinliğini kazanmasını sağlamada öğretim üyeleri lisansüstü derslerin yürütülmesinde araştırma yapma, proje oluşturmada danışmanlık yapmaktadır.  Lisansüstü tezler tez danışmanlığını yapan öğretim üyesi ve öğrenci isteği doğrultusunda CÜBAP başvurusu yapabilmektedir. Lisansüstü eğitimin kalitesinin artması bir sonuç ürün olan tez kalitesinin artması ile mümkündür. Bu amaçla SBE tüm lisansüstü öğrencilere yönelik olarak; lisansüstü eğitimde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma projesi hazırlanması, lisansüstü eğitimde etik, makale ve tez yazımı gibi konularda eğitim çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
 • Birimdeki öğretim programlarının amaçları, kazanımları ve ders bilgi paketlerinin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması; Programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversitemiz Bologna Bilgi Sistemi sayfasında yer almakta olup programlarla ilgilenen öğrenciler onaylanan programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde Üniversitemizin ve akademik birimlerin web sayfasında eğitim kataloğu adı altında ilan edilir. Enstitü bünyesindeki her anabilim dalının kendine özgü farklı eğitim programları bulunmaktadır. Eğitim programlarında öğrencilere kazandırılması istenen bilgi ve beceriler ders başında tanımlanmıştır. Ders içeriğinde bilgi ve becerilerin yeri, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirme şekli yer almaktadır. Ders bilgi paketinde öğrenci ve öğretim elemanlarının ulaşabileceği şekilde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi http://www.cumhuriyet.edu.tr web adresinde yayımlanmıştır. Öğrencilerin ders ve sınıf geçme, ders muafiyeti, ders alma usulleri önceden belirlenmiş olup CÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde bulunmaktadır.
 • Program yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumunun sağlanması; Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi Sistemi’nde bulunan Bologna Ders Bilgi Paketine ders bilgi girişleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

 • SBE 2018-2022 olan Stratejik Planı
 • Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi
 • Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları
 • Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi
 • YÖK Yüksek Lisans ve Doktora programı açma ölçütleri
 • Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)
 • Bologna Süreci ve Türkiye Sunumu
 • Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olması; C.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılmaktadır.
 • Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri

İyileştirme Kanıtları

 • Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar; 2018 yılı sonu Bologna Ders Yükü
 • Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar; Enstitü Kurulu Toplantı Tutanağı
  1. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; SBE, her eğitim öğretim dönemi ders programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için paydaşlarını düzenli olarak izlemekte ve programlarını periyodik olarak gözden geçirerek güncellemesini sağlamaktadır.
 • Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için kullanılan yöntemler; her eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Enstitü Kurulu ile programlar gözden geçirilmekte öğretim üyeleri açtıkları derslerin Bologna girişini yaparak güncellemektedir.   
 • Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı; her eğitim öğretim dönemi başlamadan ABD başkanlarının katılımı ile Enstitü Kurulu Toplantıları yapılmaktadır. Toplantıda başlayacak olan dönemde açılacak dersler ve program güncellemeleri yapılmaktadır. Böylece program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı sağlanmaktadır. Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim amaçları-hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla öğretim üyeleri tarafından ders değerlendirme raporlarının yazılmasının istenmesi planlanmaktadır. Ayrıca programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için öğrenci ve öğretim elemanlarının dolduracağı değerlendirme anketlerinin hazırlanması ve sisteme yükselmesi planlanmaktadır.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • Öğretim Üyeleri Katılımlı Enstitü Kurulu Toplantı
 • Bologna Ders Bilgi Paketi

İyileştirme Kanıtları

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar; SBE Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Toplantıda alınan kararlar SBE web sayfasında yayınlanmakta olup iç ve dış paydaşların bilgilendirmesi yapılmaktadır. 

 1. 3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; SBE, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmekte ve öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesine de bu yaklaşım yansıtılmaktadır.
 • Birimde öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar; 2018 yılında öğrenci danışmanlığına yeni başlayan öğretim elemanlarına yönelik DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu’nda 4 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00-11.30 arasında gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılında öğrenci danışmanlığına yeni başlayan 5 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarına toplantı hakkında bilgilendirme anabilim dalı sekreterlikleri aracılığıyla yapılmıştır.  Bu eğitim programına 4 öğretim elemanı katılmıştır. Eğitim içeriği Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün tanıtımı, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına öğrenci katılımının sağlanmasında teşvik edici olmaya ilişkin bilgilerden oluşmuştur.
 • Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi; Enstitümüzde eğitim-öğretim yapılan programlarda yer alan derslerin kredi değerleri hem ulusal hem de öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanan Avrupa kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre belirlenmiştir.
 • Birimde uygulanan etkili ve etkin öğrenci danışmanlık sistemi; Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğrenci danışmanları belirlenmektedir. Danışmanlara yol gösterici olmak amacıyla danışmanlığa yeni başlayan öğretim üyelerine yönelik danışmanlık eğitim yapılmıştır. Danışmanlık sürecinin iyileştirilmesi amacıyla da 2019 yılı içerisinde danışmanlık yapan tüm öğretim üyelerine yönelik danışmanlık eğitiminin yapılması planlanmaktadır.
 • Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) kullanılan tanımlı süreçler ve bu süreçlerin öğrencilere duyurulması; ders dönemi öğrenci değerlendirmeleri akademik takvim doğrultusunda yapılmaktadır. Enstitümüzde her bir programda verilen derslerin başarı ölçme ve değerlendirmesi eğitim öğretim yönetmeliklerinde belirlendiği şekilde sınavlarla yapılmaktadır. Sınavlar, değerlendirme hedefleri gözetilerek tasarlanan sorulara dönem içerisinde verilen eğitim içeriğine uygun konularda cevap beklenmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Dönem sonunda tüm öğrencilerin, sistem üzerinden ders aldıkları tüm öğretim elemanlarıyla ilgili yorum ve değerlendirmeleri yapabilmeleri için anket uygulaması planlanmaktadır.  Yüksek lisans tez savunma sınavı, doktora yeterlik tez önerisi sınavı ve tez savunma sınavı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince yapılmaktadır.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • İlan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer verilmiş olması; Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi güz yarıyılında lisansüstü eğitime başlayan öğrencilere yönelik lisansüstü eğitim ile ilgili LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu’nda 3 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Öğrencilere toplantı duyurusu toplu mesaj yoluyla “Entegre Yönetim Sistemi” tarafından yapılmış ve Anabilim Dalları’na bu eğitimle ilgili bilgilendirme yazısı ebys üzerinde gönderilmiştir. Eğitim içeriği Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün tanıtımı, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programına ilişkin bilgilerden oluşmuştur.
 • Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreç; C.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğidir.
 • Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler; öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenler oluştuğunda Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmaktadır. Ayrıca derslerin tamamlanması, öğrencilerin mezuniyet koşullarının önceden belirlenmesi vb. işlemler Rektörlük tarafından ilan edilen akademik takvime göre yapılmaktadır. Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerinin resmi kurumlarca raporlanması ve bu durumların ilgili yönetim kurullarında onaylanması durumunda öğrencinin mağduriyetini giderici önlemler alınmaktadır.  
 • Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler; öğrencinin tez yazımını SBE Tez Yazım Kılavuzu’na göre yapması gerekmektedir. Öğrencinin mezuniyeti Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince yapılmaktadır.
 • Öğrenci danışmanlık sistemi; Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince yapılmaktadır. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde her öğrencinin bir akademik danışmanı bulunmakta ve akademik gelişimleri danışmanları tarafından izlenmektedir. Öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi için her yıl eğitim öğretim dönemi başında ilgili yönetim kurulu kararları ile danışman öğretim elemanları görevlendirilmektedir. Danışmanlar eğitim öğretim süresince öğrencilere dersler ve eğitim konularında yardımcı olmaktadır.
 • Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizması olarak Enstitü web sayfasına link eklenmesi planlanmaktadır.

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; Öğrenci kabullerine yönelik kriterler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde açıkça belirlenmiş olup diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kurallar tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamaktadır.  SBE öğrenci kabulü, gelişimi ve mezuniyeti Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde ilgili maddeleri gereğince yapılmaktadır. Bu hükümlere göre tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans ortalamaları dikkate alınmaktadır. Adaylar lisans not ortalamasına göre sıralanıp kontenjan dolana kadar kabul edilirler. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, yazılı sınav notunun %30’u,  lisans not ortalamasının %10’u ve mülakat sınavı notunun %10’ından oluşan yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme puanı 65’in üstünde olan adaylar yerleştirme puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanırlar ve kontenjan dolana kadar programa kabul edilirler. Doktora programına öğrenci kabulünde ise ALES puanları, lisans başarı notları ve yabancı dil sınavlarından aldıkları puanlar dikkate alınır.

 • Önceki formal öğrenmelerin tanınması için uygulanan tanımlı süreçler; SBE tanımlı süreçler Bologna Ders Bilgi Paketi ve Bologna Yönergesine göre yapılmaktadır.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • C.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 • Bologna ve Türkiye sunumu

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; Enstitümüz Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmaktadır. Eğitim öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler Rektörlük Personel Daire Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun Lisansüstü program açma kriterleri gereğince Yüksek Lisans Programı için üç (3) Doktora programı için altı (6) öğretim elemanı şartını sağlayamayan programlarımız öğrenci alamamaktadır. Enstitümüzdeki ders görevlendirmeleri AD kurullarının önerileri üzerine Enstitü Kurulu ve Anabilim Dalı başkanlarının görüşleri alınarak yapılmaktadır.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • YÖK Lisansüstü eğitim açma kriterleri
 • YÖK Anabilim Dalı Program açma kriterleri

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; Kurum, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır.

 • Öğrencilerin kullanımına yönelik öğrenme kaynaklarının çeşitliliği ve yönetim sistemi;

Enstitümüze ait ayrı bir öğrenme ortamı bulunmamaktadır. Her birim derslerini, laboratuvar uygulamalarını ilgili fakülte dersliklerinde yapmaktadır. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destekleme Yönergesi kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora tez projeleri için destek sağlanmaktadır. Enstitümüzde toplantı odası dışında yeni teknoloji kullanımını teşvik edici uygulama bulunmamaktadır. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik seminer günleri etkinliğinin yapılması planlanmaktadır.

 • Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin çeşitliliği; Öğrencilerin akademik gelişimleri için ders ve tez danışmanları atanmaktadır. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konular Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Programa devam eden başarılı öğrencilerin çalışmaları projelendirilmektedir. Ayrıca öğrencilere danışman öğretim üyesiyle ortak yayın yapma ve kongrelere katılma konusunda gerekli teşvikler yapılmaktadır.
 • Kurumda/birimde öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ve yönetim sistemi; Öğrencilerimizin psikolojik rehberlik ve sağlık hizmeti vb. gibi destekleri üniversitemizce sağlanmaktadır. Öncelikle her öğrenciye danışman öğretim elemanı atanarak rehberlik verilmesi sağlanmaktadır.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmelik
 • Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları; Enstitümüzde öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili geri bildirim aracı bulunmamaktadır. Öğrenciler öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden öğretim elemanlarının performansı hakkında değerlendirme yapabilmeleri ve OBS üzerinden yapılan değerlendirmedeki veriler ile öğretim elemanlarının kendilerini değerlendirmelerinin sağlanması planlanmaktadır. Geri bildirim aracı olarak öğrencilere yönelik anket hazırlanarak uygulanması ve SBE web sayfasına “Müdüre Yazıyorum” isimli link açılması planlanmaktadır. 2018 yılı içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetler yapılmamıştır. Ancak 2019 yılı faaliyetleri olarak bu tür etkinliklerin yapılması planlanmaktadır.

4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Birimimizde, birimin araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini belirleyen bir kurul bulunmamakla beraber eğitim öğretim programlarını geliştirmek, bilimsel yayınlar kalitesini ve sayısını artırmak, araştırmalara mali desteğin artırılması, toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni akademik birimlerin açılması ve diğer üniversitelerin Enstitüleri ile işbirliği yaparak sorunları ve çözüm yollarını görüşmek Enstitümüzün strateji ve hedefleri arasında yer almaktadır.

Enstitümüz bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinin etik değerlere aykırı olmasını önlemek ve bu faaliyetleri yürüten araştırmacı personele etik değerleri benimsetmek amacıyla Rektörlük tarafından Etik Kurul ve Komisyonları oluşturulmuştur. Bu kapsamda Rektörlük bünyesinde Rektörlük Etik Komisyonu, Girişimsel, Girişimsel Olmayan ve Hayvan  Etik Kurulu faaliyetlerini yürütmektedir. Araştırmalarda ve lisansüstü tezlerde intihali kontrol etmeye ve önlemeye dönük olarak da Rektörlüğe bağlı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Turnitin yazılımı programına abone olunmuştur. Tezler için Enstitümüz tarafından Turnitin yazılımı kullanılmaktadır.

Birimimiz, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Birimimizde ders veren öğretim üyeleri tarafından araştırma projeleri, lisansüstü tez ve projeleri planlanıp yürütülmektedir. Ayrıca tez izleme komite üyeleri ve tez savunma jürisi seçiminde farklı disiplinlerden öğretim üyelerine yer verilmektedir. Birimimizin, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında bir bağ kurmaya yönelik herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.

 1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; SBE, kurumun stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmektedir.
 • Araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikası; SBE 2018-2022 Stratejik Plan Amaç 5 de “Bilimsel Yayınları Artırmak” amaçlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmaların yayına dönüştürülmesi araştırma sonuçlarının literatüre kazandırılması açısından önemlidir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince öğrencinin ulusal/uluslararası en az 1 özgün araştırma makalesi yayınlamasını ve öğrencinin yaptığı araştırmayı alanında ulusal veya uluslararası kongre/sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde poster veya sözel bildiri olarak sunumunu yapmasını sağlamak hedef olarak belirlenmiştir.

Birime Ait Belgeler

 • SBE 2018-2022 Stratejik Plan
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Turnitin yazılımı programı link
 • C.Ü. Etik Kurulları link
 • Anabilim Dallarından lisansüstü öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmenin yapılması istendiği yazı
 •  Anabilim Dallarından lisansüstü öğrencilerin yaptıkları çalışmalar listesi
  1. Araştırma Kaynakları; Araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetler birimimizde gerçekleştirilmemekte, öğretim elemanı ya da öğrencilerin bağlı bulundukları anabilim dallarındaki fakültelerde gerçekleştirilmektedir. Enstitümüze bağlı birimlerde yapılan bilimsel araştırmalarda Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından etik kurulu onayı istenmektedir. Üniversitemizin bilimsel araştırma projelerine ilişkin kaynakları Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde elde edilen gelirlerden oluşmakta ve Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine göre yapılmaktadır.

Birime Ait Belgeler

 • Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri; SBE bünyesinde laboratuar ve araştırma merkezleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte lisansüstü eğitimdeki öğrencilerimiz araştırmalarında bağlı bulundukları  Anabilim Dalları (AD) nın alt yapılarını üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezlerini, laboratuvarları, proje koordinasyon biriminden  faydalanmaktadır.
 • Araştırma-Geliştirme bütçesi; enstitümüz bütçesinde araştırma ve geliştirme için ayrılmış bütçe kalemi bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler öğretim elemanları ile birlikte yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi’ne (CÜBAP) başvuru yapmakta, kabul edilen projeler CÜBAP tarafından desteklenmektedir.
 • 3. Araştırma Kadrosu; Kurum, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Ancak Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma kadrosu olmadığından kadrolu araştırmacı da bulunmamaktadır. Enstitümüz birimlerinde ihtiyaç olduğunda 2547 sayılı Kanun’un 31’inci, 39’uncu ve 40’ıncı maddeleri uyarınca araştırmacı personel görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bu öğretim elemanlarının seçimi ve göreve başlamaları sürecinde Enstitümüze bağlı birimlerin talebi ve Enstitümüz kurulunun onayı ile Rektörlüğün görevlendirme onayı alınmaktadır

Araştırma kadrosunun yetkinliklerinin artırılması; Enstitümüz, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Birimimizde ders veren öğretim üyeleri tarafından araştırma projeleri, lisansüstü tez ve projeleri planlanıp yürütülmektedir. Ayrıca tez izleme komite üyeleri ve tez savunma jürisi seçiminde farklı disiplinlerden öğretim üyelerine yer verilmektedir.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • Kurumun AR-GE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi

İyileştirme Kanıtları

 • Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler (programı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) üniversite bünyesinde düzenlenen bilimsel etkinliklere öğrenci katılımının sağlanabilmesi için ABD ebys üzerinden bilgilendirilmektedir. 27 Kasım 2018 tarihinde saat 13:30 da Üniversitemiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Kariyer ve Yurt Dışı Danışmanlığı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" ve 5 Ocak 2019 tarihinde Mihmandar Otelde geçekleştirilen  "Sağlık Bilimlerinde A-Z'ye Bilimsel Çalışma, Planlama, Yazım” isimli etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
  1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular,  araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
 • SBE araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik düzeyi/performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 2018 yılı için yapılmıştır. Stratejik Plan kapsamında Amaç 5: “Bilimsel Yayınları Artırmak” tır. Bu amaç için belirlenen hedefler doğrultusunda AD’ dan planlanan çalışmanın adının ve çalışmanın şu anda hangi aşamada olduğunun, bilimsel etkinliklerde sözel/poster sunum yapıldığında bilimsel etkinlik adı, yeri, etkinlik türü (ulusal, uluslar arası, uluslararası katılımlı) ve yazılan makaleler ve kitap bölümlerinin, proje varsa proje adı, destek veren kurum ve proje başlangıç-bitiş tarihlerinin yazılması istenmiştir.
 • Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarının paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılması; Sivas Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi kurumunda yapılan çalışma sonuçları Anabilim Dallarından istenmiş ve Kuruma bilgi verilmiştir.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

 • Birimin araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı sistem yöntemler; Anabilim Dallarında yapılan çalışma sonuçları değerlendirilmiş ve ekte sunulmuştur.

 5. YÖNETİM SİSTEMİ

Kurumun/birimin  yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.

 1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; SBE, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahiptir. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenmekte ve idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmaktadır.

Kuruma/Birime Ait Belgeler

SBE yönetim ve idari alanlarla ilgili SP Amaç 4’de “Enstitü Faaliyetlerinde Verimliliği Artırmak” olarak belirlenmiştir. Hedef 4.1.de “Enstitünün Akademik ve İdari Çalışanlarına İlişkin Görev Tanımlarının Yapılmasını Sağlamak”, İş Gereksinimleri Doğrultusunda İhtiyaç Duyulan Sayıda İdari Personel Temini Sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu hedefin gerçekleşmesinde “kalite komisyonu oluşturulması” ve “eleman temini için talepte bulunmak ve takibini yapmak” strateji olarak belirlenmiştir. SBE Kalite Komisyonu 07.08.2017 tarihinde oluşturulmuş, 24.12.2018 tarihinde de revizyon yapılmış ve Kalite Koordinatörlüğü’ne iletilmiştir. Ayrıca eleman temini için üst yönetime talepte bulunulmuştur.

 • Enstitümüz web sitemizde kurumun yönetsel ve idari yapılanma şeması hazırlanarak duyurulmuştur.
 • Enstitümüzde yöneticilerin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkan tanıyacak bir kalite güvence sistemi bulunmamaktadır. Yönetim ve İdari birimlerde çalışanların görev ve yetkileri tanımlanmış ve İş Akış Şemaları ve Formlar enstitümüz web sitesinde yayınlanmıştır. Eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İyileştirme Kanıtları

 • SBE Organizasyon şeması
 • İş Akış Şemaları ve Formlar enstitümüz web sayfasında yer aldığı LNK
 • SBE 2018-2022 SP
  1. Kaynakların Yönetimi; SBE insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına alan bir yönetim sistemine sahip değildir. Bununla birlikte insan kaynaklarının yönetimi ve etkinliği için yönetim ve idari birimlerde çalışanların görev ve yetkileri tanımlanmış ve Enstitümüz web sitesinde yayınlanmıştır. SBE Anabilim Dallarında öğretim üyelerinin ders verme ve tez sorumluluğu alma yetkinlikleri C.Ü. Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Enstitümüzde Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi atama ve yükseltme işlemleri Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’ne göre yapılmaktadır. 2547 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı olmak üzere 3 akademik personel bulunmaktadır. Bununla birlikte 1 Enstitü Sekreteri, 1 Şef, 4 Memur olmak üzere toplam 6 idari personel bulunmaktadır. İdari personeli atama, görevde yükseltme ve unvan değişikliği “Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği” ne göre Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yönetimi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde oluşturulmuş olup, yönetim görevi, ilgili yasaların hükümlerine göre ifa edilmektedir. Yönetimimiz, görev ve sorumluluk alanına giren işlerin denetimini, mali konularda kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, eğitim ve öğretimde ise yıllık plan ve programın öngördüğü sürelerde işlerin yapılmasını takip ve denetim yapmaktadır. Enstitümüzde taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetiminden taşınır kayıt kontrol yetkilisi sorumludur. Enstitü faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak için bilgi akışının hızlandırılması, kontrolün artırılması ve karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi gereklidir. Kağıtsız ofis ortamına geçebilmek ve tüm öğrenci işlerinin veritabanları ve internet üzerinden yapılabilmesini sağlamak amacıyla bilgisayar programının etkin kullanımı hedeflenmektedir. Enstitümüz ile AD arasında yapılan bütün yazışmalar ebys üzerinden yapılmaktadır. AD bu konu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme yazısı ekte sunulmuştur. Diğer enstitülerle birlikte ortak çalışma yapılmış ve görev tanımları hazırlanmıştır.

Kuruma Ait Belgeler

 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ebys kullanılması
 • SBE çalışanları görev tanımları
  1. Bilgi Yönetimi Sistemi; SBE, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplar, analiz eder ve süreçleri iyileştirmek üzere kullanır.

Enstitümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerine ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere “Üniversite Bilgi Sistemi” (OBS) isimli yazılım kullanılmaktadır. Yazılımın geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması Üniversitemiz imkanları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Geliştirme faaliyet ve süreçlerine ilişkin veriler Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan raporlardan temin edilmekte ve analiz edilmektedir. UBS ile üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin ilk yerleştirmeden diploma basımına kadar geçen tüm süreçler takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Öncelikle enstitümüze yerleşen öğrencilerin kayıtları oluşturularak kimlik, adres, iletişim bilgileri kaydedilmektedir. Akademik program kayıtları oluşturulmakta, öğrencilerin almış oldukları dersler yeni ders tanımlamaları seçmeli havuzlar oluşturularak takibi bu sistem ile yapılmaktadır. Akademik programlara ait müfredatlar eski ve yenileri korunarak kaydedilmektedir. Uygulamanın müfredat kısmında kapatılan dersler var ise derslerin kapatılıp yeni derslere bağlanması sağlanır. Öğrencilerin müfredatlarında bulunan almaları gereken dersler ders açma bölümünde açılır. Ders açma işlemi olarak ilgili öğretim üyesi, haftalık ders programı, dersin kontenjan bilgileri vb. bilgiler girilir. Sistem üzerinden ders bazında öğrenci sayıları, başarı durum raporları bilgileri alınabilmektedir. OBS sistemindeki Öğrenci Ders Yönetimi ekranından öğrencilerin almış oldukları tüm dersler takip edilmektedir. Öğrenci ile ilgili tüm belgeler (öğrenci belgesi, geçici mezuniyet belgesi vb.) OBS içerisinden alınabilmektedir. Dönemlik harç işlemleri (bankaya gönderme ve bankadan gelen dosyaları içeri alma) OBS içerisindeki banka entegrasyon ekranı ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenci UBS içerisindeki kullanıcı hesabı ile bilgi ekranından ders ve notlarını, haftalık ders programını, harç bilgilerini görebilmektedir. Öğretim elemanları kendilerine atanan derslere ait not giriş ve değerlendirme raporlarını sistem üzerinden alabilmektedir. Öğretim elemanı ders içerik tanımlama işlemlerini sistem üzerinden yapabilmektedir. Öğrencilerle ilgili raporlar (sınıf listeleri, açılan ders listeleri, kayıtlanma istatistikleri, dinamik öğrenci arama) OBS üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin ders süreçleri tamamlandığında ve diğer şartlar da sağlandığında sistem öğrenciyi mezun olabilir duruma getirir, yönetim kurul kararı ile mezun etme işlemi gerçekleştirilmektedir. Diploma basımı da UBS diploma basım ekranı ile gerçekleştirilmektedir.Lisansüstü öğrenciler için bireysel dosya oluşturulmakta bu dosyada öğrenciye ait tüm evraklar bulundurulmaktadır. Bu dosyalar SBE arşivinde tutulmaktadır. Ayrıca idari hizmetlerde yazışmalar, yapılan faaliyetler, bilgi ve belgeler bilgisayar ortamında ve harici bellekte depolanmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 • C.Ü. öğrenci bilgi sistemi link
 • AR-GE link
  1. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.
  2. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; SBE, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamakta ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahiptir. 
 • Kurumun topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma şekli ve paylaşım ortamları; Birimimiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ilan edilmektedir.  Akademik takvim, öğrenci müracaat takvimi, öğrenci alımları, enstitü yönetim kurulu kararları vb. enstitümüz web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi ile bilimsel araştırmalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Kuruma Ait Belgeler

 • Akademik Takvim
 • SBE web sayfası link
 • CÜSBED link

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Enstitümüz güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulmuştur. Tespit edilen zayıf yönlerin geliştirilmesi amacıyla gereken planları oluşturmak amacıyla Birim Kalite Komisyonu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında çalışmalara başlayacaktır. Var olan zayıflıkları gidermek ve öngörülen tehditleri bertaraf etmek için gereken önlemler bu planlama neticesinde alınacaktır.

 

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 89
Doç.Dr. : 64
Dr.Öğr. Üyesi : 44
Kız Öğrenci Sayısı : 412
Erkek Öğrenci Sayısı : 179
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 492
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 435
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 57
Doktora Öğrenci Sayısı : 99
Ana Bilimdalı : 46
Tezli Yüksek Lisans : 40
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 22

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 6  Çevrimiçi  » 60  Bugün  » 135  Dün  » 171460  Toplam