Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULHAMİT ÇALI Doktora Çeşitli Klinik İzolatlara Karşı Tedavide Kullanılan Antimikrobiyaller ile Uçucu Yağ Bileşenlerinin İn Vitro Sinerji ve Antibiyofilm Etkilerinin Belirnlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
ABDULKERİM ÖZDEN Doktora Tenisçilerde İzokapnik Tamponlama Fazını Geliştirmeye Yönelik Antrenmanların Oyun Performansına İlişkin Parametrelere Etkisi
Tez Danışmanı : Prof. SERKAN HAZAR
ABDULRAHMAN TATTAN Yüksek Lisans Bronşektazi Hastalığının Serum Telomeraz ve DUBs Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
AHMET BAHADIR UÇAR Yüksek Lisans Aile Hekimlerinin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin ve Aralarındaki İlişkinin Bazı Sosyal- Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AHMET BURAK BİNİŞ Yüksek Lisans Açık ve Ambalajlı Dondurmalarda Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TUĞBA DEMİR
AHMET KÖZ Yüksek Lisans Kediler Cerrahi Kontrasepsiyon
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDURRAHMAN TAKCI
AHMET ÖZAN Doktora Mekanik Ventilatör Desteği Alan Hastalarda İki Farklı Bakım Ürünü ile Verilen Ağız Bakımının Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimini Önlemeye Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
AHMET YOKUŞ Doktora Kutanöz Leishmaniosis Modelinde Bazı Kimyasal Maddelerin Tedavisi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET DURAN ATAŞ
ALİ MAZAK Yüksek Lisans Atlarda Cinsiyet ve Yaşın EKG Parametrelerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KOÇKAYA
ALİM BALLI Yüksek Lisans Musculus Palmaris Longus Kası Agenezisinin El Reaksiyon Hızı, El Fonksiyonelliği ve El Bileği Kuvvetine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
ALİM ÖZCAN Yüksek Lisans Elit Düzeydeki Sporcuların, Kişilik Özellikleri ile Sportif Tercihlerine İlişkin Görüşlerinin
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
ANIL YAMEN Yüksek Lisans Spor Yapan ve Yapmayan Bireylere İlişkin Risk Faktörleinin Lojistik Regresyon ve Sınıflandırma Analizi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET ÇINAR
ARDACAN YAMEN Yüksek Lisans Yüksek Şiddetli İnterval Antremanların Aerobik ve Anaerobik Kapasiteye Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
ASLI ÇİĞDEM Yüksek Lisans Doğum Sonu Dönemde Annelerin Bebek Bakımına Yönelik Obsesif ve Kompulsif Davranışları ile Maternal Bağlanma Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
ASLI MEMİŞ Doktora Bilgi-Motivasyon Davranış Becerileri Modeline Temelli Motivasyonel Görüşme ve Hippoterapi Programının Adolesanların Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
ASLIHAN ÇETİN Yüksek Lisans Pulslu Elektromanyetik Alanın RatlardaKognitif Fonksiyonlarının Dopamin Yolağı Üzerinden Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
ASLIHAN ESRA BİLDİRİCİ Doktora HPV Pozitif Bireylerde miR-519d, HPV16-miR-HI ve DvI-I İfadelerinin RT-PCR ile Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLGÜN ÇEKİN
ASUMAN EKŞİ Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Karşılaşılan Üretim Karşıtı İş Davranışları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ATA İSMAİL GEÇER Yüksek Lisans Sağlık Personelinin İletişim Becerileriyle Şiddet Önleme İklimi İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
AYDIN ARSLANDOĞAN Yüksek Lisans Çocuklarda Farklı Spor Branşlarının Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof. SERKAN HAZAR
AYFER GÜL BAŞARA Yüksek Lisans Emziren Annelerin Beslenme Okuryazarlığı Düzeyinin Bebek Beslenmesi Tutumuyla İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
AYGÜL ATA Yüksek Lisans Elli Yaş ve Üzeri Bireylerin Kolorektal Kanser Tarama Davranışları ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Arasındaki İlşki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HESNA GÜRLER
AYSEL ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans Yeşil Hastane Kavramının Teorik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYSUN BAKIŞ Yüksek Lisans Menopoz Dönemindeki Kadınların Duygu İfadeleri, Menopoz Semptomları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
AYŞE AKSOY Doktora Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Programının Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYŞE ASLAN Yüksek Lisans Kadınların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
AYŞE BAŞKÖY Yüksek Lisans Kırsal Bir Bölgede Yaşayan Bireylerde Üriner taş Görülme Sıklığı ve Üriner Taşla İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HESNA GÜRLER
AYŞE GÜL İNCE Tezsiz Yüksek Lisans Engelli Bireye Sahip Olmanın Aile İlişkilerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
AYŞE HİÇYILMAZ Yüksek Lisans Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Empati Düzeylerinin Hemşirelik Rol ve İşlevleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
AYŞE LAVAŞCI Yüksek Lisans Sezaryen ve Normal Doğum Sonrasında Ebeveynlerin Yenidoğanla İlk Karşılaşmalarındaki Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE NUR KÖSE Yüksek Lisans C6 Glioma Hücrelerinde Oluşturulan Glutamat Eksitotoksititesinde p-Kumarik Asit ve Kafeik Asitin Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL ŞAHİN
AYŞE TOPAL HANÇER Yüksek Lisans Edaravonun Sıçan Spinal Kord Mikroglia Hücrelerinde Morfina Bağlı Oluşan NLRP3 İnflamazomu ve morfin Toleransına Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
AYŞE YILMAZ Doktora Obez Ortaokul Öğrencilerinde Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Verilen Planlı Eğitimin Yaşama Stili Davranışları ve Kilo Yönetimine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
AYŞEGÜL KAYA Yüksek Lisans Total Diz Artroplastisi Geçiren Bireylerde Ameliyat Öncesi Verilen EğitiminAmeliyat Sonrası Yaşanan İlk Mobilizasyon Korkusu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
AYŞELİ ALTINTAŞ Yüksek Lisans Gebelerde Doğum Özyeterlilik Algısının Doğum Korkusu İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
BAHADIR DİLGİN Yüksek Lisans Geleneksel ve Endüstriyel Üzüm Pekmezlerinde Hidroksimetilfurfural (HMF) Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
BAHAR KAVAK Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Aydınlık Üçlü Kişilik Özellikleri: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
BAHAR KÖSE Doktora Nöroblastom (SH-SY5Y) ve gliomal (C6) Hücre Hatlarında H2O2 ile Oluşturulan Oksidadif Hasar Modelinde Tiazolidindionların etkisi ve Olası Etki Mekanizmaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL YILDIRIM
BAHAR TÜRKMENOĞLU Doktora Cezaevi/Tutukevindeki Kadınlara Planlanmış Davranış Modeline Dayalı Uygulanan Müdahale programının Sigara İçme Davranışına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
BAYRAM ÖZER Yüksek Lisans Afyonkarahisar Ili Sığır Yetiştiricilerinin Yenidoğan Buzağılardaki Kolostrum Yönetimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF ZİYA OĞRAK
BEGÜM NUR KAVRAZLI Yüksek Lisans Adolesan Dönemi Basketbolcularda Dominant Olan ve Dominant Olmayan Ekstremiteler Arasındaki Sakatlığa Yatkınlık Durumu.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
BEGÜM TÜRKEL Yüksek Lisans Sezaryen Ve Normal Doğum Yapan Kadınlarda Ağrı Ve Doğumu Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
BENGİNUR KALAYCIGİL Yüksek Lisans Serebral Palsili Çocuklarda Hippoterapinin Propriosepsiyonu, Gövde Kontrolü ve Disabilite Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ
BERFİN HATUN Yüksek Lisans Babaların Emzirmeye Etkisi İle Annelerin Emzirme öz-yeterliliği Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
BERNA BAYSAL BAKAY Doktora Deneysel Kutanöz Leishmaniasis Üzerine Pentamidin ile Maleik Anhididin Vinil Asetat ve 4-Vinilfenilboronik Asit Kopolimerlerinin Etkisinin İn Vivo İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
BERRAK ADIGÜZEL ATEŞ Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Önlenmesinde Yaşam Becerilerinin Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
BETÜL BALTA Yüksek Lisans Sağlıklı Bireylerde Omurga Eğriliklerinin Solunum ve Kor Kas Enduransı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNEM SUNER KEKLİK
BETÜL FATMA BAYRAKTAR Yüksek Lisans Subjektif bellek yakınması şikâyeti olan kişilerde görülen Unutkanlığın Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEDAT SABANCIOĞULLARI
BETÜL SATILMIŞ Yüksek Lisans Romatoid Artrit Hastalarında Core Endurans, Parmak Kavrama Kuvveti, Yorgunluk ve El Fonksiyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
BEYZA DOĞAN Yüksek Lisans Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanımın Araştırılması (Sultanlar Ligi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
BEYZA ÖZBEK Yüksek Lisans Engelli Olan ve Olmayan Çocuk ve Genç Yetişkinlerde Ağrı Yakınması ile Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
BURAK ELİK Yüksek Lisans hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçim Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BURAK KART Yüksek Lisans Koyunlarda Puerperal Süreç
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDURRAHMAN TAKCI
BURCU KÜBRA SÜHA Doktora Endotrakeal Aspirasyon Becerisini Geliştirmede Hemşirelik Öğrencilerine Uygulanan Yüksek Gerçekli Simülasyon Eğitiminin Klinik Karar Verme ve Klinik Uygulamaya Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
BURCU YEŞİLTEPE Yüksek Lisans Ratlarda Streptozosin ile İndüklenen Diyabet Üzerine Marus Alba Ekstraktının Etkinliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKİ KARA
BURÇAK AYDIN Yüksek Lisans Miyom Hastalarında PD/PD-L1 Ekspresyıonlarındaki Değişimlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEYLAN ÖZSOY
BURÇİN DEMİR Yüksek Lisans Sporcularda İzokapnik Tamponlama Fazının Aerobik ve Anaerobik Güç ile İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
BÜŞRA AKKAYA Yüksek Lisans Doğumda Verilen Bilinçli Farkındalık Eğitiminin Doğum Korkusuna Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
BÜŞRA BAYDEMİR Yüksek Lisans Gebelik Döneminde Verilen Anne Sütü Ve Emzirme Eğitiminin Anne Sütü İle Beslenme Ve Emzirmeye İlişkin Davranışlara Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
BÜŞRA ÇAVUŞOĞLU Yüksek Lisans Elit Düzeydeki Güreşçi Eşlerinin Aile Yaşamlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
CANAN DEMİR Yüksek Lisans Prematüre Bebek Bakımı Konusunda Kaygı Yaşayan Annelerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
CANAN SUBAŞİ Yüksek Lisans Doğum Ortamı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
CANSU GÖZTEPE Yüksek Lisans Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
CEMİLE SEZER SERİN Yüksek Lisans 2015-2021 Yılları Arasında Üç Büyük İle Ait Yaşam Tablolarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET ÇINAR
CEMİLE ZONTUL Doktora PD-L1 Geni Susturulmuş Mide Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel İlacının Antikanser Aktivitesi ile Hücre Döngüsü ve Apoptozis Genleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
CEREN KÖKLÜ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
CEYLAN ŞAHİN Yüksek Lisans Primipar Sezaryen ve Spontan Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonu İlk 48 Saat İçinde Bakım Verme Yeterlilikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
ÇİLEM ESEN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Toplumsal Cinsiyet Algı Düzeyi ve Şiddet Eğilimleri ile Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
DAMLA KAYA Yüksek Lisans Spiritüel Müzik ve Otojen Gevşeme Eğzersizinin Birlikte Uygulanmasının Migrenli Hastalarda Ağrı, Anksiyete, Yaşam Bulguları ve Sempatik-Parasempatik Aktivasyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
DAMLA ZERKİNLİ Yüksek Lisans Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Menopozal Semptomların Genel Sağlık Durumuna Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
DERYA GÜL GÜLPINAR Doktora Bal Propolis ve Arı Sütünün Encephalitazoon İntestinalis ve Vittaforma Corneae Üzerine İn Vitro Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
DİLARA ATASEVEN Doktora Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Akut Nöbet Modelinde IL-17 İnhibisyonunun Nöroprotektif ve Antiepileptik Etkilerinin In-vitro ve In-vivo Olarak Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ALTUN
DÖNDÜ GÜL Yüksek Lisans İnme Geçiren Yaşlı Hastalarda Disfaji ve Malnütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATMA ÖZKAN TUNCAY
DÖNE GÜNAY Doktora Telefonla Hemşirelik İzleminin Biyolojik Ajan Kullanan Romatoid Artrid Tanılı Bireylerin, Öz-Etkililik Durumu, Ağrı ve Hastalık Aktivitesi Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
DÖNE POLAT Tezsiz Yüksek Lisans Ruh Sağlığı Çalışanlarının Depremzede Ailelere Yönelik Psikolojik İlk Yardım Müdahale
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN SARIÇAM
EBRAR BÜŞRA YILDIRIM Yüksek Lisans Miyom Olgularında Endoplazmik Retikulum ve Osidadif Stres Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEMA MISIR
EBRAR HUT Yüksek Lisans Sağlıklı ve Riskli Gebelerde Gebeliği Kabulün Doğuma Hazır Oluşluğa ve Prenatal Bağlanmaya Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
EBRU GÜLMEZ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Yaşlı İstismarı ve İhmali Hakkında Bilgi ve Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
EDA KAHVECİ Yüksek Lisans Ceza İnfaz Kurumu Personelinin İkincil Travmatik Stres Düzeyi ve Aile İşlevselliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
EDANUR ERKAN Yüksek Lisans Watsapp Ebe Gebe Destek Hattının Gebelerin Travmatik Doğum Algısı Ve Doğum Korkusuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
EDANUR HAYTA Yüksek Lisans Psikolojik Sözleşme İhlalinin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
EDİP KARABACAK Doktora Rekreatif Halk Oyunları Etkinliklerinin Devlet Korumasında Olan 14-17 Yaş Arası Bireylerin Psikolojik İyi Olma ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
ELİF AKINCI Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlik Dönemi Çocuğu Olan Ailelerde İletişimin Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİDEM KAYAHAN YÜKSEL
ELİF AKYOL Doktora Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktının (Theranekron® ) Kutanöz Leyişmaniyoz ve Sıtma Üzerine Etkisinin Fare Modellerinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
ELİF CEMRE GÜRLEYÜK Yüksek Lisans Azometin Gurubu İçeren Bileşiklerin Mide Kanseri Hücrelerinde ODC ve AGMAT Genleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
ELİF FİŞNE Yüksek Lisans Hiperbilirubinemi Nedeniyle Fototerapi Uygulanmış Olan Bebeklerde Duygusal ve Motor Gelişimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ
EMİNE BEYZA BOZKUŞ Yüksek Lisans Arnold Chiari Tip 1 Malformasyonlu Bireyler ile Sağlıklı Yetişkin Bireyler Arasındaki Enpati Düzeyinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL ÖZÜM
EMİNE ÇÖPOĞLU Yüksek Lisans Hekim ve Hemşirelerin Tıbbi Hata Algıları ve Hataların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri: Samsun İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
EMİNE DEMİR SAYGILI Yüksek Lisans 10-14 Yaş Arası Adölesanların Antropometrik Ölçümleri ile Diyet Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İREM AKOVA
EMİNE HİLAL GÖKSEL Yüksek Lisans Kadınlarda Travmatik Doğum Algısının Doğum Öz Yeterliliğine ve Emzirmenin Başlatılmasına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
EMİNE İLKÖRÜCÜ Yüksek Lisans Kronik Psikiyatri Hastalarının Bakım Vericilerinin Sağlık Okuryazarlığı Durumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
EMİNE NACAR Yüksek Lisans Serebral Palsili Çocuklarda Alt Üriner Sistem Semptomlarının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNEM SUNER KEKLİK
EMRE GEDİKLİ Doktora Ratlarda Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelinde MAO İnhibitörlerinin Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
EMRE İŞÇANAN Yüksek Lisans Cerrahi Yara Değerlendirme Aracı Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE TOPAL HANÇER
EMRE MUSTAFA KAYA Yüksek Lisans Metoksi Kinolin ve Metoksi Kinolin Bromür Türevlerinin Antidiyabetik Kapasitelerinin İn Vitro Olarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
ENES KARAKAYA Yüksek Lisans Atlarda Mevsime, Cinsiyete ve Yaşa Bağlı Hematolojik, Biyokimyasal ve D Vitamini Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET EKİCİ
EREN YENİDÜNYA Doktora Keratitli Hastalardan Alınan Örneklerden Acanthmoeba Türlerinin Farklı Besiyerleri Kullanılarak Üretilmesi ve Genotiplemdirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ESRA IŞIK Yüksek Lisans Doğum Sonrası Dönemde Kadınlardaki Sigara Kullanımının Postpartum Depresyon ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
ESRA NARLIÇAY Yüksek Lisans Sivas İlinde Halkın Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
ESRANUR ÇEVİK YILDIZ Yüksek Lisans Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınların Yas Sürecinin Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
EZGİ AYDAN Yüksek Lisans Postpartum Kanamada Kanıt Temelli Yaklaşım
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
EZGİ YILDIZ Doktora Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Web Tabanlı İnteraktif Hemşire Destek Programının Bariatrik Cerrahi Sonrası Kilo Alan Bireyler Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Özyeterlilik Üzerine Etkisi: Karma Model Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FADİME AKPINAR Yüksek Lisans Teknostresin Presenteizm ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
FATİH AKYILDIZ Doktora Ankara İli Tatlı Su Yumuşakça (Gastropoda) Cinslerinin Belirlenmesi, Bu Türlerde Trematod Larval Dönemlerinin, İnsan ve Sığırlarda Fasciola Hepatica Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
FATİH KÜÇÜK Yüksek Lisans Elit Düzeydeki Yıldız ve Genç Güreşçilerin Algıladıkları Antrenör Davranışları ile Spora Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
FATİH ÜNAL ERDEM Yüksek Lisans Huzurevlerinde Kalan Yaşlılara Fizyoterapist Gözetiminde Verilen Yürüme Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Seviyede Oluşturduğu Etkilerin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
FATMA AKSU Yüksek Lisans Obstetrik Brakial Pleksus Paralizili Çocuklarda Gövde Kontrolü Üst Estremite Propriosepsiyonu ve Üst Ekstremite Fonksiyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ
FATMA AYDIN Yüksek Lisans Gebelerde Demir Ve D Vitamini Kullanımının gebe Ve Yenidoğan Sağlığına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
FATMA BETÜL ÇOLAK Yüksek Lisans Romantik İlişkilerde Eşlerden Beklenti, Kıskançlık ve Narsizim Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
FATMA ÇAKIR Doktora Umbilikal Kord Sıvazlama Seviyesi ve Klepleme Zamanlamasının Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
FATMA ESRA ATAKAN Yüksek Lisans 5-fluorourasil ve Klinoptilolit Maddelerinin Tek ve Kombin Kullanımlarının Antikanser, Antimikrobiyal ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUTKU TUNÇ
FATMANUR ÇELİK Yüksek Lisans Sezeryan Sonrası Uygulanan Progresif Gevşeme Egzersizleri ve Verilen Planlı Eğitimin Ağrı Anksiyete ve Konfor Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
FATMANUR KARABULUT Yüksek Lisans Dismenorenin Kadınlarda Doğum Algısı ve Doğum Şekline Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
FEYZA KURT Yüksek Lisans Fazla Kilolu ve Obez Ergenlerde Alay Edilme Algısı , Sosyal Kaygı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
FEYZA NUR ÇETİN Yüksek Lisans Yeni Kinazolin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser Antiepileptik, Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
FEYZA OZAN Yüksek Lisans Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FEYZANUR BULUT Yüksek Lisans İntramüsküler Aşı Uygulamalarında Aşı Uygulama Sırasının 2-4 Aylık Bebeklerde Ağrı Düzeyi ve Ağlama Süresine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
FİKRİ EMLİK Yüksek Lisans Sivas İlindeki Kedi ve Köpeklerde Bakteriyel Dermatozların Yaygınlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
FUNDA TUNCER ŞAHİN Doktora Sağlık İnanç Modeline Dayalı Verilen Eğitimin Görme Engelli Bireylerin Sigara Bırakma Algı ve Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
FURKAN ŞİMŞEK Yüksek Lisans Beden Algısı, Cinsel Heyecan Arama ve Cinsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN SARIÇAM
FURKAN TÜRKARSLAN Yüksek Lisans Yeni Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz İnhibitörlerinin Araştırılması; Bir Seri Kinolin Türevi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
GAMZE DERMAN Yüksek Lisans Son Trimesterdeki Gebe Kadınların Psikososyal Sağlık Durumunun Doğum Korkusu ve Eş Desteği ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
GONCA GÜL IŞIK Tezsiz Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar ve Sağlık yönetimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
GONCA KABAK Yüksek Lisans Kolon Kanseri Hücrelerinde PDL-1 Geninin Susturulmasının DNA Tamir Mekanizması Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
GOYARCHIN MEHDIYEVA Yüksek Lisans Kadınların Menapoza Özgü Yaşam Kalitesi ile Cinsel Özyeterlilikleri ve Cinsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GÜLCAN KIRIM Yüksek Lisans Spor Yaşam Merkezlerine Üye Olan Kadınların Psikolojik İyi Oluş İle Psikolojik Kırılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
GÜLDAL DOĞRUYOL Doktora Ayak Morfometrisinin Yaş,Cinsiyet ve Taraf Farklılığı Açısından Radyolojik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ÇİMEN
GÜLDEN KAYGUSUZ Yüksek Lisans Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Dua Etmenin Dispne Şiddeti, Spiritüal İyilik ve Anksiyeteye Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY KARS FERTELLİ
GÜLDEN KULAKSIZ Yüksek Lisans Yeni Kompleks Sistemlerin AS1411 Aptameri ile Etkileşimlerinin Biyofiziksel Yöntemlerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ESRA BAĞDA
GÜLDEREN ARSLAN Yüksek Lisans Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Sağlıklı Gebelerde Aralıklı Ve Sürekli Elektronik Fetal Monitorizasyon Kullanımının Doğum Süreci, Doğum Korkusu Ve Anksiyete İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
GÜLFİDAN KEVİOĞLU Yüksek Lisans Menopozda Verilen Planlı Eğitimin Kadının Ruh Sağlığına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
GÜLSEHER AĞKÜL Yüksek Lisans Erken Doğum Sonu Dönemde Kadının Stres Etkenleri ile Sosyal Desteği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
HALİL İBRAHİM TOPRAK Yüksek Lisans Kuzu Rasyonlarına Katılan Lavanta Yağının Besi Performansı Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH ÖZBİLGİN
HAMZA ÖZEL Yüksek Lisans İneklerde Suni Tohumlama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BARIŞ ATALAY USLU
HANDAN GÜNEŞ Doktora BAŞARISIZ TİKLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
HANİFE ÖZPİRİNÇ Yüksek Lisans Sağlık Profesyonellerinin Kültürel Alçakgönüllülük ve Birey/Hasta Mahremiyetine Yönelik Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
HASAN AKTAŞ Yüksek Lisans Kedilerde Butarfanol+Propofol+İsofluran Anastezi Kombinasyonunun EKG Bulgularının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KOÇKAYA
HASAN AYDIN Yüksek Lisans Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
HATİCE ÇAKIR Doktora Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalara Uygulanan Bakım Paketinin Cerrahi Alan Enfeksiyonu ve Konfor Üstüne Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
HATİCE ÇELİK Yüksek Lisans Gebelerde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi İle Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum Algısı Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
HATİCE HASDEMİR Yüksek Lisans Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyal Destek ve Aile İşlevselliklerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
HATİCE YEŞİLKAYA Doktora Travayda Ayak Tabanı ve Sakral Bölgeye Sıcak Uygulamanın Doğum Ağrısı, Süresi, Memnuniyetine Apgar Skoruna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
HAYRİYE DÜLGER Yüksek Lisans Sade ve Katkılı UHT Sütlerde Hidroksimetilfurfural (HMF) Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
HAYRUNİSA KOYUN Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEYDA ŞAHİN
HİLAL AKSOY Doktora Oturma Pozisyonunun Doğum Eylemine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
HİLAL DAĞCI Yüksek Lisans Lenfomalı Hastalarda Yorgunluk ve Fonksiyonel Durum İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
HÜDAVEND GÜLSÜM ORUÇ Tezsiz Yüksek Lisans Boşanmış Aile Çocuklarının Yaşadığı Güçlükler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİDEM KAYAHAN YÜKSEL
HÜLYA UYGUN COŞKUN Yüksek Lisans Jinekolojik Kanser Tarama Farkındalığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
HÜSEYİN TELLİ Yüksek Lisans Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Depresyon, Ağrı, Düzeylerinin Denge ve Düşme Riski ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
HÜSEYİN TUTUMLU Yüksek Lisans Koyunlarda Gebelik Toksemisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET BUĞRA KIVRAK
İBRAHİM BAL Yüksek Lisans Kompozit Otonom Semptom Skoru (Compass-31) Ölçeğinin Fibromiyalji Hastalarında Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖMER OSMAN PALA
İBRAHİM ETHEM PAK Yüksek Lisans Teakwondo Sporcularında Uygulanan Köpük Silindir Egzersizlerinin Tekrarlı Tekme Performansı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
İBRAHİM SARIKAYA Yüksek Lisans İneklerde Senkronizasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BARIŞ ATALAY USLU
İBRAHİM TERZİ Yüksek Lisans Adölesan Dönem Erkek Güreşçilere Uygulanan Core Antrenmanlarının Sportif Performans ve Gövde Stabilitesine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof. SERKAN HAZAR
KAAN ÇİMEN Doktora Diz Eklemi Morfometrisinin Ön Çapraz Bağ Biyomekaniği Üzerine Etkisinin Radyolojik Görüntüler İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLHAN OTAĞ
KADER GÜLMEZ Yüksek Lisans Sıçanlarada Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Nöbet Sonrası Oluşan Kognitif Fonksiyon Bozukluğu ve Analjezi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
KADRİYE ARARAT Yüksek Lisans İnsan Hakları Perspektifinde Aileyi ve Kadını Koruma Yükümlülüğü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ASUMAN ÇAPAR
KEVSER TUNÇ Yüksek Lisans Adolesan İdiopatik Skolyozlu Bireylerde Temporomandibular Eklem Düzensizlikleri İle Uyku Kalitesi, Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Kapasitenin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNEM SUNER KEKLİK
KÜBRA ÇİNİCİ Yüksek Lisans Krosin-DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal DNA Biyosensörü İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
KÜBRA ERTURHAN TÜRK Doktora Ev Temelli Fiziksel Egzersiz Programının Meme Kanserli Kadınların Yorgunluk, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
KÜBRA NUR UÇAR Yüksek Lisans Evde Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Çalışanları İle Bu Hizmetten Faydalanan Hasta/Hasta Yakınlarının Tıbbi Atık Konusundaki Bilgi,Tutum ve Uygulamaları: Ölçek Geliştirme Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
KÜBRA NUR USLU Yüksek Lisans Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Şiddete Yönelik Tutumları ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
LEVENT ÇÖMEZ Yüksek Lisans Kalp Cerrahisi Geçirmiş Postoperatif Entübe Hastalarda Sprey Kullanılarak Yapılan Orofaringeal Nemlendirmenin Disfaji, Ses Kısıklığı, Susuzluk ve Konfor Üzerine Etkisi: Rondomize Kontrollü Çalışma.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
MEDİNE MENDEŞ Yüksek Lisans Kurkuminin Elektrokimyasal Özelliklerinin ve DNA ile Etkileşiminin Kalem Grafit Elektrotlarla İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
MEHMET ÖNDER KARAMAN Doktora "Sağlık Personeli ve Sağlık Dışı Çalışanlarda İlk Yardım Bilgi Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA FERİT KOÇOĞLU
MEHMET YİĞİT Yüksek Lisans Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Egzrogramlarına Katılım Düzeyleri ve Egzersize Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
MEHMET ZAHİT DEMİR Yüksek Lisans Serbest Ve Zenginleştirilmiş Kafes Sisteminin Yumurta Mineral Madde Içeriğine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ELEROĞLU
MEHPARE TEMİN DÖNDÜ Yüksek Lisans Erkek Hemşirelerin Cinsel Mitlere İnanma Durumu İle Cinsel Doyum Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
MEHTAP BUDAK Doktora Antroyun (Exergaming ve Otojenik Gevşeme Terapisinin Huzurevi Sakinlerinin Depresyon ve Sosyal Uyuma Etkisi "
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MEHTAP ŞAHİN Doktora İnterlökin-1 Reseptör Antagonisti ve RNA Polimeraz İnhibitörünün Hipokampal Hücre Hattında Nörodejenerasyon Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET KEMAL FİLİZ
MELAHAT HÜRMET Yüksek Lisans Sivas'ta Yetişen Berberis Crataegina DC.Teucrium Polium L. Türlerinin Antidiyabetik , Antikanser ve Antiepileptik Etkilerinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
MELEK NUR ŞAHİN Yüksek Lisans Konjenital Kalp Hastalığı Olan Adölesanlarda Sağlık Okuryazarlığı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
MELEK ŞEN AYTEKİN Yüksek Lisans Topuk Kanı Alma İşlemi Sırasında Yapılan Bazı Uygulamaların Yenidoğanın Ağrı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MELİH FIRAT Yüksek Lisans Genç Basketbolcularda Farklı Isınma Protokollerinin Bazı Performans Parametrelerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜRKAN DİKER
MELİKE YILMAZ Yüksek Lisans Epilepside Yaşam Kalitesi ve Stigmanın İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
MELİSA ALEYNA GÜGENİR Yüksek Lisans El Cerrahi Rehabilitasyonunda LMC Aleti ile Eğitimin El Fonksiyonuna Etkisi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
MELİSA KOÇ Yüksek Lisans Hastaların Hekime Güvenini Etkileyen Faktörler: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MELİSA YILDIRIM Yüksek Lisans Tip 2 Diyabeti Olan Bireylerin Hastalık Tutumları ve Tedaviye Uyum Düzeyleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
MERAL KARABEY Doktora Afetler ve Toplu Yaralanma Olaylarına Yönelik Verilen Müdahale Eğitiminin , Acil Servis Hemşirelerinin Farkındalık ve Temel Yetenekler Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MERVE ALKAN Yüksek Lisans Gebelikte Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Kadınların Postpartum Depresyon ve Maternal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
MERVE AYŞE BOZKURT Doktora Masaj Tekniklerinin Anne Sütü Artış Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MERVE DURSUN Doktora SVH ile kliniğe başvuran bireylerde egzersiz tedavisi sonrasında spastisite, kas kuvveti ve eklem açısının değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEDAT SABANCIOĞULLARI
MERVE GÜL Yüksek Lisans Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Evlilik Doyumunun Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
MERVE GÜROĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Çocukluk Dönemi Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİDEM KAYAHAN YÜKSEL
MERVE HAMUTOĞLU Doktora Görme yolları anatomisi, nervus trochlearis lezyonu ile tortikollis arasındaki ilişkinin araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUHİTTİN SÖNMEZ
MERVE KAHRAMAN Doktora Acanthamobea Türlerinin Genotiplendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
MERVE KURT Doktora Lohusalara Uygulanan Bilişsel Davranış Terapisi ve Duygusal Özgürleşme Tekniği Eğitim Programının Postpartum Anksiyete, Depresyon ve Yenidoğan Davranışı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MERVE SELVİ Yüksek Lisans Lumbal Disk Hernisi Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Seviye ve Vücut Farkındalığı Arasındaki İlişkiler.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
MERVENUR ARSLAN Yüksek Lisans İstismarcı Yönetimin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Sağlık Kurumları Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MERYEM OTU Doktora Web Destekli İnteraktif Hemşirelik Programının Fibromiyaljili Hastalarda Hastalık Algısı, Ağrıyla Başetme ve Hastalık Şiddetine Etkisi: Karma Yöntem Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
MERYEM YAPRAK Yüksek Lisans C6 Glioma Hücre Hattında NOX-2 İnhibisyonunun Glutamat Eksitotoksisitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ŞEVKİ TAŞKIRAN
MESUDE YOĞURTCU Tezsiz Yüksek Lisans Ailede Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
MEVLÜDE ÇINAR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Üçüncü El Sigara Dumanı Maruziyetleri ile Sağlık Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
MİNE ATEŞ Yüksek Lisans CPAP Uygulanan Preterm Yeni Doğanlarda Orogastrik Sonda Takılması Sırasında Elastik Sarmalama ve El İle Cenin Pozisyonunun Ağrıyı Azaltma ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
MUHAMMED AKİF SAMİ TOKER Doktora Sağlık İnanç Modeline Göre Hazırlanmış Teknoloji Temelli Motivasyon Eğitiminin Obez Üniversite Öğrencilerinde Obeziteye Yönelik İnanç ve Tutumlara, Beslenme-Egzersiz Davranışlarına, Öz Yeterliliğe ve Kilo Yönetimine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MUHAMMED ŞENCAN Yüksek Lisans Klinik Liderliğin İş Performansına Etkisi:Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
MUHAMMED TUMBUL Yüksek Lisans Yatılı Bölge Ortaokulunda Eğitim Gören 10-11 Yaş Gurubu Öğrencilerinde Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
MUHAMMET BEKTAŞ Yüksek Lisans Yatılı Okullarda Demodex Yaygınlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
MUHAMMET GÜMÜŞ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Kalitenin İyileştirilmesine Yönelik Beklenti ve Örgütsel Ustalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUHAMMET MUHARREM KILIÇ Yüksek Lisans Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Aile İşlevselliği ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MUHSİN KARAHANLI Yüksek Lisans İnme Geçirmiş Hastalarda Denge-Koordinasyon ve Yürüme Egzersizlerinin Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BURHANETTİN ÇİĞDEM
MURADİYE ARSLAN BEKÇE Yüksek Lisans Gebelere Sağlanan Sürekli Ebe Desteğinin Kaygı Ve Non Stress Test Sonuçlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
MURAT AKIN Yüksek Lisans İneklerde Gebelik Oranını Artırmada Farklı Yöntemlerin Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BARIŞ ATALAY USLU
MURAT MERT Yüksek Lisans Koroner Anjiografi Yapılacak Hastaların Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle Öğrenim Gereksinimleri Arasındaki İlişki.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
MUSTAFA KEMAL DOĞAN Yüksek Lisans Huzurevi ve Evde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Denge, Postür, Fiziksel Aktivite Düzeyi, Kas Kuvveti ve Duygusal Tepkisellik Ölçeği Sonuçlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
MUSTAFA YUMUŞAK Doktora Transteoretik Model ve Motivasyonel Görüşme Temelli Müdahale Programının Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uykun Kalitesi Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
NAMEGÜL DURMUŞ Tezsiz Yüksek Lisans Cinsel İşlev Bozuklukları ve Psikososyal Tedavi Modeli Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
NEŞE DOĞAN Yüksek Lisans Üniversite Öğrenimi Gören Kız Öğrencilerde Sosyal Görünüş Kaygısı ve Özgüven Düzeyi İle Estetik Cerrahi Kabulü Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
NEŞE KUTLUCAN Tezsiz Yüksek Lisans Covid-19 Salgın Sürecinin Aile İletişimine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
NİLÜFER KARTAL Yüksek Lisans Ebelik Öğrencilerinin Çocuk Doğurmaya Ve Normal Doğuma İlişkin Tutumları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
NİMET HAZAL EMLİK Yüksek Lisans Partner Sosyotelizmi, Aldatma ve Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN SARIÇAM
NİSA NUR ULUOCAK Yüksek Lisans Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Yakın İlişkilerde Psikolojik Eğilimlere Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZEN GÜLEÇ
NURCAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Bazı Kalkon Türevinin Antidiyabetik, Antikanser ve Antiepileptik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
NURGÜL GÜNEY Tezsiz Yüksek Lisans Adölesan Döneminde Yas Yaşayan Gençlere Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
NURSEMA AKSÖZ Yüksek Lisans Gebelerin Yaşadığı Antepartum Semptomlar ile Gebelikte Risk Algısı Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
NURŞEN KORKMAZ Yüksek Lisans Ergenlerde Anne Baba ve Akran Bağlanma Örüntüleri Duygu Düzenleme ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
OĞUZHAN GÜL Doktora Dijital Oyun Sektörünün Ekonomik ve Sosyal Boyutları: Karma Yöntemle Tüketim Eğilimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
ONUR KOÇHİSAR Yüksek Lisans Köpeklerde OHE Sonrası Dexametazon Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET EKİCİ
ÖMER FARUK DUMLU Yüksek Lisans Acil Servise Başvuran Hastaların Tanılarının Triyaj Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Ambulans Başvurularının Uluslararası 32 Acil Durum Parametresine Göre Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ÖZGE DEMİR Yüksek Lisans Bitkisel Zayıflama Ürünlerinde Sibutramin Tayini İçin Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
ÖZGE KISAOĞLU Doktora Palyatif Bakım Alan Hastalara Uygulanan Umut Müdahalesinin Anksiyete ve Umut Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ÖZGE KOCAARSLAN HASBEK Yüksek Lisans Kadınlarda Fertilite Farkındalığının ve Fertiliteyi Etkileyen Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
ÖZLEM KAPTAN Yüksek Lisans Bir Seri Kalkon Türevinin Antikanser, Antiepileptik ve Antikolenerjik Etkilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
ÖZNUR HASDEMİR Doktora Web Tabanlı Prekonsepsiyonel Bakım Ve Danışmanlığın Kadınlarda Risk Farklılığına ve Sağlıklı YAŞAM Biçimi Davranışına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
PERVİN KÖKSEL Doktora Tonsilektomi Cerrahisinde Hipotermiyi Önlemeye Yönelik Uygulanan Bakımın Anesteziden Uyanma, Anksiyete ve Kan Glukoz Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
PINAR KASAP Yüksek Lisans Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Kadınlarda Uzamış Semptomların Algılanan Risk, Stres Ve Anksiyete Düzeyleri İle İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
RABİYE SEZEN TEK Yüksek Lisans Yoğun Bakım Hemşirelerinin Mekanik Ventilatörden Ayırma Sürecine Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
RAKİBE KAYGUSUZ Doktora Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Çoğul Dirençli Klebsiella pneumonia İzolatlarının Oluşturduğu Biyofilmler Üzerine Bitki Ekstrelerinin ve İyotun in vitro Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEYNEP SÜMER
RANA MEŞE Tezsiz Yüksek Lisans Afet Sonrası Psikososyal Destek Sağlayan Profesyonellerin İkinci Travma Düzeyleri ve Aile Yaşam Doyumu Arasındaki ilişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
RASİM HAMUTOĞLU Doktora İnsan Endometriozis Dokusunda PI3K/AKT Yolağı ve Kisspeptin Etkileşiminin Önemi:Morfometrik ve Moleküler Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
RAVZA HATUN SAYGIN Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirenin Bağımsız, Yarı Bağımlı ve Bağımlı Rolleri Hakkındaki Bilgi ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
REMZİYE NUR AVCI Yüksek Lisans Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Katı Faz Ekstraksiyon Sonrası HPLC ile Eş Zamanlı Tayini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY OYMAK
RUKİYE DURAK Doktora Çoğul Dirençli Acinetobacter Baumannii İzolatlarına Etkili Antibiyotikler ile Bitki Etken Maddelerinin İn Vitro Sinerjistik Etkileşimlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ALİM
RUKİYE ÖZTAŞ Yüksek Lisans Serabral Palsili Çocuklarda Gövde Pozisyon Duygusunun Gövde Kontrolünün ve Fonksiyonel Bağımsızlığın Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
SADIK YETKİN Yüksek Lisans Hemiplejik Hastalarda Görülen Ağrılı Omuz Tedavisinde Kinesiobant ve Rijit Bantlama Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
SAFİYE YANMIŞ Doktora Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Yoga Uygulamasının Yorgunluk, Konfor ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
SAMET KORKMAZ Yüksek Lisans Kalp Yetersizliği Hastalarında Beslenme Davranışlarının Fiziksel Semptom Şiddeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
SANİYE SÜMEYYE KARAMANOĞLU Yüksek Lisans Üriner Taş Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Öncesi Anksiyetenin Postoperatif Ağrı ve Konfor Üzerine Etkisi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HESNA GÜRLER
SEDA GÜNHAN Tezsiz Yüksek Lisans Salgın Hastalıklar ve Toplum Üzerine Etkilerinin Teorik Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
SEDANUR ÜNLÜ Yüksek Lisans Kadınların Serviks Kanserinden Korunma ve Erken Tanıya Yönelik Tutumları ve Sağlık Algıları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEFA BENLİ Yüksek Lisans Öz Farkındalık Ve İletişim
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
SEFA KURT Doktora Sedanter Bireylerde Kısa Süreli Yüksek Şiddetli Bisiklet Egzersizlerinin Sağlığa İlişkin Bazı Parametreler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
SEFA SAĞLAM Yüksek Lisans Farklı Saklama Koşullarının Koç Spermasına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NAZLI ERCAN
SEFANUR PEKGÖZ Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Tutumu ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
SEHER YÜCEL Yüksek Lisans Doğum Eylemi Sırasında Kullanılan Sentetik Oksitosinin Maternal Bağlanma ve Emzirme Tutumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
SELMA KAÇAR Yüksek Lisans 9-10 Yaş Gurubu Çocuklarda Ekran Bağımlılığının Uykuya Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
SEMİHA ARPAGUŞ Yüksek Lisans Romatoid Artrit Hastalarında Kinezyofobi, Propriosepsiyon, Kas Kuvveti, Üst Ekstremite Fonksiyonu, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
SENA İNCE Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Bireylerde Hipoglisemik Korku ve Psikolojik İnsülin Direncinin Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY KARS FERTELLİ
SENA KOÇAK Tezsiz Yüksek Lisans Genç Yetişkin Erkeklerin Evlilik İle İlgili Düşüncelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN SARIÇAM
SENA NUR KOÇER Yüksek Lisans 18-25 Yaş Arasındaki Üniversite Öğrencilerinde Sigara Bağımlılığının Denge Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
SENANUR CEYLAN Yüksek Lisans Bazı Sülfonamid Türevlerinin DNA ile Etkileşimlerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
SERCAN KAPANCIK Doktora Meme Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA FAM83H-AS1'in Proliferasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SERGEN KOÇ Yüksek Lisans Egzersiz Bağımlılığının Mutluluk ve Sosyal Görünüş Kaygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
SERKAN KAPANCIK Doktora Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Uzun Kodlamayan RNA H1F1A-AS1'in Apoptoz Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SEVAL OKUMUŞ Yüksek Lisans Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Katılımı ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
SEVDENUR EKİNCİ Yüksek Lisans Farklı Hasta Gruplarında Foliküler Hücre ve Sıvıda Yaşlanma Faktörlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
SEVGİ BULUT Tezsiz Yüksek Lisans Kriz ve Krize Müdahale Yöntemleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİDEM KAYAHAN YÜKSEL
SEVİNÇ ÇAMDALI Doktora Genotiplendirme Ile Bazı Parazitlerdeki Zoonotik Geçişin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
SEZEN KAMALI Yüksek Lisans Hekim ve Hastaların İletişim Becerileri ile Sağlıkta Şiddete Yönelik Düşünceleri ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SIRAÇ CİCİOĞLU Yüksek Lisans Sentezlenmiş Bazı Kimyasalların In Vivo Antileishmanial Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET DURAN ATAŞ
SİBEL GİRGİNER Yüksek Lisans Çocuk Acil Servise Başvuran Ergenlerin Sağlık Okuryazarlığı İle Sağlıklı Yaşam Tarzı inançları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
SİBEL KARAKOÇ Doktora Gestasyonel Diyabetli Kadınlara Yönelik Verilen Web Tabanlı Mobil Uygulama Destekli Eğitim ve Danışmanlığın Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerindeki Etkisinin ve Maliyet Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
SİDAL AKÇAY Yüksek Lisans Örgütsel Güvenin İşyeri Yalnızlığına Etkisi: Sağlık Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SİNEM KOÇTEPE Yüksek Lisans Annelerin Emzirme Özyeterlilikleri ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
SONAY EYCE Yüksek Lisans Meta Analizi Verileri İle Tıpta Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ESRA GÜLTÜRK
SUZAN ŞİMŞEK Yüksek Lisans Kadının Aile İçi Şiddet Yaşama Durumu ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SÜMEYRA DERTSİZ Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Premenstural Sendrom ile Sağlık Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
SÜMEYYE DEMİR Yüksek Lisans Covid-19 Salgını Sürecinde Engelli Çocuğuna Bakım Veren Annelerdeki Bel Ağrısı ile Kas Kuvveti, Fiziksel İş Yükü ve Depresyon Arasındaki İlişkiler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELVİN BALKİ
SÜMEYYE İDİL ÇELİKKAYA Doktora Folik Asit Kaplaması İle Folat Reseptörlerinin Hedeflenen Nanoparteküllerin Paklitaksel Dirençli Ovar Knseri Hücrelerindeki Etkinliğinin in Vitro ve Nute Farelerde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
SÜMEYYE TECER Yüksek Lisans Yoğun Bakım Hastalarında Fiziksel Kısıtlamayla Deliryum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Önemli Bir Hemşirelik Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ŞEVAL CANDAN Yüksek Lisans Şizofrenik Bozukluğu Olan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma, Benlik Saygısı ve İlaç Uyumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ŞEVVAL ÇİSİL DEMİRALP Yüksek Lisans Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyleri İle Veri Güvenliği Farkındalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ŞEYDA İLTER Yüksek Lisans Romantik İlişkilerde Ortadan Kaybolma (Ghosting) Deneyimi, ilişki İnançları ve Ruminatif Düşünce Arasındaki İlişkiler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZEN GÜLEÇ
ŞEYDA ÖZERDİNÇ Yüksek Lisans Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Dispne ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ŞEYMA DİN Yüksek Lisans Covid-19 Döneminde İş Yükünün ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Özel Hastane Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
ŞEYMA YALÇINKAYA Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Bireylerde Aile Desteği, Tedaviye Uyum ve Hastalık Öz Yönetimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ŞÜKRİYE ADIGÜZEL Yüksek Lisans Doğum Öncesi Eğitim
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
TAHA CAN TAŞ Yüksek Lisans Ratların Içme Suyuna Katılan Borik Asidin Canlı Ağırlık,Serumda Antioksidan Metabolizma Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RECEP GÜMÜŞ
TAHA İŞLER Yüksek Lisans Okullardaki Spor Tesisi İmkanları İle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
TAHA YASİR MERT Doktora Çözüm Odaklı Yaklaşımın Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TANNAZ MOHEBALIPOUR ANHARI Yüksek Lisans Gebelere Sağlanan Sürekli Ebe Desteğinin Kaygı Ve Non Stress Test Sonuçlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
TUBA KARABEY Doktora İntramüsküler Enjeksiyonda Ekstremitlerin İnternal Rotasyonu, Lokal Soğuk Uygulama ve Shotblocker Kullanımının Enjeksiyon Ağrısı ve Konfor Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUĞBA CEMEK Yüksek Lisans Gebelerin İnternet Yoluyla Karar Alma Durumlarının Yaşama Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA COŞKUN Yüksek Lisans Evli Bireylerde Cinsel Doyumun Aldatma Eğilimi Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
TUĞBA DAĞDEVİREN Doktora İnsan Endometriozis Dokusunda Nükleer Faktör Kappa B Yolağı ve Bcl-2 Etkileşiminin Olası Rolü: Morfometrik ve Moleküler Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
TUĞBA MORGÜL Yüksek Lisans Evli Bireylerin Çatışma Çözme Stilleri ile Ego Durumlarının Evlilik Uyumları Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÇİTİL AKYOL
TUĞBA ÖZBEY Yüksek Lisans Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Becerileri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
TUĞBA ÖZTÜRK Yüksek Lisans Depremden Etkilenen Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarının Cinsel Yaşamlarına/Kaygı Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
TUĞBA TOPCU Yüksek Lisans Tip 2 Diyabeti Olan Yaşlı Bireylerde Diyabet Yükü Üzerine İlaç Uyumunun Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
TUĞÇE ERSOY Yüksek Lisans Hemşirelerin Maruz Kaldığı İş Yeri Şiddeti ile İş Doyumu ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TUĞÇE POLAT Yüksek Lisans Kadınların Cinsel Rolleri İle Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
TUNÇ İLÇİN Doktora Kas Ağrısına Göre Modifiye Edilmiş Kayak Antrenmanlarının, Sporcuların Fiziksel, Fizyolojik ve Yarışma Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof. SERKAN HAZAR
ÜZEYİR TUĞBERK KOZAN Yüksek Lisans Diyette Sürekli Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Antidiyabetik, Antikanser ve Antiepileptik Etkilerinin Arştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT MUHAMMET KOÇYİĞİT
VİLDAN ÜNLÜ Yüksek Lisans Vajinal Doğumun İkinci Evresinde Zencefilli Sıcak Su Kompresinin Perineal Laserasyon Ve Epizyotomi Uygulamasına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
YASEMİN BOY Doktora Kişiselleştirilebilen MobilKY Uygulamasının Kalp Yetersizliği Hastalarının Beslenme Davranışları, Semptom Yönetimi ve Tedavi Uyumuna Etkisinin Değerlendirilmesi: Bir m-Sağlık Müdahalesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
YUSUF ZİYA ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Çok Eşli Evliliklerde Kuma Kavramı: Aile Üyelerinin Deneyimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÇİTİL AKYOL
ZARİF GAYE GÜLCÜ Doktora Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Stres Yönetimi Programının Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerinde Psikolojik Esneklik ve Bakım Yüküne Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ZEYNEP DAŞAN Yüksek Lisans Sezaryende Verilen Duygusal Desteğin Ağrı, Kaygı, Algılanan Destek Ve Kontrol Algısına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
ZEYNEP EKER Doktora Parkinson Hastalarında D-aminoasit oksidaz, Aminoasit Rasemaz ve Plazma Aminoasitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP ERTEMÜR Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Plazma Aminoasit Düzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
ZEYNEP ÖGEDEY Yüksek Lisans Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanserli Hastalarda Bulantı Kusma Öğürme ve Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ZEYNEP RANA KARAGÖZ Yüksek Lisans İnme Hastalarında El Rehabilitasyon Eldiveni ile Eğitimin El Fonksiyonuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
ZUHAL GÜLSOY Doktora Yoğun Bakımda Gerçekleştirilen Hasta Ünitesi Temizliğinin Floresan Işıma, BCA ve Mikrobiyolojik Örnekleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ZUHAL TUNÇBİLEK Doktora Diyabetik Retinopati ile PAX6 Geni İlişkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
ZÜLEYHA ÇÖPÜR Tezsiz Yüksek Lisans Engelli Bireylerin Cinsel Sağlığı ve Cinsel Yaşantılarında Karşılaştıkları Problemler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 89
Doç.Dr. : 64
Dr.Öğr. Üyesi : 44
Kız Öğrenci Sayısı : 412
Erkek Öğrenci Sayısı : 179
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 492
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 435
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 57
Doktora Öğrenci Sayısı : 99
Ana Bilimdalı : 46
Tezli Yüksek Lisans : 40
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 22

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 6  Çevrimiçi  » 72  Bugün  » 135  Dün  » 171472  Toplam