Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULAZİZ DEMİRTAŞ Yüksek Lisans Spor Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Eğitime Yönelik Tutumları ile Geleceğe Yönelik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ABDULHAMİT ÇALI Doktora Çeşitli Klinik İzolatlara Karşı Tedavide Kullanılan Antimikrobiyaller ile Uçucu Yağ Bileşenlerinin İn Vitro Sinerji ve Antibiyofilm Etkilerinin Belirnlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
ABDULRAHMAN TATTAN Yüksek Lisans Bronşektazi Hastalığının Serum Telomeraz ve DUBs Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
AFRA SENA ÖZKÖSE Yüksek Lisans Kadın Sağlık Çalışanlarının Cam Tavan Sendromu Algılarının Belirlenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
AHMET MAHMUT ORTASÖZ Yüksek Lisans C6 Glioma Hücre Hattında Glutamat İle Oluşturulan Eksitotoksisite Üzerine Sinapik Asitin Etkisi ve Bu Etkide Proinflamatuvar Sitokinlerin ve Endoplazmik Retikulum Stres Yolağının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ARZU KOÇAĞ Yüksek Lisans Birinci Trimesterdeki Gebelerde Demir Anemisi Eksikliği Prevalansı ve Gebelerin Demir Preparatı Konusunda Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
ASLIHAN ÇETİN Yüksek Lisans Pulslu Elektromanyetik Alanın RatlardaKognitif Fonksiyonlarının Dopamin Yolağı Üzerinden Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
ASLIHAN ESRA BİLDİRİCİ Doktora HPV Pozitif Bireylerde miR-519d, HPV16-miR-HI ve DvI-I İfadelerinin RT-PCR ile Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN ÇEKİN
ASUMAN EKŞİ Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Karşılaşılan Üretim Karşıtı İş Davranışları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ATİLLA DULKADİR Yüksek Lisans Sivas İlindeki Çiftliklerde Bulunan Buzağı ve Sığırlarda Cryptosporidium Varlığı ve Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
AYGÜL ATA Yüksek Lisans Elli Yaş ve Üzeri Bireylerin Kolorektal Kanser Tarama Davranışları ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Arasındaki İlşki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HESNA GÜRLER
AYSEL ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans Yeşil Hastane Kavramının Teorik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYSUN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Aile Danışmanının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE AKSOY Doktora Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Programının Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYŞE ESKİCİ Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirirlmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
AYŞE EZGİ SİTTİ Tezsiz Yüksek Lisans Covid-19 Salgın Sürecinde Aile İlişkilerinde Sorun Yaşayan Çiftlere Yönelik Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE LAVAŞCI Yüksek Lisans Sezaryen ve Normal Doğum Sonrasında Ebeveynlerin Yenidoğanla İlk Karşılaşmalarındaki Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE ULUÇAY Yüksek Lisans Covid-19 lu Bireylere Bakım veren Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu, Koronavirüs Tükenmişlik Düzeyi ve Bu İki Değişken Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
AYŞEGÜL MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Hipotirioidi Olan Bireylerde Yorgunluk, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATMA ÖZKAN TUNCAY
AYŞENUR YALÇINKAYA Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akademisyenlerinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
AYTEN GÜR Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanının Evlilik Doyumu Üzerindeki Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
AZİZE ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Panik Atak Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
BAŞAK İREM MESCİ Tezsiz Yüksek Lisans Adolesanların İntihar Girişimlerindeki Risk Faktörleri ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BERNA BAYSAL BAKAY Doktora Deneysel Kutanöz Leishmaniasis Üzerine Pentamidin ile Maleik Anhididin Vinil Asetat ve 4-Vinilfenilboronik Asit Kopolimerlerinin Etkisinin İn Vivo İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
BİRNUR YEŞİLDAĞ ÇELİK Doktora Sağlık İnanç Modeline Göre Geliştirilen Doğuma Hazırlık Programının Primigravida Gebelerde Doğum Korkusu, Doğum Öz Yeterliliği, Doğum Süreci ve Algısı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
BİRSEL DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Çocuk Gelinler ve Adölesan Gebeliklerde Aile Danışmanlığının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BURAK ELİK Yüksek Lisans hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçim Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BURAK KALINCA Yüksek Lisans Düzenli Egzersizin Adölesan Dönemi Çocuklarda Gelişim Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
BURCU KÜBRA SÜHA Doktora Endotrakeal Aspirasyon Becerisini Geliştirmede Hemşirelik Öğrencilerine Uygulanan Yüksek Gerçekli Simülasyon Eğitiminin Klinik Karar Verme ve Klinik Uygulamaya Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
BÜŞRA DEĞERLİ Yüksek Lisans Allium Cepa Ekstresinin Kadınlarda Polikistik Over Sendromuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
CANAN DEMİR Yüksek Lisans Prematüre Bebek Bakımı Konusunda Kaygı Yaşayan Annelerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
CEMİLE ZONTUL Doktora PD-L1 Geni Susturulmuş Mide Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel İlacının Antikanser Aktivitesi ile Hücre Döngüsü ve Apoptozis Genleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
CEYHUN ÖLMEZ Yüksek Lisans Uluslararası Spor Organizasyonlarında Görev Alan Gönüllülerin Motivasyon Nedenlerinin İncelenmesi: İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
ÇAĞRI AKKAYA Yüksek Lisans Adolesan Dönemi Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Dijital Oyun Bağımlılığı ve Özgüven İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
DAMLA KAYA Yüksek Lisans Spiritüel Müzik ve Otojen Gevşeme Eğzersizinin Birlikte Uygulanmasının Migrenli Hastalarda Ağrı, Anksiyete, Yaşam Bulguları ve Sempatik-Parasempatik Aktivasyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
DAMLA ZERKİNLİ Yüksek Lisans Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Menopozal Semptomların Genel Sağlık Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
DEMET ÇAKIR Doktora Doğum Eylemi Sırasında Kullanılan Kablosuz Fetat İzleme Sisteminin Konfor, Ağrı Korkusu ve Annenin Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
DENİZ BÖLÜKBAŞI Yüksek Lisans Taraftarların Türk Futbol Hakemlerine Yönelik Bakış Açısının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
DENİZ GÜLENÇ Yüksek Lisans Primipar Kadınların Erken Lohusalık Sürecinde Algıladıkları Eş Desteği ile Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
DERYA GÜL GÜLPINAR Doktora Bal Propolis ve Arı Sütünün Encephalitazoon İntestinalis ve Vittaforma Corneae Üzerine İn Vitro Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
DİLARA ÜLGER ÖZBEK Doktora Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OUAS) Hastalarında Agmatin, Telomeraz ve Bazı Eser Element Düzeylerinin Hastalık Şiddeti İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DİLEK DURGUN Yüksek Lisans İnsan Meme Kanser Hücrelerinde N-Koordine Ru-(II)-p-simen Bileşiklerinin Sitotoksit Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
DİLEK KUMAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Kronik Hastalıklı Bireylere Sahip Aileler İçin Aile Danışmanlığı Desteğinin Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
DÖNE GÜNAY Doktora Telefonla Hemşirelik İzleminin Biyolojik Ajan Kullanan Romatoid Artrid Tanılı Bireylerin, Öz-Etkililik Durumu, Ağrı ve Hastalık Aktivitesi Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
EBRU KÜÇÜK Yüksek Lisans Doğum Sonrası Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
EDA BEYAZ Tezsiz Yüksek Lisans Çalışan Kadının Aile İçi Yaşadığı Sorunlarla Başetmede Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
EDANUR HAYTA Yüksek Lisans Psikolojik Sözleşme İhlalinin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
EKREM SOLAK Yüksek Lisans Amatör Sporcularda Yasaklı Maddelerin Bazı Metabolik Fonksiyonlara Etkisi
Tez Danışmanı : Prof. SERKAN HAZAR
ELİF AKYOL Doktora Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktının (Theranekron® ) Kutanöz Leyişmaniyoz ve Sıtma Üzerine Etkisinin Fare Modellerinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
ELİF BURCU TÜZEMEN BAYYURT Doktora Ateroskleroz Hastalarında NKILA Aracılığıyla LOX-1 Gen Düzenlemesinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
ELİFNUR ÖZBEY Tezsiz Yüksek Lisans Çocuk İstismarının Önlenmesinde Ailenin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
EMİNE GÜNEŞ Tezsiz Yüksek Lisans Çocuklarda Yas Sürecinin Aile Danışmanlığı Perspektifi ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
EMİNE İLKÖRÜCÜ Yüksek Lisans Kronik Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinin Sağlık Okuryazarlığı Durumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
EMİNE KILIÇ Yüksek Lisans Annelerde Postpartum Anksiyete ve Annelik Fonksiyonu Arasındaki ilişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
EMİNE NUR DAĞ Yüksek Lisans Kadınların Üriner İnkontinansa İlişkin Tutumları İle Sağlık Arama Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
EMRE İMECE Yüksek Lisans Hemipleji Hastalarında Sağ Taraf ve Sol taraf Etkileniminin Üst Ekstremite Fonksiyonlarına ve Uykuya Etkisinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BURHANETTİN ÇİĞDEM
EREN YENİDÜNYA Doktora Keratitli Hastalardan Alınan Örneklerden Acanthmoeba Türlerinin Farklı Besiyerleri Kullanılarak Üretilmesi ve Genotiplemdirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ESRA BAŞER AKIN Doktora Hemodiyaliz Hastalarında Reiki Uygulamasının Ağrı, Yorgunluk ve Kaşıntı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ESRA ELİK Yüksek Lisans Acil Servis Hemşirelerinin Triyaj Karar Verme Yetkinliği, Otonomi Düzeyleri ve Bu İki Değişken Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ESRA KUTLUCA Yüksek Lisans Hentbol Hakemlerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin ve Karar Verme Davranışlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
ESRA YANIK Yüksek Lisans Annelerin Özgüvenlerinin Yenidoğan Bebeklerini Algılamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
ESRANUR ÇEVİK YILDIZ Yüksek Lisans Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınların Yas Sürecinin Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
EVREN TUNCER Doktora Deneysel Peritonit Oluşturulmuş Rat İleum ve Kolonunda Hidrojen Sülfürün Motilite Üzerine Etkisinin ve Olası Etki Mekanizmalarının İnvitro Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
EZGİ YILDIZ Doktora Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Web Tabanlı İnteraktif Hemşire Destek Programının Bariatrik Cerrahi Sonrası Kilo Alan Bireyler Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Özyeterlilik Üzerine Etkisi: Karma Model Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FADİME AYDIN Yüksek Lisans Suda Çözünen Ftalosiyanın Bileşiklerin Paralel ve Hibrit G-quardrupleks DNA Molekülleri ile Etkileşiminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
FATİH AKYILDIZ Doktora Ankara İli Tatlı Su Yumuşakça (Gastropoda) Cinslerinin Belirlenmesi, Bu Türlerde Trematod Larval Dönemlerinin, İnsan ve Sığırlarda Fasciola Hepatica Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
FATİME DUMAN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastaneside Covid-19 Pandemi Öncesi ve Covid-19 Pandemi Dönemi Antibiyotik Kullanımlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
FATMA AKSU Yüksek Lisans Obstetrik Brakial Pleksus Paralizili Çocuklarda Gövde Kontrolü Üst Estremite Propriosepsiyonu ve Üst Ekstremite Fonksiyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ
FATMA MUTLU Yüksek Lisans Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Aşı Okuryazarlığı ile Covid-19 Aşısına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
FERHAT ÖZTÜRK Yüksek Lisans Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Hastaların Stresle Başetme ve Ruhsal Durumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
FERKAN AYYILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans Madde Kullanım Bozukluğu Olan Aile Bireyinin, Aile İçindeki Rolü ve Aile Bireyleri Üzerindeki Etkisine Yönelik, Bilişsel Davranışcı Ekol ile Müdahaleye Yönelik Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
FEYZANUR BULUT Yüksek Lisans İntramüsküler Aşı Uygulamalarında Aşı Uygulama Sırasının 2-4 Aylık Bebeklerde Ağrı Düzeyi ve Ağlama Süresine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
FİLİZ ARSLAN Yüksek Lisans Covid-19 Korkusunun Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi; Kırşehir Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FİLİZ KURT Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlik Dönemi Çocuğu Olan Ailelerde İletişimin Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
FİRDEVS ÖZDEMİR Yüksek Lisans Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Antepartum Semptom Yaşama Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GAMZE DERMAN Yüksek Lisans Son Trimesterdeki Gebe Kadınların Psikososyal Sağlık Durumunun Doğum Korkusu ve Eş Desteği ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
GAMZE GÜNEY Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlik Dönemindeki Çocukların Aile İçi İletişim Sorunları ve Aile Danışmanının Rol ve Sorumlulukları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GAMZE SARIGÜZEL KÖLE Yüksek Lisans Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
GAMZE YILDIZ Yüksek Lisans Doğum Sonu Dönemde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Emzirme Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
GİZEM ÇITAK Doktora Ebelik Öğrencilerinin Postpartum Kanama Yönetimini Öğrenmesinde Oyun Tabanlı Mobil Uygulamanın Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
GONCA GÜL IŞIK Tezsiz Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar ve Sağlık yönetimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
GÖKHAN OTYAKMAZ Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanına Başvuran Çiftlerin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GÖKHAN YAVAŞER Yüksek Lisans Sporcuların Spor Hizmetlerine Yönelik Algı ve Beklentilerinin Araştırılması (Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
GÖNÜL LİMONCU Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Gerilla Pazarlaması Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
GÖZDE FIRAT Yüksek Lisans Kadınların Evlilik Doyumları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GÜL ŞAHİN Yüksek Lisans Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakımda Tedavi Gören ve Anne Misafirhanesini Kullanan Annelerin Yaşadıkaları COVİD-19 Korkusunun Postpartum Kaygı Durumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
GÜLCAN KIRIM Yüksek Lisans Spor Yaşam Merkezlerine Üye Olan Kadınların Psikolojik İyi Oluş İle Psikolojik Kırılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
GÜLCİHAN ÇINAR Yüksek Lisans Azometin Grubu İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Nöroblastom Hücrelerinde Hücre Döngüsü ve Apoptoz Yolağı Üzerine Etkisinin İn Vitro ve İn Siliko İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
GÜLDAL DOĞRUYOL Doktora Ayak Morfometrisinin Yaş,Cinsiyet ve Taraf Farklılığı Açısından Radyolojik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ÇİMEN
GÜLPERİ TURGUT Tezsiz Yüksek Lisans Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerden Spiritualite (Maneviyat)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
HACI MEVLÜT ÜNSAL Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinde Obezojenik Çevrenin Kardiyovasküler Sağlık Tutumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
HAKAN CEBECİ Yüksek Lisans Minikler ve Yıldızlar Kategorilerinde Yarışan Judo Sporcularını Müsabaka Öncesi ve Müsabaka Esnasında Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
HALİL İBRAHİM UZUNDAĞ Yüksek Lisans Spor Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Destek Algılarının Yaşam Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
HANAOU AHAMADA Yüksek Lisans Çoklu İlaca Dirençli ve Diğer Klebsiella Suşları Arasındaki Metabolomik Profilin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜRŞİT HASBEK
HANDAN GÜNEŞ Doktora BAŞARISIZ TİKLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
HASAN AYDIN Yüksek Lisans Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
HASAN BÜLBÜL Yüksek Lisans C6 Glioma Hücre Hattında Glutamat İle Oluşturulan Eksitotoksite Üzerine Gambojik Asitin Etkisi ve Bu Etkide Oksidatif Stres ve Nitrik Oksit Yolağının Rolünün Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET KEMAL FİLİZ
HATİCE HASDEMİR Yüksek Lisans Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyal Destek ve Aile İşlevselliklerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
HAYRETTİN YAVUZ Doktora Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Aminoasit ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
HİLAL DAĞCI Yüksek Lisans Lenfomalı Hastalarda Yorgunluk ve Fonksiyonel Durum İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
HÜLYA KOÇYİĞİT Doktora Kısa Süreli Kalıcı Üriner Kateter Uygulanan Yogun Bakım Hastalarında Kateter Klepleme Yoluyla Gerçekleştirilen Mesane Eğitiminin Kateterle İlişkili Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
HÜLYA UYGUN Yüksek Lisans Sezaryen Sonrası Uygulanan Refleksolojinin Kadınların İnsizyonel Ağrısına ve iyilik Algısına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HÜMEYRA GÜLHAN Yüksek Lisans Gebelere Dinletilen Müziğin Doğum Endişesi ve Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HÜSEYİN TELLİ Yüksek Lisans Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresyon, Ağrı, Düzeylerinin Denge ve Düşme Riski ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
İBRAHİM BAL Yüksek Lisans Kompozit Otonom Semptom Skoru (Compass-31) Ölçeğinin Fibromiyalji Hastalarında Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖMER OSMAN PALA
İBRAHİM ETHEM PAK Yüksek Lisans Teakwondo Sporcularında Uygulanan Köpük Silindir Egzersizlerinin Tekrarlı Tekme Performansı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
KAAN ÇİMEN Doktora Diz Eklemi Morfometrisinin Ön Çapraz Bağ Biyomekaniği Üzerine Etkisinin Radyolojik Görüntüler İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLHAN OTAĞ
KADER GÜLMEZ Yüksek Lisans Sıçanlarada Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Nöbet Sonrası Oluşan Kognitif Fonksiyon Bozukluğu ve Analjezi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
KÜBRA ÇAYLAN Yüksek Lisans Sporcu ve Sedanter Bireylerde Dinamik Germe Egzersizlerinin Dikey Sıçrama Performansı ve Esneklik Üzerine Akut Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
KÜBRA ÇİNİCİ Yüksek Lisans Krosin-DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal DNA Biyosensörü İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
KÜBRA ERTURHAN TÜRK Doktora Ev Temelli Fiziksel Egzersiz Programının Meme Kanserli Kadınların Yorgunluk, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
MEHMET İBRAHİM ÜRKER Yüksek Lisans Elit Seviyedeki Vücut Geliştirme ve Fitness Sporcularının Mükemmeliyetçilik Seviyeleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
MEHMET ÖNDER KARAMAN Doktora "Sağlık Personeli ve Sağlık Dışı Çalışanlarda İlk Yardım Bilgi Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA FERİT KOÇOĞLU
MELEK ŞEN AYTEKİN Yüksek Lisans Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Yapılan Bazı Uygulamaların Yenidoğanın Ağrı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MERAL KARABEY Doktora sınavdan sonra gelecek
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MERVE AŞKIN Yüksek Lisans İstismarcı Yönetim Tarzının Örgütsel Sapma Davranışlarına Etkisi. Asistan Hekimler Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MERVE AYŞE BOZKURT Yüksek Lisans Doğum Sonu Online Ev Ziyareti Mobil Destek Uygulamasının Geliştirilmesi ve Bu Uygulamanın Annelerin Özyeterlik ve Anksiyete Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MERVE HAMUTOĞLU Yüksek Lisans Bakış Açı Noktalarının Değiştirilmesinin Göz Dominanslığı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUHİTTİN SÖNMEZ
MERVE KAHRAMAN Yüksek Lisans T4(Neff, A, B, D, E) T5,T11 ve T12 Genoteipine Sahip Acanthamoeba Türlerinin Osmotolerans ve Termotolerans Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
MERVE POLAT Yüksek Lisans Doğum Sonrası Dönemde Annenin Covid-19 Korkusunun Anne-Bebek Bağlanması ve Emzirme Öz-Yeterliliği ile ilişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
MERYEM OTU Doktora Web Destekli İnteraktif Hemşirelik Programının Fibromiyaljili Hastalarda Hastalık Algısı, Ağrıyla Başetme ve Hastalık Şiddetine Etkisi: Karma Yöntem Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
MUAMMER GÜRKAN GÜRLEYÜK Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlerde Aileye Yönelik Aidiyet Duygusunun Aile Danışmanlığı Prespektifinde Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
MUHAMMED AKİF SAMİ TOKER Doktora Sağlık İnanç Modeline Göre Hazırlanmış Teknoloji Temelli Motivasyon Eğitiminin Obez Üniversite Öğrencilerinde Obeziteye Yönelik İnanç ve Tutumlara, Beslenme-Egzersiz Davranışlarına, Öz Yeterliliğe ve Kilo Yönetimine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MUHAMMED ZAHİD KESKİN Yüksek Lisans Spor Bilimleri Eğitimi Alan Bireylerin Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutumlarının İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
MUHAMMET GÜMÜŞ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Kalitenin İyileştirilmesine Yönelik Beklenti ve Örgütsel Ustalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUHAMMET MUSTAFA ÇETİN Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanlığında Evlilik Uyumu ile Duygusal Zeka ve Duygusal Okuryazarlığın Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MURAT ARSLAN Doktora İnsanların Bağırsak Mikrobiyotasında Bulunan Genişlemiş Spekturumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia Coli İzolatlarında Beta-Laktamaz Enzim ve Klon Tiplerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP
MURAT KORKMAZ Yüksek Lisans Pulslu Elektromanyetik Alanın Ratlarda Kongnitif Fonksiyonlar ve Ağrının NMDA Reseptörleri Üzerinden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
MURAT MELİH ERDOĞAN Yüksek Lisans Sivas İl Merkezinde Çalışan Askeri Personelin Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ZORLU
MUSA TÜRKMEN Yüksek Lisans Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
MUSTAFA DOĞAN BEDİR Doktora Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Shelterin Proteinleri ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
MUSTAFA EMRE YILMAZ Yüksek Lisans Hastanede Çalışan Hekim ve Hemşirelerin İş Güvenliğine Yönelik Değerlendirmeleri; Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MÜCAHİT YİĞİTSOY Yüksek Lisans Bireysel Sporlar ile Takım Sporları Yapan Bireylerin Yaşam Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
NESLİHAN YENER Yüksek Lisans Doğumda Verilen Duygusal Desteğin Kadının Doğum Algısı ve Korkusuna Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NEVİN AKTAŞ Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Sıvı-Elektrolit Dengesine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
NURCAN ÖZKABLAN Yüksek Lisans Pandemi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Spiritual Bakım Verme Özellikleri ve Etik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NURSEMA AKSÖZ Yüksek Lisans Gebelerin Yaşadığı Antepartum Semptomlar ile Gebelikte Risk Algısı Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
ONUR YÜCEDAĞ Yüksek Lisans Kangal Irkı Akkaraman Koyununda Dalağın Arteryel Vaskularizasyonu: Bir Taramalı Elektron Mikroskobu Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi LUTFİ TAKCI
OSMAN DOĞAN Yüksek Lisans Üreme Çağındaki Erkeklerin Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışları ile Cinsel Yaşantıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
ÖMER FARUK DUMLU Yüksek Lisans Acil Servise Başvuran Hastaların Tanılarının Triyaj Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Ambulans Başvurularının Uluslararası 32 Acil Durum Parametresine Göre Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ÖZGE DEMİR Yüksek Lisans Bitkisel Zayıflama Ürünlerinde Sibutramin Tayini İçin Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
ÖZGE KISAOĞLU Doktora Palyatif Bakım Alan Hastalara Uygulanan Umut Müdahalesinin Anksiyete ve Umut Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ÖZLEM TEKECİ Tezsiz Yüksek Lisans Eşler Arası İletişimsizliğin Yaşam Kalitesine Yansımaları Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ÖZNUR HASDEMİR Doktora Web Tabanlı Prekonsepsiyonel Bakım Ve Danışmanlığın Kadınlarda Risk Farklılığına ve Sağlıklı YAŞAM Biçimi Davranışına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
PINAR TOPUKSAK Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 0-24 Aylık Bebek ve Çocukların Emzik ve Biberon Kullanım Durumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
RAMAZAN SAKARYA Yüksek Lisans Ürolojik Kanserli Hastalarda Psikolojik Dayanıklılığın Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
RUKİYE ÖZTAŞ Yüksek Lisans Serabral Palsili Çocuklarda Gövde Pozisyon Duygusunun Gövde Kontrolünün ve Fonksiyonel Bağımsızlığın Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELVİN BALKİ
SADIK YETKİN Yüksek Lisans Hemiplejik Hastalarda Görülen Ağrılı Omuz Tedavisinde Kinesiobant ve Rijit Bantlama Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
SAFİYE YANMIŞ Doktora Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Yoga Uygulamasının Yorgunluk, Konfor ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
SALİH SERDAR SEMERCİ Doktora Yara İyileşmesi Üzerine Etkinliğnin Rat Cilt Yarasında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
SALİHA ALTUNSOY Tezsiz Yüksek Lisans Adölesanlarda Yeme Bozukluklarının Anne Baba Yaklaşımları Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATIMA FİRDEVS ADAM KARDUZ
SAMED PEÇE Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Ekonomi Okuryazarlık Düzeylerinin, Finansal Tutumları Üzerine Etkisi; Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
SARE AKTAŞ Doktora Kardiyak Cerrahi Sonrası Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşadığı Ağrının Azaltılmasına Yönelik Masaj ve Müzik Terapinin Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEDA DOĞAN Yüksek Lisans Cavid-19 Şüphesi ile Çocuğunu Hastaneye Getiren Ebeveynlwerin Covid-19 Korkusu ve Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
SEDA GÜNHAN Tezsiz Yüksek Lisans Salgın Hastalıklar ve Toplum Üzerine Etkilerinin Teorik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
SEDA ŞAN Yüksek Lisans Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Bası Yarası Gelişme Riski ve Palyatif Performansının Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
SELAHATTİN GÜNGÖR Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerde Sosyal Destek Algıları ve Sosyal İlişki Gereksinimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
SELİN CANDAR Yüksek Lisans Annelere Verilen Eğitimin Ev Ortamında Sigara İçilme Durumuna ve 0-5 Yaş Arası Çocukların Pasif İçicilik Maruziyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ZORLU
SENA EKMEKÇİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Cinsel Mitler ve Cinsel Doyum Açısından Cinsel İşlev Bozukluklarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
SENA NUR YAPAR Yüksek Lisans İnmeli Bireylerde Hastalığı Kabul, Sağlık ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATMA ÖZKAN TUNCAY
SENANUR CEYLAN Yüksek Lisans Bazı Sülfonamid Türevlerinin DNA ile Etkileşimlerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
SERCAN KAPANCIK Doktora Meme Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA FAM83H-AS1'in Proliferasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SEREN ÇAYIR Yüksek Lisans Doğum Sonu Dönemde Baba-Bebek Arasındaki Bağlanma Durumunun ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
SEREN YILMAZ Yüksek Lisans Monomerik ve Multimerik Telomerik G-Quadrupleks DNA Yapıları ile Ftalosiyanin Bileşiklerinin Etkileşimlerinin Analitik Tekniklerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
SERKAN KAPANCIK Doktora Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA H1F1A-AS1'in Apoptoz Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SEVİM PINAR ÖZTORUN Yüksek Lisans Covid-19 Sürecinde Pediatri Servislerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Merhamet Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
SEYDA NURBANU TAŞOLAR Yüksek Lisans Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Korku Kaçınma İnanışlarının Fonksiyonel Yetersizlikle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
SİBEL KARAKOÇ Doktora Gestasyonel Diyabetli Kadınlara Yönelik Verilen Web Tabanlı Mobil Uygulama Destekli Eğitim ve Danışmanlığın Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerindeki Etkisinin ve Maliyet Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
SİDAL AKÇAY Yüksek Lisans Örgütsel Güvenin İşyeri Yalnızlığına Etkisi: Sağlık Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SULTAN KÖKER YÜCEL Yüksek Lisans Şiddet Suçu İşlemiş Bireylerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ile Aleksitimi, Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Bilişsel Esnekliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BURHANETTİN ÇİĞDEM
SÜMEYYE SALTABAŞ Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 Pandemi Döneminde Kanser Tedavisine Erişim ve Kanser İlaç Maliyetlerindeki Değişime Etkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ALTUN
ŞEVAL CANDAN Yüksek Lisans Şizofrenik Bozukluğu Olan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma, Benlik Saygısı ve İlaç Uyumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ŞEYMA DİN Yüksek Lisans Covid-19 Döneminde İş Yükünün ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Özel Hastane Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
ŞEYMA ŞAHİN Yüksek Lisans Sağlıklı Bireylerde Medial Ark Yüksekliği ile Kor Kas Enduransı, Lumbal Propriyosepsiyon, Lumbal Lorsdoz ve Postür Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNEM SUNER KEKLİK
ŞEYMA URHAN Yüksek Lisans Çift Kariyer Yapan Milli Sporcu Öğrencilerin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
ŞURA NUR DELİSER Yüksek Lisans Sivas İlindeki Köpeklerde Cryptosporidium Varlığı ve Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
TUBA KARABEY Doktora İntramüsküler Enjeksiyonda Ekstremitlerin İnternal Rotasyonu, Lokal Soğuk Uygulama ve Shotblocker Kullanımının Enjeksiyon Ağrısı ve Konfor Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUĞBA AĞBEKTAŞ Doktora Radyoaktif İyot (I-131) Tedavisi Almış Diferansiye Tiroid Kanseri Hastalarında FOXO Gen Ailesi ile LncRNA Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
TUĞBA CEMEK Yüksek Lisans Gebelerin İnternet Yoluyla Karar Alma Durumlarının Yaşama Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA COŞKUN Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanlığında Aldatma Konusunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
TUĞBA SARI Yüksek Lisans Jinekolojik Kanserli Kadınlara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞÇE ERSOY Yüksek Lisans Hemşirelerin Maruz Kaldığı İş Yeri Şiddeti ile İş Doyumu ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TUĞÇE YAĞMUR Yüksek Lisans Preterm Bebek Annelerinin Bakıma Katılım, Maternal Bağlanma ve Emzirme Öz-Yeterliliği İlişkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
ÜMMÜGÜLSÜM YILDIZ Yüksek Lisans Doğum Eyleminde Sürekli Ebe Desteğinin Doğum Süreci, Algılanan Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
VASVİYE EROĞLU Doktora Gebelikte ve Doğumda Online ve Aplikasyonla Uygulanan Yoganın Doğum Sürecine, Doğum Tatminine ve Emzirmenin Başlatılmasına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
YAHYA FURKAN KARAAHMETOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Boşanmanın 12-18 Yaş Arası Ergen Çocuklara Yansımalarının İncelenmesi/Yansımaları Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATIMA FİRDEVS ADAM KARDUZ
YEŞİM GÜNEY Yüksek Lisans Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Febril Konvülziyonlu Ratların Kognitif Fonksiyonlarının NO Yolağı Üzerinden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
YILMAZ YÜZGÜLEÇ Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanının Sahip Olması Gereken Etkin Danışmanlık Becerilerine Genel Bir Bakış
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ZARİF GAYE GÜLCÜ Doktora Kabul ve Kararlılık Terapisinin Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerinde Psikolojik Esneklik ve Bakım Yüküne Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ZELFİ ÖZCANİKLİ Tezsiz Yüksek Lisans Engelli Bireye Sahip Ailelerde Cinsel Gelişim ve Eğitim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ZEYNEP EKER Doktora Parkinson Hastalarında D-aminoasit oksidaz, Aminoasit Rasemaz ve Plazma Aminoasitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP ERTEMÜR Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Plazma Aminoasit Düzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP ÖGEDEY Yüksek Lisans Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanserli Hastalarda Bulantı Kusma Öğürme ve Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ZUHAL GÜLSOY Doktora Yoğun Bakımda Gerçekleştirilen Hasta Ünitesi Temizliğinin Floresan Işıma, BCA ve Mikrobiyolojik Örnekleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 67
Doç.Dr. : 39
Dr.Öğr. Üyesi : 15
Kız Öğrenci Sayısı : 350
Erkek Öğrenci Sayısı : 142
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 403
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 356
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 47
Doktora Öğrenci Sayısı : 89
Ana Bilimdalı : 46
Tezli Yüksek Lisans : 38
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 25

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 3  Çevrimiçi  » 50  Bugün  » 148  Dün  » 97213  Toplam