Mezun Öğrenci Tez Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULAZİZ DEMİRTAŞ Yüksek Lisans Spor Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Eğitime Yönelik Tutumları ile Geleceğe Yönelik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ABDULHAMİT ÇALI Yüksek Lisans "Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
ABDULKADİR BİTİGEN Doktora Agresif Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VİLDAN BOSTANCI
ABDULKADİR TEKİN Yüksek Lisans Yüzme Hakemlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
ABDULKERİM DARENDELİ Yüksek Lisans Maksimal Aerobik Hızın Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Geçerliliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
ABDULLAH AYYILDIZ Yüksek Lisans Çiğ İnek Manda Sütlerinde Listeria Monocytogenes'in İzolasyonu ve Moleküler Yöntemle Doğrulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEYDA ŞAHİN
ABDULLAH KARABEY Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde KullanılanRenkli Kod Uygulamalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ABDULLAH KAYNAR Yüksek Lisans "Değişim Yönetimi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ABDULLAH SAYIR Yüksek Lisans Hasta Memnuniyeti ile Hasta Bağlılığı Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ABDULLAH TİRYAKİ Yüksek Lisans Farklı Branşlardaki Bireysel Sporcuların Algıladıkları Antrenör Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ABDULLAHI MOHAMED HUSSEIN Yüksek Lisans Pet Hayvan Sahiplenmede Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
AFRA SENA ÖZKÖSE Yüksek Lisans Kadın Sağlık Çalışanlarının Cam Tavan Sendromu Algılarının Belirlenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
AHMET MAHMUT ORTASÖZ Yüksek Lisans C6 Glioma Hücre Hattında Glutamat İle Oluşturulan Eksitotoksisite Üzerine Sinapik Asitin Etkisi ve Bu Etkide Proinflamatuvar Sitokinlerin ve Endoplazmik Retikulum Stres Yolağının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
AHMET ONAT Tezsiz Yüksek Lisans Alkol Bağımlılığının Aile İçi İlişkilere Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
AHMET ÖMER KARSLI Yüksek Lisans Fırat Nehri Üzerinde Bulunan Barajların Meteorolojik Değişkenler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EYLEM ITIR AYDEMİR
AHMET ŞEVKİ TAŞKIRAN Doktora Sıçanlarda Pentilenteetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Somon Kalsitonin'in Epileptik Nöbetler, Epileptogenez ve Nöbet Sonrası Oluşturulan Hipokampal Nöron Hasarı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
AHMET TEMEL Yüksek Lisans İlkokul, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleştirmesine İlişkin Öğretmen görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
AHMET YASİN YEŞİLDAĞ Yüksek Lisans Hastanede Yatan Hastaların Algıladıkları Hizmet Kalitesinin Değerlendirlmesi: Trabzon İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI Doktora "Ortodontik Braketleri İşaretlemede Kullanılan Boyaların Toksisitesinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
ALİ CAN DAŞDEMİR Yüksek Lisans Sivas Lisesi Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
ALİ ÇETİN Doktora Magnezyum Sülfatın Erkek Sıçanlarda Anksiyolitik Etkisinin Davranış ve Bellek Testleri ile Değerlendirilmesi, Muhtemel Nöronal Hücre İçi Etki Mekanizmalarının Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ALİ ERDİ CANDAR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
ALİ İHSAN HEPOKUR Doktora "Sölomik Sıvının Streptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ALİ OSMAN TIRNAKÇI Yüksek Lisans Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi(Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ALİ ŞAHİN Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Taraftar Tutumları Üzerine Etkisi; Demir Grup Sivasspor Kulübü Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ALPER KAPDAN Doktora "Kavite Dezenfeksiyonu Amacıyla Kullanılan Farklı Antimikrobiyal Solüsyonların ve Lazer Sistemlerinin Siloran Bazlı Kompozitlerin Tamir Dayanımı Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FERİDUN HÜRMÜZLÜ
ARZU BASMACI Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Yönetim Becerilerine Johari Penceresi Açısından Bir Bakış: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
ARZU KESKİN Yüksek Lisans Nöroşirurji ve Nöroloji Hastalarının Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakım Algısı ve Hemşirelik Bakımına İlişkin Beklentileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ARZU KOÇAĞ Yüksek Lisans Birinci Trimesterdeki Gebelerde Demir Anemisi Eksikliği Prevalansı ve Gebelerin Demir Preparatı Konusunda Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
ARZU KOÇKANAT Doktora "Süt Dişlerindeki Okluzal Çürüklerin Teşhisinde Geleneksel Ve Yeni Geliştirilen Yöntemlerin Etkinliklerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT ÜNAL
ARZU ÖZCAN Yüksek Lisans "Koroner Arter Hastalarının Plaklarında ve Dolaşımındaki Uzun Kodlama Yapmayan RNA İfade Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÇEKİN
ARZUHAN ÇETİNDAĞ Doktora Sıçanlarda Petilentetrazol ile Oluşturulmuş Epilepsi Modelinde Alfaadrenerjik ve Adenozin Reseptörlerinin Epilepsi Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ASLI ÇABUK Doktora Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterik Bakteri Suçlarındaki Karbapenemaz Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
ASLIHAN ER Tezsiz Yüksek Lisans İnternet Bağımlılığının Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
ASLIHAN ESRA BİLDİRİCİ Yüksek Lisans "Aterosklerozlu Hastaların Koroner Arter Plaklarında ve Dolaşımlarındaki mikroRNA-221/222 İfade Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
ATİLLA DULKADİR Yüksek Lisans Sivas İlindeki Çiftliklerde Bulunan Sığır ve Buzağılarda Cryptosporidium Varlığı ve Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
AYCAN GÜLDALI Yüksek Lisans Yatarak Trdavi Gören Kanser Hastalarında Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYCAN KEŞ Yüksek Lisans "Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bilgi Yönetimi Uygulamaları Takip Etme Durumları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
AYÇA TAŞ Doktora "Göz Kapağı Konjuktiva ve Orbita Tümörlü Hastalarda BAPI ve BAPI İle Etkileşimde Bulunan Bazı Genlerin Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
AYHAN ÖNCEL Yüksek Lisans Kangal Köpeklerinde Dejeneratif Kalp kapakçığı Prevalansının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
AYLİN KURT Yüksek Lisans Süt Tozu Numunelerinden Ağır Metal Ekstraksiyonu İçin Derin Ötektik Çözücülerin Kullanılabilirliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
AYLİN TÜMKAYA YENMİŞ Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve oyun Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesiın
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
AYSAN LEKTEMÜR ALPAN Doktora "Diyabetik Ratlarda Oluşturulan Kalvaryal Defektlede Değişik Greft Materyalleri İle Kombine Olarak Uygulanan Ozonun Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkinliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA TOKER
AYSEL KESKİN Yüksek Lisans "Evde Sağlık Hizmetleri"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
AYSEL ÖZDEMİR Doktora "Lise Öğrencilerinin Vücut Kitle İndeksi İle Yeme Davranışı Bozukluğu, Benlik Kavramı ve Kendini Algılama Arasındaki İlişkiler"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
AYSUN DİNÇER Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYSUN ÖZDOĞAN Yüksek Lisans "Hemodiyaliz Hastalarında Psikososyal Uyum ve Benlik Saygısı Durumunun Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
AYSUN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Aile Danışmanının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE ESKİCİ Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ölçeğinin Geliştirirlmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
AYŞE EZGİ SİTTİ Tezsiz Yüksek Lisans Covid-19 Salgın Sürecinde Aile İlişkilerinde Sorun Yaşayan Çiftlere Yönelik Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
AYŞE GÜLEZ Yüksek Lisans Bipolar Bozukluğu Olan Hastalara Verilen Stresle Başetme Eğitiminin Stres Belirtileri, Algılanan Stres Düzeyi ve Stresle Baş etme Tarzlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYŞE GÜMÜŞLER BAŞARAN Doktora "Rize İli lise Öğrencilerinden Akran Zorbalığı ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN POLAT
AYŞE KARATAŞ Yüksek Lisans Gebelere Verilen Doğuma Hazırlık Eğitiminin Kaygı ve Prenatal Bağlanma Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
AYŞE KÜBRA DEMİR Yüksek Lisans Diş hekimlerinin ve Diş Hekimliği 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYŞE SÜMEYYE SARI Yüksek Lisans Erken ve Normal Yaş Aralığında Menopoza Giren Kadınların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
AYŞE TOKER Yüksek Lisans Multiple Sklerozlu Kadınlarda Özgürlük ve Cinsel Fonksiyon Durumunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
AYŞE TOPAL HANÇER Yüksek Lisans Hemşirelik öğrencilerinin Ağrı ile İlişkili Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
AYŞE TOPCU Yüksek Lisans Kuantum Nokta Entegre Biyosensör Geliştirerek Çift Sarmal ve G-quadruplex DNA Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
AYŞE ULUÇAY Yüksek Lisans Covid-19 lu Bireylere Bakım veren Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu, Koronavirüs Tükenmişlik Düzeyi ve Bu İki Değişken Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
AYŞE YILMAZ Yüksek Lisans Web Tabanlı Eğitimin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon YönetimiBilgi ve Uygulamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
AYŞEGÜL ALPER Yüksek Lisans Finansal Performansın Oran Analizi ile Ölçülmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
AYŞEGÜL KARA Yüksek Lisans Zihinsel Özel Gereksinimi olan Çocukların Annelerinde Psikolojik Sağlamlık ve Baba Katılımı İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
AYŞEGÜL MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Hipotirioidili Bireylerde Yorgunluk, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATMA ÖZKAN TUNCAY
AYŞEGÜL ÖZER YİĞİT Yüksek Lisans Duygusal Emek Kullanımı, İzlenim Yönetimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Aile Hekimleri Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE Doktora "Nonfarmakolojik Yaklaşım Eğitiminin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryumu Tanıma ve Ele Alma Durumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
AYŞEGÜL YILDIZ Yüksek Lisans Gebelerin Özbakım Gücü ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arsındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
AYŞENUR ÖZEN Yüksek Lisans Preeklempsili Gebelerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET DURAN ATAŞ
AYŞENUR TORUN Yüksek Lisans Lise Kız Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
AYŞENUR YALÇINKAYA Yüksek Lisans Akademisyenlerde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
AYTEN GÜR Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanının Evlilik Doyumu Üzerindeki Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
AYTEN USLU ERTEM Yüksek Lisans "Üniversitelerarası Müsabakalarda Süper Lig Katagorisinde Oynayan Badmintoncularda Antropometrik ve Fiziksel Özelliklerin Çeviklik Yeteneği İle İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
AZİZE ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Panik Atak Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
BAHAR TÜRKMENOĞLU Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Şiddetli Maruziyet Sıklığı ve Şiddetin Tükenmiş Düzeyi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
BARIŞ DÖNMEZ Yüksek Lisans "Sivas İli Hastanelerinde Çalışan Yöneticilerin, Heim ve Hemşirelerin, Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
BAŞAK İREM MESCİ Tezsiz Yüksek Lisans Adolesanların İntihar Girişimlerindeki Risk Faktörleri ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BAYRAM DELEŞ Tezsiz Yüksek Lisans Evli Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Algıları ile Evlilik Rol Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
BEGÜM ÖZTÜRK Yüksek Lisans Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Durumluluk Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
BEGÜM TUĞÇE KURTOĞLU Yüksek Lisans Seftazidim- DNA Etkileşiminin DNA biyosensörleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
BEKİR KOCA Yüksek Lisans Sağlık Ekonomisi, Sağlıkta Özelleştirme ve Sağlık Hizmetlerinin Gelecekteki Değeri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BEKİR ŞAHİN Yüksek Lisans 14-18 Yaş Gurubu Ergenlerin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumları ile Yaşam Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
BELGİN KILIÇ ÇETİNKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
BERNA BAYSAL BAKAY Yüksek Lisans "Patojenik İki Farklı Acanthamoeba Türünün Kozmetik Kontakt Lenslere Adezyonunun İn Vitro Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
BERNA ÖZDENOĞLU KUTLU Doktora Deneysel Migren Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Oogenezin Uyarılması Sonucu Over ve Beyin Doku Etkileşimlerinin Histolojik Olarak Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
BERNA ÖZDENOĞLU KUTLU Yüksek Lisans "Diyabetli Sıçan Ovaryumlarında Galectin-1 ve Galectin-3'ün İmmünolokalizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
BETÜL AKSARAY Yüksek Lisans Gebelerin Kendilerini Algılamalarının Cinsel Özyeterlilik ve Evlilik Uyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BETÜL ESRA ÇERİK Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçme Profilleri ve Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BETÜL KILIÇ Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Sağlık Algısı ve Riskli Sağlık Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
BETÜL SENA YALÇINKAYA Yüksek Lisans Hemşire Akademisyenlerin Akademik Etik Değerlerinin ve Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
BETÜL YILMAZ HASKAN Yüksek Lisans Biyokütle Esaslı Fe3O4 Manyetik Biyosorbentler ile Sulardan Antibiyotiklerin Giderimin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY OYMAK
BEYZA DURAN Yüksek Lisans Preeklampsi Hastalarında ACE Geni Promotor Bölge Varyasyonlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN PINARBAŞI
BİLAL ERTEKİN Yüksek Lisans "İzmir Hayvan Barınaklarındaki Köpeklerde Dirofilaria immitis'in Prevalansı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
BİLAL PAKOĞLU Yüksek Lisans Voleybol Efeler ve Sultanlar Ligleri 2017/2018 Sezonu Müsabakalarının Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÖZGÜL
BİLAL ŞAHİN Doktora Sıçanlarda Petilentetrazol ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Serotonin Reseptörlerinin Anti-Epileptik Mekanizmaları Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
BİLAL ŞAR Yüksek Lisans "Sağlıkta Kalite ve Uluslar Arası Akreditasyon Sistemi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
BİLAL UTKU SAĞ Doktora "Rezin Nano Seramik ve İndirekt Kompozitin Rezin Siman ve Uygulama Teknikleriyle Yapıştırmaları Sonrasında Dentine Bağlanma Dayanımlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZEL BEKTAŞ
BİRNUR YEŞİLDAĞ ÇELİK Doktora Sağlık İnanç Modeline Göre Geliştirilen Doğuma Hazırlık Programının Primigravida Gebelerde Doğum Korkusu, Doğum Öz Yeterliliği, Doğum Süreci ve Algısı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
BİRSEL DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Çocuk Gelinler ve Adölesan Gebeliklerde Aile Danışmanlığının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BİRSEN DEMİRTOP Yüksek Lisans Spor Lisesi ve Diğer Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
BİRSEN SÜSLÜOĞLU Yüksek Lisans İlk Kez Gebelik Yaşayan Üçüncü Trimester Gebelerde Gebelik Deneyiminin Annelik Rolü ve Gebeliğin Kabulüne Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
BUKET KAYA BUYRUK Yüksek Lisans Türkiye'de Organ Bağışı ve Nakli
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
BURAK KALINCA Yüksek Lisans Düzenli Egzersizin Adölesan Dönemi Çocuklarda Gelişim Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
BURAK SAYAR Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültelerinde Maliyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
BURCU ERDOĞAN Yüksek Lisans Depresyon Tanılı Bireylerin Stres ile Baş Etme Durumu ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
BURCU KÜBRA SÜHA Yüksek Lisans "Santral Venöz Katater Girişimi ve Bakımında Rehbere Dayalı Uygulama Paketinin Kateterle İlişkisi Enfeksiyon Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
BURCU MUTAF Doktora "Farklı CAD/CAM Blokları Kullanılarak Restore Edilen İmplant Üstü Kronlarda Termal Siklus ve Dinamik Yorulmanın Kırılma Dayanımına Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DERYA ÖZDEMİR DOĞAN
BURCU YILMAZ Yüksek Lisans "Yeni Doğan Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesine Yatırılan Bebek Annelerine Uygulanan Hasta Kabul Protokolünün Annelerin Umutsuzluğu Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
BUSE TİLBE İÇEN Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Örgütsel Muhalefet- Örgütsel Sessizlik ve Lider- Üye Etkileşimi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
BÜLENT KOCAKAHYA Yüksek Lisans Pisikiyatri Hastalarında Tedaviye Uyum, Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Durumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
BÜNYAMİN RESUL AYDIN Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Turizmi ve Hastanelerde Kullanılan Stratejiler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BÜŞRA AKBULUT Yüksek Lisans Evde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel Bağımsızlık Durumları ve Düşme Riskleri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BÜŞRA AKKUM Yüksek Lisans Hastane Çalışanlarının Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Ve İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
BÜŞRA CESUR Doktora "Sivas İl Merkezi Yetişkin Nüfusta Beslenme Okuryazarlığı Durumu ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
BÜŞRA DAŞ Yüksek Lisans Meme Kanser Hücreleri Üzerine 2,3- Dihidroksibenzoik Asit (2,3-DHBA)'in Anti-Kanser Aktivitesinin Araştırılması ve Lipid Profil Değişimlerinin Shotgun Lipidomik Analizle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
BÜŞRA DEĞERLİ Tezsiz Yüksek Lisans Anne-Baba Tutumlarının Evlilik Doyumu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
BÜŞRA DEĞERLİ Yüksek Lisans Allium Cepa Ekstresinin Kadınlarda Polikistik Over Sendromuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BÜŞRA EMÜL Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında kurumsal imajın Hasta Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BÜŞRA KARATAŞ Yüksek Lisans Sefdinir-DNA Etkileşiminin İmpedimetrik Biyosensör İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
BÜŞRA MEHTAP DURAN Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
BÜŞRA PEKPAZAR Yüksek Lisans DNA Ftalosiyanın Etkileşimlerinin UV- Görünür Bölge, Floresans Spektroskopisi, Jel Elekrtoroforez ve Erime Yöntemleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
BÜŞRA POLAT Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Çalışanlarının Kişisel Değerleri İle Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BÜŞRA SERTAKAN Yüksek Lisans Pediatri Hemşirelerinin ve Hekimlerinin Benlik Saygılarının ve Empati Becerilerinin Çocuk Sevme İle İlişkisi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
BÜŞRA YILMAZ Yüksek Lisans Primiparların Annelik Fonksiyonlarının Emzirme Özyeterlilik ve Maternal Bağlanmalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
CANAN ARSLAN AYDOĞAN Doktora "Kompozit Rezinlerin Tamirinde Yüzey İşlemlerinin Oluşturduğu Pürüzlülüğün Bağlanma Dayanımı ve Mikrosızıntı Üzerine Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİĞDEM EREN
CANAN CANER KÜLİĞ Yüksek Lisans Sivas ve İlçelerindeki Neonatal Buzağı İshalleri Etiyolojilerinin Hızlı Test Kiti ile Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
CANAN KELEŞ Yüksek Lisans Pediatri Doktor ve Hemşirelerinde; Öfke, Problem Çözme ve Tükenmişlik(Sivas İl Örneğinde)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
CANAN UÇAR YENİHAYAT Yüksek Lisans 112 Sağlık Çalışanlarının Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
CANAN YILMAZ Yüksek Lisans "Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastalarında Kaspaz 3, Kaspaz 8, Kaspaz 9, Granzim, Apaf-1 Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DEMİRPENÇE
CANSU KORKMAZ Yüksek Lisans Hastanelerin Kalite Direktörlerinin, Kalite Birimi Çalışanlarının ve Klinik Kalite Sorumlularının Kalite İndikatör Yönetimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
CANSU ÖZKÖK Yüksek Lisans Ebe ve Hemşirelerde Meme Kanseri Korkusunun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
CANSU PEKCAN AYDIN Yüksek Lisans Yemekhanesi Olan ve Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinde Obezite Görülme Sıklığının ve Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
CEMİLE BİÇER Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerein Sahip Olduğu Hemşirelik İmajının Ahlaki Sıkıntı Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
CEMİLE ZONTUL Yüksek Lisans "ASIC3 Gen Polimorfizmi İle Fibromiyalji Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
CEREN ÖZTÜRK Doktora "Geleneksel Cam İyonomer Simana Katılan Polipropilen Liflerin, Kırılma Dayanımı, Bağlanma ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ÖZNURHAN
CEYHUN ÖLMEZ Yüksek Lisans Uluslararası Spor Organizasyonlarında Görev Alan Gönüllülerin Motivasyon Nedenlerinin İncelenmesi: İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MÜCAHİT FİŞNE
ÇAĞLA KARABULUT Yüksek Lisans Doğum Eyleminin 4. Evresindeki Doğum Korkusunun Anne Bebek Bağlanmasına ve Emzirme Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
ÇAĞRI AKKAYA Yüksek Lisans Adolesan Dönemi Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Dijital Oyun Bağımlılığı ve Özgüven İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. METİN POLAT
ÇİLEM YAVUZ Yüksek Lisans "Yönetici Hemşire Davranışlarının Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
DAMLA ÖNK Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Paket Fiyat Uygulama Maliyetlerinin Bir Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Biriminde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
DEMET ÇAKIR Doktora Doğum Eylemi Sırasında Kullanılan Kablosuz Fetat İzleme Sisteminin Konfor, Ağrı Korkusu ve Annenin Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
DEMET GÜNEY Yüksek Lisans Sezeryan Ameliyatı Öncesi Dinletilen Müziğin ve Planlı Eğitimin Cerrahi Korkusu,v Anksiyete ve depresyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
DEMET YÜCER AĞIRTICI Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezi Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan ve Soğuk Zincirde Görev Alan Tüm Sağlık Personelinin Soğuk Zincir Bilgi Durumunun Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
DENİZ BAKIR Doktora Yaşlanma Yalağında Bulunan Telomeraz Agmatin Deugitinaz ve Sirtuinin ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA CANSEL ÖZMEN
DENİZ BÖLÜKBAŞI Yüksek Lisans Taraftarların Türk Futbol Hakemlerine Yönelik Bakış Açısının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MÜCAHİT FİŞNE
DENİZ GÜLENÇ Yüksek Lisans Primipar Kadınların Erken Lohusalık Sürecinde Algıladıkları Eş Desteği ile Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
DENİZ KURTARAN Yüksek Lisans Şizofreni Hastalarında Tedavi Uyumunun Antipsikotik İlaç Yan Etkileri ve Cinsel İşlev Sorunları ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
DENİZ ZAFER Tezsiz Yüksek Lisans Ailenin Stres Yönetiminde Aile Danışmanının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
DERYA GÜL SAĞCI Yüksek Lisans "Kanser Hastalarında IFAT Yöntemi İle Microsporidium spp.'nin Sıklığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
DERYA KOÇ Yüksek Lisans "Şizofreni Hastalarında İrisin, Leptin ve Adiponektin Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DERYA TANDOĞAN Yüksek Lisans Benzimidazol Türevli Ru-(II) Biklerinin İnsan Meme Kanser Hücrelerinde Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
DERYA TARAN Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeterliliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
DİDEM GÜLTEKİN BENLİ Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Sanal Kaytarma ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
DİLA ÇELİKKOL Doktora "Hypericum Perforatum L. Bitkisinden Elde Edilen Kantaron Yağının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. H.HÜSEYİN KÖŞGER
DİLARA ÜLGER Yüksek Lisans "Endometriozis'li Hastalarda; Asimetrik Dimetilarjinin, Malondialdehit ve M30 Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DİLARA ÜLGER ÖZBEK Doktora Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OUAS) Hastalarında Agmatin, Telomeraz ve Bazı Eser Element Düzeylerinin Hastalık Şiddeti İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DİLEK DURGUN Yüksek Lisans İnsan Meme Kanser Hücrelerinde N-Koordine Ru-(II)-p-simen Bileşiklerinin Sitotoksit Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
DİLEK KARADELİ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Cihaz Kalibrasyonlarına İlişkin Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
DİLEK KUMAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Kronik Hastalıklı Bireylere Sahip Aileler İçin Aile Danışmanlığı Desteğinin Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
DİLŞAN FULYA KIZILGEDİK Yüksek Lisans Endometrozis Hastalarında Evrelere Göre Galektin-3 Seviyelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEYLAN HEPOKUR
DUHAN TÖRE Tezsiz Yüksek Lisans Eşler Arasındaki İletişimi Arttırmada Aile Danışmanlığının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
DURAK BACANAK Yüksek Lisans İnfertilite Tedavisi Alan Kadınlarda Cinsel Sorunlar ve Umutsuzluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
DUYGU AYAR Doktora "Çözüm Odaklı Yaklaşımın Depresif Bireylerin İntihar Olasılığı ve Sosyal İşlevsellik Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA SABANCIOĞULLARI
DUYGU GÜLER Yüksek Lisans "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Patogenezinde Hipoksinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
EBRAR IŞIN Yüksek Lisans Doğum Eylemine Hazırlık Eğitimi ve Danışmanlığının Doğum Deneyimi ve Postpartum Kendini Değerlendirmeye Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
EBRU ÇAMUR Yüksek Lisans Romatoid Artritli Bireylerde Yorgunluk, Uyku ve Ağrının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
EBRU KÜÇÜK Yüksek Lisans Doğum Sonrası Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
EBRU SARILAR Tezsiz Yüksek Lisans Hastane Mimarisi: Sağlık Yönetimi Açısından Önemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
EBRU YİĞİT Yüksek Lisans "Alt Ekstremite Ampütasyonunun Beden İmajı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
EDA ACER Yüksek Lisans "Hemşirelerin Etik Duyarlılıklar ve Etik Duyarlılığın Profesyonel Benlik Kavramı İle İlişkinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK ÖZDEN
EDA BEYAZ Tezsiz Yüksek Lisans Çalışan Kadının Aile İçi Yaşadığı Sorunlarla Başetmede Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
EDA SÖNMEZ GÜRER Yüksek Lisans Palmarosa (Cymbopogan Martinii) ve Nioli (Melaleuca Viridiflora) Uçucu Yağlarının, Antimikrobiyal, Antitümör ve Sitotosik Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUTKU TUNÇ
EDİP KARABACAK Yüksek Lisans Halk Oyunları Eğitiminin 9-16 Yaş Gurubu Öğrencilerinin Özgüven Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
EKREM SOLAK Yüksek Lisans Amatör Sporcularda Yasaklı Maddelerin Bazı Metabolik Fonksiyonlara Etkisi
Tez Danışmanı : Prof. SERKAN HAZAR
ELEM ATEŞ Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Sergiledikleri Sportmenlik Davranışlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ELİF ARPA Tezsiz Yüksek Lisans Cinsellik ve Çift Uyumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ELİF BURCU TÜZEMEN BAYYURT Doktora Ateroskleroz Hastalarında NKILA Aracılığıyla LOX-1 Gen Düzenlemesinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
ELİF BURCU TÜZEMEN BAYYURT Yüksek Lisans "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında HULC ve 7SL RNA İfade Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
ELİF HÜRRİYET AYDIN Yüksek Lisans "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sporda Şiddete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ELİF TUTMAÇ Yüksek Lisans Sivas Yöresinde İzole Edilen Francisella Tularensis Subsp, Holarctica İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık ve MLVA Profillerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ATAŞ
ELİFE KARACA Yüksek Lisans Sivas İlinde Bir Lisede Bulunan Öğrencilere Verilen Kişisel Bakım Eğitiminin Öz benlik Saygısı Üzerine Etkisi: Çocuk Hakları Boyutuyla Değerlendirilmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
ELİFNUR ÖZBEY Tezsiz Yüksek Lisans Çocuk İstismarının Önlenmesinde Ailenin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
ELVAN EMİNE HENDEN Yüksek Lisans "Kısa Bilişsel Davranışçı Stres Yönetiminin Şizofreni Hastalarının Bakım Vericilerinin Ruhsal Durumlarına Stresle Başa Çıkma Tutumlarına ve Bakım Yüküne Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELMA DOĞAN
EMİN AKYOL Yüksek Lisans Antikanserojen İlaç Maddeleri Paklitaksel ve Gemsitabin İçin kolay Uygulanabilir, Duyarlı Analitik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
EMİNE BAŞAR OKUL Yüksek Lisans Fibromiyaljili Bireylerde Uyku Hijyeni Eğitiminin Uyku Kalitesi, Ağrı ve Depresyon Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY KARS FERTELLİ
EMİNE DEMİR Yüksek Lisans "Bazı Kahvaltılık Gevreklerin, Kan; Glukoz Düzeyi; İnsülin, Glokagon Like Peptid-1 ve Gastrik İnhibitör Polipeptid Hormonları Üzerindeki Akut Etkilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
EMİNE GÜNEŞ Tezsiz Yüksek Lisans Çocuklarda Yas Sürecinin Aile Danışmanlığı Perspektifi ile Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
EMİNE KILIÇ Yüksek Lisans Annelerde Postpartum Anksiyete ve Annelik Fonksiyonu Arasındaki ilişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
EMİNE KORKMAZ Yüksek Lisans "Koroner Anjiyografi ve Perkütan Koroner Girişim Sonrası Periferik Vasküler Komplikasyonları Önlemede Kum Torbası, Close Pad ve Kum Torbası ile Birlikte Soğuk Uygulamanın Etkinliği"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
EMİNE KÜTÜKÇÜ Yüksek Lisans Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Sigara İçme Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
EMİNE NUR DAĞ Yüksek Lisans Kadınların Üriner İnkontinansa İlişkin Tutumları İle Sağlık Arama Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
EMİNE PİRİM Doktora "Agresif Periodontitis Hastalarında IL-6 ve IL-10 Gen Polimorfizmlerinin Saptanması ve Başlangıç Periodontal Tedavinin Klinik, Dişeti Oluğu Sıvısı ve Serum Parametreleri Üzerine Etkileri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA TOKER
EMİNE YILMAZ Yüksek Lisans Hasta ve Sağlıklı Çocuk Annelerinin Evlilik Uyumu, Yeterlilik Algısı ve Çocuk Gelişimi İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
EMRAH ÖZER Yüksek Lisans Ortaöğretim Öğrenmcilerinin Spor Ürünü Kullanımında Marka Tercih Nedenlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
EMRE CİRİTCİ Yüksek Lisans Çiğ ve UHT Keçi Sütlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
EMRE ÇAKMAK Yüksek Lisans Manyetik Demir Nanopartiküllerinin Limon Kabuğu ile Sentezi, Karakterizasyonu ve Kurşun İyonunun Katı Faz Esktraksiyonunda Kullanılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY OYMAK
EMRE GÜLEZ Yüksek Lisans "Yataklı Tedavi Kurumlarında Yönetsel Sorunlar"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
EMRE İMECE Yüksek Lisans Hemipleji Hastalarında Sağ Taraf ve Sol taraf Etkileniminin Üst Ekstremite Fonksiyonlarına ve Uykuya Etkisinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BURHANETTİN ÇİĞDEM
EMRE TOPRAK Yüksek Lisans Sivas İl Özel İdaresi Atölye Bölümünde Çalışanların İş Yaşam Kalitesi ile İş Doyumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
ENGIN KARIPER Doktora "Farklı Remineralize Edici Ajanların Başlangıç Çürükleri Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Diagnostik Yöntemlerle Karşılaştırılması ve Remineralize Yüzeylerin Yüzey Sertliklerinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE GÜLŞAH GÖKTOLGA AKIN
ENGİN HASTAOĞLU Yüksek Lisans Koyun Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularında Beta-Laktam Grubu Antibiyotik Kalıntısının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
ENGİN TÜRKYILMAZ Yüksek Lisans "Sağlık Kurumlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışları"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
EPRAR KAPLAN Yüksek Lisans Fibromiyaljili Bireylerde Ağrı, Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KARS FERTELLİ
ERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personelinin Prososyal Hizmet Davranışlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ERDOĞAN DOĞAN Yüksek Lisans "Hasta Memnuniyeti"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
EREN ÖZOK Yüksek Lisans "Zara Yöresi Koyunlarına Tutunan Kene Türlerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ERHAN BAKIR Yüksek Lisans Güreş Kulüplerinde Örgütsel Destek Algısının Geleceğe Yönelik Beklentiler Üzerine Etkisi: Yıldız ve Genç Güreşçiler Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ERHAN YALÇINKAYA Yüksek Lisans Fasciola Hepatica ile Doğal Enfekte Sığırlarda Koagulasyon Profilleri
Tez Danışmanı : Doç. ONUR BAŞBUĞ
ERKAN GÜMÜŞ Doktora "Vitrifikasyon ve Ototransplantasyon Sonrasında Fare Overyum Dokusunun Morfoloji ve Üreme Potansiyeli Aşısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
ESMA ÖZMEN Yüksek Lisans Göz Kapağı Konjunktiva ve Orbita Tümörlü Hastalarda DUSP/MKP-1 Gen Ailesinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
ESRA AĞAOĞLU Doktora "Ratlarda Deneysel Sinüzitis Modelinde RME ile Sinüzitis Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN BABACAN
ESRA ALTUNSOY Doktora "Overleri Alınan Tavşanlarda, İntravenöz Tek Doz Zoledronik Asit Uygulamasının Diş Çekim Bölgesindeki Kemik İyileşmesine Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
ESRA BAŞER Yüksek Lisans Hemodiyaliz,Hastalarında Eğitim Programının Sıvı Kontrolü ve Diyete Uyum Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ESRA BAŞER AKIN Doktora Hemodiyaliz Hastalarında Reiki Uygulamasının Ağrı, Yorgunluk ve Kaşıntı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ESRA ELİK Yüksek Lisans Acil Servis Hemşirelerinin Triyaj Karar Verme Yetkinliği, Otonomi Düzeyleri ve Bu İki Değişken Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ESRA KARATAŞ Yüksek Lisans Obez ve Fazla Kilolu Bireylerde Beslenme Durumunun Kan Lipitleri ve Karaciğer Enzim Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
ESRA KUTLUCA Yüksek Lisans Hentbol Hakemlerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin ve Karar Verme Davranışlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
ESRA NERGİZ Yüksek Lisans "Sivas Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Hastanelerde Kullanılan Aydınlatılmış Onam Belgelerinin Yatan Hastalarca Anlaşılabilirliğinin Ölçülmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ESRA YANIK Yüksek Lisans Annelerin Özgüvenlerinin Yenidoğan Bebeklerini Algılamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
ESRA YILDIZ Yüksek Lisans Obez Kadınlara Verilen Stres İle Baş Etme Eğitiminin Yeme Tutumu ve Stresle Baş Etme Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
ESRANUR ÇEVİK Yüksek Lisans Yeni Ag(I)-N-Heterosiklik Karben (NHC) Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
EVREN TUNCER Doktora Deneysel Peritonit Oluşturulmuş Rat İleum ve Kolonunda Hidrojen Sülfürün Motilite Üzerine Etkisinin ve Olası Etki Mekanizmalarının İnvitro Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
EYLÜL HARAVI Yüksek Lisans Suriye Savaşının Göçmenlerdeki Bazı Hastalıkların Seyrine Olan Etkisi ve Göçmenlerin Hastalıkla Mücadelesinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
EYÜP SULTAN UÇAR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
EZGİ YILDIZ Yüksek Lisans Roy Adaptasyon Modeline Göre Verilen Tekrarlı Hemşirelik Eğitiminin Bariatrik Cerrahi Uygulanan Hastaların Uyum Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FADİME AYDIN Yüksek Lisans Suda Çözünen Ftalosiyanın Bileşiklerin Paralel ve Hibrit G-quardrupleks DNA Molekülleri ile Etkileşiminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
FARUK TÜRKER Yüksek Lisans Acil Durumlarda Hastaların Acil Servise Başvurmadan Önce Probleme Yönelik İlaç Kullanma Davranışları ve Tıp Dışı Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FATIMA ERDEM NUĞAYOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Sektöründe Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların İncelenmesi: Literatür Taraması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
FATİH AKYILDIZ Yüksek Lisans "Vaginit Öntanılı Hastalarda Trichomonas Vaginalis Görülme Sığlığının Farklı Kültür Yöntemleriyle Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMRA ÖZÇELİK
FATİH ALTAN Yüksek Lisans "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi:Sivas İli Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
FATİH AYDIN Yüksek Lisans "Sportoto Süper Lig'inde Mücadele Eden Takımlardaki Futbolcuların Sigara ve Alkol Kullanım Sıkılığı ve Bunun Kas İskelet Sistemi Sakatlıkları Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
FATİME DUMAN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastaneside Covid-19 Pandemi Öncesi ve Covid-19 Pandemi Dönemi Antibiyotik Kullanımlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
FATMA AKYÜZ Yüksek Lisans Genel Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İntihar Gelişimine Yönelik Tutumları ve Bakıma Yönelik Güçlüklerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
FATMA BEKMEZ Yüksek Lisans Bir Üniversite Hastanesinin Sağlık Çalışanlarında Ekip Çalışması Tutumunun İş Doyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FATMA BUDAK Yüksek Lisans Eritromisinin Elektrokimyasal Davranışlarının DNA Biyosensörleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
FATMA GÖK KAZAN Yüksek Lisans Tokat İl Merkezinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Ön Tanısıyla Hastanede Yatan Hastaların, KKKA Hastalığı Hakkında Bilgi Düzeyi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
FATMA HASTAOĞLU Doktora günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlgili Planlı Eğitimin Kurumda Kalan Yaşlıların Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
FATMA KARACALAR BİNİCİ Yüksek Lisans Kadınların Doğumdan Sonra Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
FATMA KAYHAN Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yeşil Hastane Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
FATMA MUTLU Yüksek Lisans Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Aşı Okuryazarlığı ile Covid-19 Aşısına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
FATMA ÖZÇELİK Yüksek Lisans "Preeklampsi Gelişiminde HIF-1 alfa, Tie-2 ve CD95'in Hastalığı Patogenezi İle İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENVER SANCAKDAR
FATMA ÖZTÜRK İNCE Yüksek Lisans "Bir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
FATMA ZENGİN Yüksek Lisans "İnsan Kaynakları Sağlama ve Seçme Süreci, Özel ve Kamuda Durum Karşılaştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FATMANUR OCAKÇI Yüksek Lisans MRotenon ile Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Dişi ve Erkek Sıçanların Beyin Dokusunda Oluşan Nörodejenerasyonun MMP-2 ve MMP-9 İmmünolokalizasyonu Yönünden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEYNEP DENİZ ŞAHİN İNAN
FERAY KODAZ Yüksek Lisans Genetik Absans Epilepsili WAG/RİJ Sıçanlarda Vitamin D3 (1,25-(OH)2D3)'ün Diken Dalga Deşarjlarına Etkisi ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN ARSLAN
FERHAT ÖZTÜRK Yüksek Lisans Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Hastaların Stresle Başetme ve Ruhsal Durumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
FERKAN AYYILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans Madde Kullanım Bozukluğu Olan Aile Bireyinin, Aile İçindeki Rolü ve Aile Bireyleri Üzerindeki Etkisine Yönelik, Bilişsel Davranışcı Ekol ile Müdahaleye Yönelik Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
FEYZA OFLAZ Yüksek Lisans Sivas İlinde Merkez Eczanelerde Tip II Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçların Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
FIRAT TEPE Yüksek Lisans Orta ve Üst Düzey Hastane Yöneticilerinde Örgütsel Adalet İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Duygusal Emeğin Aracı Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
FİDAN BALKAYA Yüksek Lisans Değişim Aşamalarına Dayalı Motivasyonel Görüşmelerin Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
FİGEN ÖZŞAHİN Yüksek Lisans "Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi:Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FİLİZ ARSLAN Yüksek Lisans Covid-19 Korkusunun Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi; Kırşehir Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FİLİZ KURT Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlik Dönemi Çocuğu Olan Ailelerde İletişimin Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
FİRDEVS KUZU Doktora "Yaşlı Bireylerin Bakımı ve Vericilerine Yapılan Ev Ziyaretlerinin Depresyon Stresle Başetme, Yaşam Kalitesi ve Bakım Yüküne Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
FİRDEVS ÖZDEMİR Yüksek Lisans Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Antepartum Semptom Yaşama Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
FİRDEVS TÜFEKÇİ TEKİN Tezsiz Yüksek Lisans Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi Etkileri ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
FUNDA EVCİLİ Yüksek Lisans "Akran Eğitimi Modeli'nin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Mitlerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
FURKAN DURAN Yüksek Lisans "Kroner Anjiografi Olan Hastalarda Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
GAMZE ER Tezsiz Yüksek Lisans Okul Çağı Çocuklarında Mutluluk Algısı ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GAMZE GÖKSU DUMAN Yüksek Lisans Tip 2 Diyabet-Bozulmuş Glikoz Toleransı-İnsülin Direnci Hastalarının Antropometrik Ölçümleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Hastalık- Beslenme İlişkisi Farkındalıkları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
GAMZE GÜNEY Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlik Dönemindeki Çocukların Aile İçi İletişim Sorunları ve Aile Danışmanının Rol ve Sorumlulukları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GAMZE SARIGÜZEL KÖLE Yüksek Lisans Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
GAMZE ŞAHİN Yüksek Lisans Suda Çözünür Ftalosiyanın G-quadrupleks DNA Etkileşimlerinin CD Spektroskopisi ve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
GAMZE TÜZÜN Yüksek Lisans Origanum Sipyleum L.(Mor Mercan) Ekstraktının Meme Kanseri Hücre Hatlarında Antiproliferatif Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEYLAN HEPOKUR
GAMZE YILDIZ Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
GAMZE YILDIZ Yüksek Lisans Doğum Sonu Dönemde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Emzirme Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
GİZEM ACUN Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlikte Görülen Psikososyal Sorunlar Sorunlar ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
GİZEM ÇITAK Doktora Ebelik Öğrencilerinin Postpartum Kanama Yönetimini Öğrenmesinde Oyun Tabanlı Mobil Uygulamanın Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
GİZEM KETREZ Yüksek Lisans Asistan Hekimlerin ve Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin (İntern Doktorlar) Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GİZEM YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans LGBTİ Gençlerin Yaşadığı Aile İçi Sorunlar ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
GONCA DEVECİ Yüksek Lisans "Eğitimin Hemodiyaliz Hastalarında Yorgunluk ve Özbakım Gücüne Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
GONCA ŞİMŞEK Yüksek Lisans "Sivas'ta Tüketilen Çiğ Sütlerde Alfatoksin M1 Varlığı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
GONCA ŞİMŞEK Yüksek Lisans Consolida Orientalis (Gay) Schröd. Bitkisinin Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisin Dirençli Enterokaklar (VRE) Üzerine Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
GÖKHAN BAĞCI Doktora Yüksek Yağlı Diyetlerle Beslenen Farelerde Taurin Takviyesinin Kahverengi Yağ Dokusu Oluşumu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE PINARBAŞI
GÖKHAN ERAYDIN Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesi'nde 2017 Yılı Doğrudan Temin ile Gerçekleşen Alımların Dağılımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GÖKHAN GENCER Doktora "Mesleki Potasyum Permanganat Maruziyetinin Genotoksik Etkisinin Mikronukleus Tekniği ile Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
GÖKHAN OTYAKMAZ Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanına Başvuran Çiftlerin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
GÖKHAN YAVAŞER Yüksek Lisans Sporcuların Spor Hizmetlerine Yönelik Algı ve Beklentilerinin Araştırılması (Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
GÖNÜL AYDOĞAN Yüksek Lisans Meme Kanserli Kadınların Birinci Derece Akrabalarının Meme Kanseri Risk Düzeyleri ve Tarama Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
GÖNÜL LİMONCU Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin Gerilla Pazarlaması Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
GÖZDE FIRAT Yüksek Lisans Kadınların Evlilik Doyumları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GÖZDE FIRAT Yüksek Lisans Kadınların Evlilik Doyumları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GÜL SERAP YARAŞ Yüksek Lisans Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel sinizm Boyutlarının İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi : Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GÜL ŞAHİN Yüksek Lisans Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakımda Tedavi Gören ve Anne Misafirhanesini Kullanan Annelerin Yaşadıkaları COVİD-19 Korkusunun Postpartum Kaygı Durumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
GÜLBAHAR TORAMAN Yüksek Lisans Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
GÜLCAN AKDENİZ ELMAS Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları, Stresle Başetme Biçimleri ve Sigara İçme Profilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
GÜLCAN COŞKUN Yüksek Lisans "Yüksek Güvenirlikli Simülasyon Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Klinik Karar Verme Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
GÜLCİHAN ÇINAR Yüksek Lisans Azometin Grubu İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Nöroblastom Hücrelerinde Hücre Döngüsü ve Apoptoz Yolağı Üzerine Etkisinin İn Vitro ve İn Siliko İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
GÜLCİHAN YEL Yüksek Lisans Vertigolu Bireylerde Engellilik Durumu ve Günlük Yaşam Aktivesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
GÜLÇİN ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans "TERT Polimorfizmi ile Mide, Kolon ve Rektum Kanserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
GÜLDAL DOĞRUYOL Yüksek Lisans "Koldaki Taşıma (Carrying Angle) Unlar Variance Üzerine Etkisinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUHİTTİN SÖNMEZ
GÜLGÜN SEVİMLİGÜL Yüksek Lisans Multipl Skleroz ile Toksoplazma Gondii'nin Olası İlişkisinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
GÜLHAN ŞENER Yüksek Lisans "Tekrarlı Cerrahi İşlem Geçiren Çocuklarda Psikososyal Semptomların Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
GÜLPERİ TURGUT Tezsiz Yüksek Lisans Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerden Spiritualite (Maneviyat)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
GÜLSEMİN ARKAT Yüksek Lisans Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine Başvuran Kadınların Meme Kanserine Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GÜVEN ŞENYURT Yüksek Lisans Takım Sporlarında Algılanan Antrenör, Ebeveyn ve Akran Güdüsel İklimin Sporcuların Başarı Algılamalarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
HABİBE ŞAHİN Yüksek Lisans Avrupa Birliği Sürecinde Sağlık Politikaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
HACER AKKOYUN Yüksek Lisans Kadınların Jinekolojik Yakınmaları ve Çözümleri ile Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HACI MEVLÜT ÜNSAL Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinde Obezojenik Çevrenin Kardiyovasküler Sağlık Tutumu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN AKGÜL GÜNDOĞDU
HAKAN CEBECİ Yüksek Lisans Minikler ve Yıldızlar Kategorilerinde Yarışan Judo Sporcularını Müsabaka Öncesi ve Müsabaka Esnasında Etkileyen Psikolojik Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MÜCAHİT FİŞNE
HAKAN ÇELİK Doktora İzole Safra kesesi ve Akut Kolesistitte Hidrojen Sülfürün Nörolojik ve Nörolojik Olmayan Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
HAKAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans "İzole Kobay Safra Kesesinde Kannabinoid Reseptörlerinin Varlığının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
HALE NUR YERLİKAYA Yüksek Lisans "Oleandrinin Aldosteron Varlığında Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksit Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
HALEF SİRKECİ Yüksek Lisans Sosyal Desteklerin İşbirliğine Dayalı Oyunla Öğrenme Motivasyonu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
HALİL İBRAHİM UZUNDAĞ Yüksek Lisans Spor Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Destek Algılarının Yaşam Becerilerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
HALİL KAYA Yüksek Lisans Sivas'ta Mezbahanelere Yakın Yerleşim Yerlerinde İnsan Kistik Echinococcosis Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
HAMDİ KARAHAN Yüksek Lisans Latent Tüberküloz Tanısında İnterferon Gama Salgısı Testi ve Tüberkülin Deri Testinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
HAMİT KUTLUCA Yüksek Lisans "Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji ve Kadın Doğum Hastalıkları Polikliniklerine Üretral Yada Gental Enfeksiyon Şikayeti ve Başvuran Hastalarda Chlamydia Trachomatis ve Neisseria Gonorrhoeae Bakterilerinin Sıklığı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
HAMİT YILDIRIM Yüksek Lisans Parkinsonlu Hastalarda Kostipasyon ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
HAMZA AYDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Evli Bireylerin Çalışma Çözümünde Empatik İletişimim İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
HANAOU AHAMADA Yüksek Lisans Çoklu İlaca Dirençli ve Diğer Klebsiella Suşları Arasındaki Metabolomik Profilin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜRŞİT HASBEK
HANDAN GÜNEŞ Yüksek Lisans "Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Koenzim Q10'un Diken Dalga Deşajlarına Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
HANDE CENGİZOĞLU Yüksek Lisans Gebe Kadınların Sigara Kullanımı ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyetinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
HANIM EDA GÖKTAŞ Yüksek Lisans "Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrasında Egzersizle Birlikte Kinesiotaping Uygulamasının Etkinliği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELVİN BALKİ
HARUN GÜREŞÇİ Yüksek Lisans "Manda Sütlerinde Alfakolsin M1 Varlığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
HARUN KIRAL Yüksek Lisans Sporda Özerk Yönetim Anlayışının Spor Federasyonları Kapsamında İncelenmesi: Türkiye Tenis Federasyonu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
HARUN KÜÇÜKBALLI Yüksek Lisans Atrial Fibrilasyonlu Bireylerde Oral Antikoagülan Kullanımına İlişkin Uygulanan Yüz Yüze ve Tele-Eğitimin İlaç Uyumu ve İlaç Memnuniyet Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY KARS FERTELLİ
HASAN BABACAN Doktora "Rapid Maksiller Ekspansiyonun Nazal Mukosilier Aktivite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
HASAN BÜLBÜL Yüksek Lisans C6 Glioma Hücre Hattında Glutamat İle Oluşturulan Eksitotoksite Üzerine Gambojik Asitin Etkisi ve Bu Etkide Oksidatif Stres ve Nitrik Oksit Yolağının Rolünün Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET KEMAL FİLİZ
HASAN HÜSEYİN ÇAM Doktora "Adolesanlarda İnternet Bağımlılığı Prevalansı İle İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Beden Kitle İndeksi ve Psikopatolojik Septomlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
HASAN İLHAN MUTAF Doktora "Hızlı Üst Çene Genişletmesi Sırasında ve Sonrasında Trombositten Zengin Plazma Uygulamasının Tavşan Midpalatal Sütüründaki Kemik Oluşumu Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI
HATİCE ERDEM Yüksek Lisans İnmeli Bireylere Bakım Verenlerde Bakım Yükü ve Merhamet Düzeyi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KARS FERTELLİ
HATİCE YEŞİLKAYA Yüksek Lisans Gebe Kadınların Uyku Sorunları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
HATİCE YILMAZ Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Politikası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
HAVVA KANAK Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Aile Üyelerinde Anksiyete ve Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
HAYRETTİN YAVUZ Doktora Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Aminoasit ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
HAYRİYE TÜRKOĞLU Yüksek Lisans Sivas il Merkezindeki Orta öğretim 7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bilgi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
HİCRAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
HİLAL AKSOY Yüksek Lisans "Gebelerin Sosyal Destek Algısı ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
HİLAL ÖZBEK Doktora Gebelere Uygulanan Haptonominin Algılanan Stres, Doğum Korkusu ve Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
HİLAL SARIKAYA Yüksek Lisans Çiğ Koyun ve Keçi Sütlerinde Tetrasiklin Grubu Antibiyotik Kalıntısının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
HURİ YILMAZ IRMAK Yüksek Lisans "Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi Devlet Hastanesinde Yatan Hastalarda Kişisel Hijyen ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışların İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
HURİYE KARATAŞ Yüksek Lisans Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi Gerçeklik ve Güvenilirlik Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
HÜLYA BALIKÇİ Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
HÜLYA KOÇYİĞİT Doktora Kısa Süreli Kalıcı Üriner Kateter Uygulanan Yogun Bakım Hastalarında Kateter Klepleme Yoluyla Gerçekleştirilen Mesane Eğitiminin Kateterle İlişkili Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
HÜLYA KOÇYİĞİT Yüksek Lisans Snearyo Temelli Yüksek Gerçekli ve Tekrarlı Simülasyon Yönetiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara Eğilim, Öz Etkililik-Yeterlilik ve Durumsal Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
HÜLYA MACİT Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizim Kavramı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
HÜLYA UYGUN Yüksek Lisans Sezaryen Sonrası Uygulanan Refleksolojinin Kadınların İnsizyonel Ağrısına ve iyilik Algısına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
HÜMEYRA GÜLHAN Yüksek Lisans Gebelere Dinletilen Müziğin Doğum Endişesi ve Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİNE BEKAR
HÜSAMETTİN AYDIN Yüksek Lisans Elit Seviyedeki Güreşçilerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
HÜSEYİN GÜNEŞ Yüksek Lisans "Karaciğer Nakli (Transplantasyon) Öncesi Hastaların Yaşam Kalitesi ve Kaygı Durumlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
HÜSEYİN TUTUMLU Yüksek Lisans Mastitisli Hayvanlarda Döl Verimi Parametrelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YÜKSEL
İBRAHİM BALLI Yüksek Lisans "Sağlıkta Kalite ve Ulusal Akreditasyon Sistemi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
İBRAHİM BİÇER Yüksek Lisans "Lomber Disk Herniasyonu Ameliyatı Yapılacak Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ağrı, Uyku ve Yaşam Kalitesi Etkileniminin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İBRAHİM ÖZMEN Yüksek Lisans Sivas İlinde, Evinde Kedi Besleyenlerde ve Beslemeyenlerde Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET DURAN ATAŞ
İHSAN SAMİ GÜVENÇ Doktora "Ortodontide Ankraj Amaçlı Kullanılan Minividaların Tekrar Kullanılabirliğinin İncelenbmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
İLAYDA ÇİFTÇİ Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de Boşanma Konusunda 2010 ile 2019 Yılları Arasında Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
İLAYDA TEKTAŞ Yüksek Lisans Madde Bağımlılığı Tanısı Almış Bireylerde Benlik Saygısı ve Sosyal Dışlanma Algıları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
İLHAMİ S ŞİMŞEK Doktora "Lokal Olarak Uygulanan Platelet-Rich Fibrin (PRF) ve Rifamisinin Koronal Açıklığı Olan Dental İmplantların Osseointegrasyonu Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH İLKER ÖZEÇ
İLKAY YURTSEVER Yüksek Lisans Bir Üniversite Hastanesinde Kullanılan Hemşirelik Bakım Planını İyileştirme Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
İLKNUR AKGÜN Yüksek Lisans "Erken Postpartum Dönemde Verilen Ebelik Bakımının Annenin Memnuniyet Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
İLKNUR KAYAPINAR Yüksek Lisans Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçirecek Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Kaygı ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İLKNUR PALAZ Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
İLKNUR VERGİ Yüksek Lisans Şizofreni Hastalarında Benlik Saygısı Obezite ve İlaç Uyumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
İMRAN AKGÜL ÇETİN Yüksek Lisans Bipolar Bozukluğu Olan Hastalara Verilen Stresle Başetme Eğitiminin Stres Belirtileri, Algılanan Stres Düzeyi ve Stresle Baş etme Tarzlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İMRAN BOYLU Yüksek Lisans Gebelere Dinletilen Müziğin ve Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Korkusu ve Öz-Yeterlilik Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
İREM BAYAR Tezsiz Yüksek Lisans Etkili Aile İletişiminin Evlilik Doyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
İREM CİVELEK Yüksek Lisans Primipar Kadınların Doğum Sonu Ebeveyn Öz Yeterlilik İle Emzireme Öz Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
İREM MALATYALI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
İRFAN ÖZBEK Yüksek Lisans Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beyin Ölümü ve Organ Transplantasyonuna Yönelik Tutumu Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HESNA GÜRLER
İSA ŞAHİN Yüksek Lisans "Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
İSMAİL SARI Yüksek Lisans "Çözünür Epoksit Hidrolaz Geni (EPHX2) Promotor Bölgesinin Metilasyon Düzeyi ve K55R Polimorfizm Sıklığı ile Preeklampsi Hastalığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 11,12- Dihidroksieikosatrienoik asit (11,12-DHET) üzeylerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE PINARBAŞI
İSMAİL ÜNALAN Yüksek Lisans İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Sivas Halk Sağlığı Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
İSRAFİL DENİZ Yüksek Lisans Ortaöğretim Öğrencilerinin Spor Ürünlerine Yönelik Marka Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
İZZET KARATAŞ Yüksek Lisans Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algısı ve İş Dünyası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
KAAN ÇİMEN Yüksek Lisans "Orta ve Güney Anadolu'da Yetişkin Kafa İskeletlerinde Pterion Tipleri ve Morfometrisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLHAN OTAĞ
KADİR YILDIZ Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesinde Sağlık Alanında Eğitim Gören Öğrencilere Verilecek Temel Afet Bilinci Eğitiminin Afet Bilinci Bilgi Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
KİBAR GENÇ Yüksek Lisans Temel Hareket Becerilerinin 4 Yaş Gurubu Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÖZGÜL
KORAY KELEŞ Yüksek Lisans "Etkileşimsel ve Dönüşümsel Liderliğin İşten Ayrılma Niyeti ve İş Performansına Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
KORAY ÖZER Doktora "Ratlarda Oluşturulan Kritik Boyutlu Kemik Defektlerine Doksisiklin veya Rifamisin ile Karıştırılarak Uygulanan Sığır Kaynaklı Demineralize Kemik Greftinin Kemik İyileşmesine Histomorfometrik Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. H.HÜSEYİN KÖŞGER
KORAY SARIDAL Yüksek Lisans Gıda Örneklerinde Tetrasiklin Kalıntılarının İzlenmesi İçin Analitik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
KÜBRA BAŞOL Yüksek Lisans "Deneysel Hipertiroidi Oluşturulmuş Sıçan Ovaryumlarında VASA(DDX4) ve IFITM3 İmmünolakalizasyonlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
KÜBRA ÇAYLAN Yüksek Lisans Sporcu ve Sedanter Bireylerde Dinamik Germe Egzersizlerinin Dikey Sıçrama Performansı ve Esneklik Üzerine Akut Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
KÜBRA ERTURHAN TÜRK Yüksek Lisans "Meme Kanserli Kadınlarda Mastektominin Yaşam Kalitesi ve Beden İmajı Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
KÜBRA HAVVA TOKSOY Yüksek Lisans Primipar Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı ve Emzirme Tutumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
KÜBRA KARACA Yüksek Lisans Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarında Yarışan Sporcuların Hedef Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
KÜBRA ÖZCAN Yüksek Lisans Stres Üriner İnkontinans Tanılı Kadın Bireylerde Kegel Egzersizlerinin Pelvik Taban Kas Kuvveti ve İnkontinans Şiddeti Üzerine Etkisinin Biofeedback İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
KÜBRA TEMÜR Yüksek Lisans Kayak Merkezlerinden Yararlanan Bireylerin Hizmet Algıları ve Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi; Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
KÜRŞAT KOÇ Yüksek Lisans "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Mesleki Yasa-Yönetmelikler Hakkındaki Bilgi ve Otonomi Düzeylerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
LEVENT HACISÜLEYMAN Doktora Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelinde Yeni Antidepresan İlaçların Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
LEYLA ASİLTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans Kamu Hastanelerinde Yönetici Hemşireliğe Yükselmede Kıdem ve Liyakat
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
LEYLA KELEKÇİOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında İfşa Etme (Whistleblowing) Eğiliminin Örgütsel Adalet Agısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranı ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MEHMET AKİF BAKIRHAN Yüksek Lisans Krosinin Elektrokimyasal Davranışlarının ve DNA ile Etkileşimlerinin Kalem Grafit Elektrotlarla İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
MEHMET ALİ ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Triaj Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MEHMET CEMAL ALDEMİR Yüksek Lisans "Malatya İli Çevresinde Bulunan Buzağlarda Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)'nun Prevalansının Araşırılmasıé
Tez Danışmanı : Doç. ONUR BAŞBUĞ
MEHMET ERGİN Yüksek Lisans Deneysel Olarak Oluşturulan Rat Parkinson Modelinde Testiste GPR30, GPR120 ve GPR125 Proteinlerinin Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
MEHMET İBRAHİM ÜRKER Yüksek Lisans Elit Seviyedeki Vücut Geliştirme ve Fitness Sporcularının Mükemmeliyetçilik Seviyeleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
MEHMET OTUGÜZEL Yüksek Lisans "Ankilozan Spondilit Hastalarında Galektin-1, Galekten-3, Galektin-9, Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
MEHMET TUGAY EREN Yüksek Lisans Endoskopi ve Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Entamoeba Histolytica, Giardia İntestinalis ve Cryptosporidium SPP Sıklığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
MEHMET VEYSİ KAYA Yüksek Lisans Türk Sağlık Sisteminin Panel, Veri ve Karşılaştırmalı Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi ve bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MEHTAP ALİM Yüksek Lisans "Kanser Tedavisi Alan ve Diabetli Hastalarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorları Seroprevalansı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMRA ÖZÇELİK
MEHTAP ŞAHİN Yüksek Lisans Fibroblast Hücre Kültüründe JAK-STAT Sinyal Yolağı İnhibisyonunun Kollajen Biyosentezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
MELAHAT SUSAMIŞ Yüksek Lisans Sivas Bölgesinde Yetişen Sarı Kantaron Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ALİM
MELİKE NUR DOĞAN Yüksek Lisans HPV-DNA Testi Yaptırmak İçin Başvuran Kadınların Benlik Saygısı ve Utangaçlıkları ile Serviks Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MELİKE YILMAZ Yüksek Lisans Sezaryan ile Doğum Yapmış Kadınlarda Postpartum Fiziksel Semptom Şiddet Yaşama Durumları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
MELTEM ÇELİK Yüksek Lisans "Ameliyat Öncesi Aç Kalma Süresinin Hastalar Üzerindeki Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
MELTEM KORKMAZ Yüksek Lisans "Huzur Evinde ve Evde Ailesi İle Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Yalnızlık Durumlarının Karşılaştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
MELTEM ŞAHİN Yüksek Lisans "Spiritualitenin Gebeliğe Etkisinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
MERAL AKGÜL Yüksek Lisans "Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Progresif Gevşeme Egzersizinin Anksiyete Düzeyi ve Uyku Kalitesine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
MERAL BAŞÇIL Yüksek Lisans "Sağlık Yönetiminde Liderlik ve Önemi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MERAL KARABEY Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezinde Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MERAL KARATAŞ Yüksek Lisans "Kadınların Prekonsepsiyonel Dönemdeki Sağlık Riskleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
MERVE ARZU HAMURCU Tezsiz Yüksek Lisans Genç Yetişkin Bireylerin Evlilikte Bağlanma ve Kontrol Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
MERVE AŞKIN Yüksek Lisans İstismarcı Yönetim Tarzının Örgütsel Sapma Davranışlarına Etkisi. Asistan Hekimler Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MERVE AYDIN Yüksek Lisans MİR-144 ve FOXO-1 İlişkisinin Meme Kanseri Hücreleri Üzerinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZGE ÇEVİK
MERVE AYDOĞAR Yüksek Lisans Diyabet Hastalarına Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğtimin Hastaların Sağlık İnancına Öz Etkililik Algısına ve Karar verme Düzeyine Etkisi: Bakım Etiği Boyutuyla
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
MERVE AYŞE BOZKURT Yüksek Lisans Doğum Sonu Online Ev Ziyareti Mobil Destek Uygulamasının Geliştirilmesi ve Bu Uygulamanın Annelerin Özyeterlik ve Anksiyete Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MERVE BEKTAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin Organ Bağışı Tutumlarının Merhamet Duygularıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
MERVE CAN Yüksek Lisans Hekimlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile İhbarcılık (Whistleblowing) Düzeylerinin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MERVE DOĞAN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Ölçülmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MERVE DURAN Yüksek Lisans EPIC-Norfolk Fiziksel Aktivite Anketi (EPAQ) Türkçe Versiyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNEM SUNER KEKLİK
MERVE DURSUN Yüksek Lisans Paranasal Bölge Morfometrisinin Anatomik Varyasyonlarla İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEDAT SABANCIOĞULLARI
MERVE EMİNE GÖNEN Tezsiz Yüksek Lisans Covid-19 Salgınının Aile İçi Yakın İlişkilere Yansıması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
MERVE ERGÜL Doktora "İzole Gebe Sıçan Myometriyumunun Kasılma Hareketleri Üzerinde Adrenerjik, Prunerjik, Kannabinoid ve rhoA/rho-kinaz Sistemine Etkili Ajanların Yanıtlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
MERVE GÜL Tezsiz Yüksek Lisans Ensest Mağdurlarının Sosyodemografik, Klinik ve İstismar ile ilişkili Özellikler açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MERVE HAMUTOĞLU Yüksek Lisans Bakış Açı Noktalarının Değiştirilmesinin Göz Dominanslığı Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUHİTTİN SÖNMEZ
MERVE KAHRAMAN Yüksek Lisans T4(Neff, A, B, D, E) T5,T11 ve T12 Genoteipine Sahip Acanthamoeba Türlerinin Osmotolerans ve Termotolerans Özelliklerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
MERVE KARAKURT Yüksek Lisans Sivas ili Ortaokul Adölesan Çağ Öğrencilerinde Skolyoz Prevalansı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
MERVE KOCA Yüksek Lisans Doğum Eyleminin 4. Evresindeki Obez Kadınlarda Beden Algısının Benlik Saygısı ve Emzirme Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
MERVE POLAT Yüksek Lisans Doğum Sonrası Dönemde Annenin Covid-19 Korkusunun Anne-Bebek Bağlanması ve Emzirme Öz-Yeterliliği ile ilişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR YILDIZ
MERVE SARIKAYA Yüksek Lisans Antideprasan İlaç Kalıntılarının Atık Sularda İzlenmesi İçin Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
MERVE ŞİMŞEK Yüksek Lisans Türkiye Muhasebe Standardı 16'ya göre Maddi Duran Varlıkların Sağlık Kurumlarında Muhasebeleştirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MERVE TAŞ Yüksek Lisans Erkek Beyaz Yeni Zelanda Tavşanında Oral Antidiyabetik Ajanlar Metformin, Roziglitazon ve Repaglinid'in Diyabetik Anjiopati Üzerindeki EtkilAerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ALTUN
MERVE TOPCU Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Nargile İçme Profilleri, Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ZORLU
MERVE YILDIRIM Yüksek Lisans Primer İnfertilitenin Kadınların Yaşam Kalitesine, Depresyon Durumlarına ve Stresle Başa Çıkma Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
MERYEM EŞDEMİR Yüksek Lisans "İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MERYEM OTU Yüksek Lisans "Kardivasküler Hastalığı Bulunan Bireylerde Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Verilen Bireysel Fiziksel Aktivite Danışmanlığının Kardiyak Risk Faktörleri ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
MESUT DİREK Yüksek Lisans "Multple Skleroz Hastalarında Yürüme Bozukluğu ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
METİN DURMAZ Yüksek Lisans Futbol Kulüplerinin Borsa Performanslarını Etkileyen Değişkeler Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
MHD YOUSSEF JAWISH Yüksek Lisans Glikoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G-6-FDH)Aktivitesi Üzerine Poliaminlerin (Agmatin, Putrisin, Spermidin ve Spermin) in Vitro Etkileşimlerini İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
MİHRAP KARAKAYA Yüksek Lisans Chiari Malformasyon Tanılı Yetişkin Grup ile Sağlıklı Yetişkin Grubun Kognitif Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL ÖZÜM
MUAMMER GÜRKAN GÜRLEYÜK Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlerde Aileye Yönelik Aidiyet Duygusunun Aile Danışmanlığı Prespektifinde Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
MUHAMMED AKİF SAMİ TOKER Yüksek Lisans Çağrı Merkezi Çalışanlarının Genel Ruhsal Durumları ve İş Yaşam Kalitesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MUHAMMED EMİN KARABULUT Yüksek Lisans Farklı Futbol Liglerinde Oynayan Erkek Futbolcuların Uyku Davranışlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜRKAN DİKER
MUHAMMED SEYİDÖMER Yüksek Lisans Sivas'ta Suriyeli Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Ulaşım ve Yaşadığı Sorunlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
MUHAMMED SUFİ Yüksek Lisans Origanum Hypericifolium Ekstraklarının Antioksidan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEYLAN HEPOKUR
MUHAMMED ZAHİD KESKİN Yüksek Lisans Spor Bilimleri Eğitimi Alan Bireylerin Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutumlarının İncelemesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MÜCAHİT FİŞNE
MUHAMMET BEKTAŞ Yüksek Lisans "Psikiyatrik Sorunları Olan Bireylerde Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Elisa Yöntemiyle Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMRA ÖZÇELİK
MUHAMMET MUSTAFA ÇETİN Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanlığında Evlilik Uyumu ile Duygusal Zeka ve Duygusal Okuryazarlığın Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
MUHARREM AŞUDU Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
MUHARREM ERDAŞ Yüksek Lisans Farklı Aile Tipi İşletme ve Çiftliklerde Yetiştirilen Sığırlarda Kolostrum Kalitesinin Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
MUKADDES BEYZA GÜLER ESEN Yüksek Lisans Biberiye ve Kekik Esansiyel Yağlarının Hindi Köftesinin Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEYDA ŞAHİN
MURAT ARSLAN Doktora İnsanların Bağırsak Mikrobiyotasında Bulunan Genişlemiş Spekturumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia Coli İzolatlarında Beta-Laktamaz Enzim ve Klon Tiplerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP
MURAT KORKMAZ Yüksek Lisans Pulslu Elektromanyetik Alanın Kongnitif Fonksiyonlar ve Analjeziye Etkisinin NMDA Reseptör Yolağı Üzerinden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
MURAT MELİH ERDOĞAN Yüksek Lisans Sivas İl Merkezinde Çalışan Askeri Personelin Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ZORLU
MURAT SAĞLAM Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı ve Epidemiyolojik Verilerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
MURAT ŞAHİNBAY Yüksek Lisans "Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyonun Tarihsel Gelişimi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MUSA REŞBER Yüksek Lisans "Sağlık Kurumlarında Şiddet"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUSA TÜRKMEN Yüksek Lisans Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
MUSTAFA AKBULUT Yüksek Lisans "Türkiye'de Evde Sağlık Hizmetleri: Sivas Örneği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MUSTAFA DOĞAN BEDİR Doktora Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Shelterin Proteinleri ve Agmatin Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
MUSTAFA EMRE YILMAZ Yüksek Lisans Covid-19 Pandemisinde Hastanede Çalışan Hekim ve Hemşirelerin İş Güvenliğine Yönelik Değerlendirmeleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MUSTAFA ESEN Yüksek Lisans Bakır, Çinko, Mangan ve Selenyum İz Element Kombinasyonunun Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
MUSTAFA ORHAN Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin ileri maliyet yöntemleri ve Kararlılık Hakkındaki Değerlendirmeleri; 8. Sağlık Hizmet Bölgesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUSTAFA ÖZBEK Tezsiz Yüksek Lisans Bowen Aile Sitemleri Üzerine Derleme Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
MUSTAFA TOYOĞLU Doktora "K3XF Kanal Eğelerinin Resiprokal, Adaptif ve Rotasyonel Hareketli Preparasyon Sistemleriyle Kullanımlarının Apikalden Taşan Sıvı ve Debris Miktarına Etkilerinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET ALTUNBAŞ
MÜCAHİT ÇİĞDEM Yüksek Lisans Hastaneye Başvuran Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşam Kalitelerine Etkisi, Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
MÜCAHİT YİĞİTSOY Yüksek Lisans Bireysel Sporlar ile Takım Sporları Yapan Bireylerin Yaşam Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MÜCAHİT FİŞNE
MÜJGAN DEMİR Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Hastaların Sağlık İnançları ve Tedaviye Uyum Durumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
MÜMTAZ HAKAN ÖZEL Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçerisinde Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
NACİYE DİLRUBA TEKTAŞ Yüksek Lisans Sivas İli Genç Yetişkin ve Yetişkin Serebral Palsili Breylerde Eklem Limitasyonu, Fonksiyonel Bağımsızlık, Ağrının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
NACİYE YUVACI Yüksek Lisans "Menopoz Dönemindeki Kadınların Menopoz Dönemi İle İlgili Bilgi, Yakınma ve Başetme Durumları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
NADİYE GÜREL Yüksek Lisans Romatoid Artritli Hastalarda Verilen Eğitimin Tedaviye Uyum ve Fonksiyonel Duruma Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
NAZAN AKBULUT Yüksek Lisans Riskli Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler ile Psikososyal Sağlık Durumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
NAZAN KAPLAN Yüksek Lisans Döl Tutmayan (Repeat Breeder) İneklerde Tohumlama Sonrası Ozon Kullanımının Gebelik Oranına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YÜKSEL
NAZIM ESERYEL Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında miR-126-3p ve miR-1425p İfade Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
NAZİRE DOĞAN SERKAN Yüksek Lisans Batın Ameliyatı Geçiren Ağrı Şiddetinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
NAZLI ALKAN Yüksek Lisans Emzirmenin Prematüre Bebeklerin ve Annelerinin Konfor Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
NECATİ ÖZPINAR Doktora "BALB/c Farelerde Oluşturulan Kutanöz Leyismaniyozun Tedavisi Üzerine Makrofaj Spesifik Antikor Bağlı Grafen Oksit Nanopartikülleri ile Fototermal Uygulamanın Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
NEFİSE UÇAR Yüksek Lisans "Preterm Eylem Tanısı İle Hastanelerde Yatan Gebelerin Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Hastane Stresörleri ile İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NERGİS DOĞAN Yüksek Lisans Amfizem Hastalığında Adropin, Desnutrin ve Glukagon Benzeri Peptid-1 Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
NESLİGÜL AYBEK Yüksek Lisans Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Bireylerde Kaşıntının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
NESLİHAN GÜÇLÜ Yüksek Lisans Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi ve Ambalajın Ürün Seçimindeki Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
NESLİHAN SAYIN Yüksek Lisans Erken Gebelik Kaybı Yaşayan Kadınlarda Posttravmatik Stres Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NESLİHAN YENER Yüksek Lisans Doğumda Verilen Duygusal Desteğin Kadının Doğum Süresi, Algısı ve Korkusuna Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NEVİN AKTAŞ Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Sıvı-Elektrolit Dengesine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
NEZİHA AYDOĞDU Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Kan Transfüzyonu Yapılan ve Yapılmayan Hastaların Transfüzyona Yönelik Görüş ve Beklentileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NİGAR (ARSLAN) İNAN Yüksek Lisans "Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı ile İlişkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
NİHAN BAYINDIR Doktora İntrauterin Büyüme Geriliğinin Sıçan Karaciğeri Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
NİLİFER ŞAHİN Yüksek Lisans "Mortalitesi Yüksek Kliniklerde Çalışanlarda Tükenmişlik, Duygusal Emek, İşten Ayrılma Niyeti ve İş Performans Değerlendirmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
NURAY MÜGE ÇETİNDAĞ Tezsiz Yüksek Lisans Otistik Çocukların Ailelerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Geliştirilmesinde Aile Danışmanlığı Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
NURBENGÜ YILMAZ Doktora "Direk ve İndirek Bonding Tekniğinde Proflaktik Ozon Uygulamasının Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
NURCAN ÖZKABLAN Yüksek Lisans Pandemi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Spiritual Bakım Verme Özellikleri ve Etik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NURCAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Sivas İli ve Çevresindeki İçme ve Kullanma Sularında Enterokokların Varlığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP
NURDAN KAYA Doktora Çözüm Odaklı Yaklaşımın Kadınların Doğum Korkularına ve Öz Yeterliliklerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
NURDAN KAYA Yüksek Lisans "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Ruhsal Sağlık Durumları ve Yaşam Kaliteleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
NURDAN ÖZCAN Yüksek Lisans "Göğüs Tüpü Çıkarma İşlemi Öncesi Progresif Kas Gevşeme Egzersizi, Soğuk Uygulama ve Lokal Anestezinin Hastanın Ağrı, Konfor Düzeyi ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NURHAYAT BERK Yüksek Lisans "İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Adalete Etkisi Kamu Hastanesi Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
NURHAYAT POLAT Yüksek Lisans "Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Otonomi Düzeyi, Problem Çözme Becerisi ve Bu iki Değişken Arasındaki İlişki"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NURULLAH DEMİRKOPARAN Yüksek Lisans "Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Rekabetçi Denge"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBAY İNAN
OĞUZ BURAK YILMAZ Yüksek Lisans Kangal Akkaraman Koçlarında Bazı Androlojik Özelliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPER KOÇYİĞİT
OĞUZHAN ÇALI Yüksek Lisans Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İç Anadolu Bölge Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
OLCAY ÖZTÜRK Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerde Sosyal Destek Algıları ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
OLGAY KARABULUT Yüksek Lisans Kanser Hastalarında Görülen Semptomlar ve Destekleyici Bakım Gereksinimleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ONUR AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Muhasebede Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Mali Hizmet Çalışanlarının Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Bir Araştırma; Sivas İli Sağlık Kurumları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ONUR YÜCEDAĞ Yüksek Lisans Kangal Irkı Akkaraman Koyununda Dalağın Arteryel Vaskularizasyonu: Bir Taramalı Elektron Mikroskobu Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi LUTFİ TAKCI
ORHAN GAZİ YILDIZ Yüksek Lisans Lise ve Üniversitede Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Fobi-Sosyotropi-Otonomi Düzeyi, Bu İki Değişken Arasındaki İlişki Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
OSMAN DOĞAN Yüksek Lisans Üreme Çağındaki Erkeklerin Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışları ile Cinsel Yaşantıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
OZAN KONATEKE Yüksek Lisans Hemşirelerde Mesleğe Bağlılığın Tıbbi Hataya (Malpraktis)Eğilim Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
OZAN ÖNDER Yüksek Lisans Peri-İmplantasyon Döneminde Sıçan Endometriumda Wnt-ß Katenin Yolağının Angiogenetik Faktörler Üzer ndeki Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
ÖMER ARGA Yüksek Lisans Devam Sütlerinde Hidroksimetilfurfural (HMF) Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
ÖMER FARUK ÇEÇEN Yüksek Lisans "Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların İncelenmesi, Bir Devlet Hastanesi ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ÖZCAN KARATAŞ Yüksek Lisans Hayvan Sağlık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörler Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
ÖZER GÜNGÖRDÜ Yüksek Lisans "Sivas İli Merkez Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Parazit Varlığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ÖZGE KISAOĞLU Yüksek Lisans "Gebelik Sürecinde Ruhsal Durum ve Benlik Saygısı: Bir İzlem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ÖZGE ÖZKAYNAK Yüksek Lisans Üremik Sıçan Derisinde FGF23 Ekspresyonun ve FGFR1 Histopatolojik Değişimlerinin Belirlenmesi ve Mineral Konsantrasyonu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEMA TULAY KÖZ
ÖZGE ÜSTÜN Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın Değişime Karşı Tutuma Etkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ÖZGÜL YAŞAR SOYAL Yüksek Lisans "Multiple Sklerozlu Kadın Hastalarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ÖZGÜN ÜNAL Yüksek Lisans "Dış Kaynak Kullanımı İle Oluşan İstihdam Farklılıklarının Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ÖZKAN SEMİH ÇANKAYA Doktora "İskeletsel Sınıf II Tedavilerinin Profile Etkisinin Farklı Burun Tiplerine Göre Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI
ÖZLEM AKGÜN Doktora Ikınma Tekniklerinin Doğum Eylemi Süresine, Perineal Travma Durumuna ve Yenidoğan Apgar Skoruna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
ÖZLEM AKGÜN Yüksek Lisans Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
ÖZLEM DELİBAŞ Yüksek Lisans "PIWI-piRNA Yolağında Rol Alan TDRD9 ve Miwi Proteinlerinin Polikisti Over Sendromu Oluşturulmuş Fare Modelinde İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
ÖZLEM DENİZ Tezsiz Yüksek Lisans Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sermaye
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ÖZLEM TEKECİ Tezsiz Yüksek Lisans Eşler Arası İletişimsizliğin Yaşam Kalitesine Yansımaları Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ÖZLEM ZORLU GÜNAY Yüksek Lisans Bir Üniversite Hastanesinde Vardiya Usulü Çalışan Evli Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ile Evlilik ve Cinsel Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
ÖZNUR KARAKÖSE Yüksek Lisans "Gebelikte Görülen Demir Eksikliği Anemisinin, Gestasyonel Depresyon Riski Açısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK BİLGİÇ
PAMUK ÖZGÜN OVA Yüksek Lisans "Sağlık Turizmi Kapsamında Termal Tesislerde III. Yaş Grubu Müşterilerinin, Hizmet Kalite Algıları: Sivas İli Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
PELİN ÇELİK Doktora Web Tabanlı Eğitimin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon YönetimiBilgi ve Uygulamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
PERİHAN BÜŞRA DERBENTOĞLU Yüksek Lisans Spor Yapan ve Yapmayan Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
PERVİN DEMİR Yüksek Lisans Koroner Anjiografi Yapılacak Hastalara Verilecek Öğretimin Anksiyete Düzeyi ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
PINAR AKKOYUN BOZKURT Yüksek Lisans Kadınların Normal Doğumdan Memnuniyetlerinin Emzirmenin Başlatılmasına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
PINAR KOÇKANAT Yüksek Lisans "Kız Öğrencilerin Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
PINAR TOPUKSAK Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 0-24 Aylık Bebek ve Çocukların Emzik ve Biberon Kullanım Durumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
PINAR YILMAZ Yüksek Lisans "Obezite Cerrahisi Geçiren Bireylerin Değişen Beden İmajının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
RABİA BAŞARA Yüksek Lisans "Obeziteye Bağlı Risk Faktörlerinin Bel Çevresiyle İlişkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAFİZE SEZER
RABİA BAYRAM Yüksek Lisans Diyabetli Hastalarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ile Metabolik Kontrol Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
RABİA SEVA ÖZKAN Yüksek Lisans Bedensel Engelli Çocuklar ve Bakım Verenlerinde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Yapmayı Engelleyen ve Kolaylaştıran Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ
RAHMİ YILDIZ Yüksek Lisans İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğtimi ve Spor Dersi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
RAMAZAN SAKARYA Yüksek Lisans Ürolojik Kanserli Hastalarda Psikolojik Dayanıklılığın Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
RASİM HAMUTOĞLU Yüksek Lisans Peri-İmplantasyon Döneminde Sıçan Endometriumda Wnt-ß Katenin Yolağının Matrix Metalloproteinaz Ekspresyonundaki rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
RAZİYE YILDIRIM KARS Tezsiz Yüksek Lisans Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı ve Danışmanlık
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
RECEP İNCE Yüksek Lisans Örgütlerde Çatışma Yöntemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
RESUL EKREM AKBULUT Yüksek Lisans "Hastanemizde Escherchia coli ve Klebsiella Pneumoniae Bakterilerde Karbapenem Direnç Durumu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
REYHAN YALÇIN Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
RIDVAN AVCI Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında YTHDF1 ve YTHDF3 RNA Melitasyon Gen Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
RIDVAN ŞİMŞEK Yüksek Lisans "BALB/c Farelerde Oluşturulan Kutanöz Leyismaniyozun Tedavisi Üzerine Benzothiazol 'ün Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
RUKİYE DURAK Yüksek Lisans "Sivas İli İçme ve Kullanma Sularında Enterohemorajik Escherichia coli (O157:H7) Suşu'nun Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEYNEP SÜMER
RUKİYE KARACA VOLKANER Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlikte Aile Tutumlarının Öfke ve Saldırganlığa Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
RUKİYE KUZUCUOĞLU Yüksek Lisans Eser Düzeyde Kaptopril Tayini İçin Zenginleştirme Sonrası Koromatografik Yöntem Geliştirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
RUKİYE MENEMENCİOĞLU Doktora Timokinon'un Diabetik Nöropatik Ağrı Üzerindeki Etkisinin ve Etki Mekanizmasının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL YILDIRIM
RUKİYE SOYAK Yüksek Lisans Hemşirelerin Meme Kanseri ve Tarama Davranışlarına İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
RUZİYE DEMİREZEN Yüksek Lisans "Gebelikte Annelik Rolü ve Gebeliğin Kabulünün Evlilik Uyumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
SABRİ ÜRGÜP Yüksek Lisans "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Üç Farklı Bölümde Okuyan Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEM SİNAN ASLAN
SADIK GENÇOĞLAN Doktora "Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kritik Boyutlu Kemik Defektlerine Uygulanan Sığır Kaynaklı Demineralize Kemik Greftinin Kemik İyileşmesine Olan Etkisinin Otojen, Allojenik ve Sentetik Greftleri Karşıulaştırılmasının Histomorfometrik Olarak İnce
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
SAFİYE AĞAPINAR ŞAHİN Doktora Kahkaha Yogasının Gebelik Semptomları, Mental İyi Oluş ve Prenatal Bağlanmaya Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SAFİYE ÇEVEN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve İfşa (Whistleblowing) Düzeylerinin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneeği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SALİH BURAK GÜLER Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonlarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SALİH KARAHAN Yüksek Lisans "Ateroskleroz Hastalarında İnterlökin 6 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
SALİH NARLIÇAY Yüksek Lisans Kangal Akkaraman Koçu Spermalarının Seminal Plazmasına Farklı Isı Uygulamalarının Kısa Süreli Saklanmasında Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ATALAY USLU
SALİH SERDAR SEMERCİ Doktora Yara İyileşmesi Üzerine Etkinliğnin Rat Cilt Yarasında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
SALİHA ALTUNSOY Tezsiz Yüksek Lisans Adölesanlarda Yeme Bozukluklarının Anne Baba Yaklaşımları Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATIMA FİRDEVS ADAM KARDUZ
SAMED PEÇE Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Ekonomi Okuryazarlık Düzeylerinin, Finansal Tutumları Üzerine Etkisi; Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
SARE AKTAŞ Doktora Kardiyak Cerrahi Sonrası Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşadığı Ağrının Azaltılmasına Yönelik Masaj ve Müzik Terapinin Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SARE AKTAŞ Yüksek Lisans "Entübe ve Sedatize Yoğunbakım Hastalarının Ağrı Davranışlarını Belirleme"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEDA AKUTAY Yüksek Lisans Göğüs Tüpü Takılmış Hastaların Ağrı Düzeyi ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEDA DELEŞ Tezsiz Yüksek Lisans Şiddetin Aile Bireyleri Arasındaki İlişkilere Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
SEDA DOĞAN Yüksek Lisans Cavid-19 Şüphesi ile Çocuğunu Hastaneye Getiren Ebeveynlerin Covid-19 Korkusu ve Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
SEDA GÜRAY Yüksek Lisans Gebelere Verilen Eğitimin Ağız ve Diş Sağlığı Davranışlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
SEDA ÖZFİDANCI Yüksek Lisans Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
SEDA ŞAN Yüksek Lisans Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Bası Yarası Gelişme Riski ve Palyatif Performansının Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
SEDAT KAHYA Yüksek Lisans Tematik Spor Lisesi Öğrencilerinin Performans Duygu Durumları ve Spor Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
SEDAT ŞAHİN Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Motivasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEFA ELDEMİR Yüksek Lisans Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçirmiş Olan Hastaların Postoperatif Kinezyofobi, Proprioseptif Duyu ve Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELVİN BALKİ
SEFA YILDIZ Yüksek Lisans Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışanlarının Duygusal Emek Boyutları ve İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
SEFER TÜRK Yüksek Lisans Neonatal Buzağı İshallerinde Karaciğer ve Lipid Profili Üzerine Araştırmalar
Tez Danışmanı : Doç. ONUR BAŞBUĞ
SEFKAN HASDEMİR Yüksek Lisans "Çatışma Yönetimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEHER DURUKAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Klonal İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
SELAHATTİN GÜNGÖR Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelerde Sosyal Destek Algıları ve Sosyal İlişki Gereksinimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
SELÇUK KAYA Yüksek Lisans Futbolda Devre Arası Uygulanan Farklı Toparlanma Tekniklerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
SELİM PARLA Yüksek Lisans Gebelikte Depresif Semptom Yaygınlığı ve Depresif Semptomların Doğum Korkusu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SELİN CANDAR Yüksek Lisans Annelere Verilen Eğitimin Ev Ortamında Sigara İçilme Durumuna ve 0-5 Yaş Arası Çocukların Pasif İçicilik Maruziyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ZORLU
SELMAN DURSUN Doktora "İskeletsel Sınıf II Maloklüzyona Sahip Büyüme-Gelişim Dönemindeki Bireylere Uygulanan Fonksiyonel Ortopedik Tedavinin Baş ve Vücut Postürü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI
SEMA BİÇER Tezsiz Yüksek Lisans Evlilik Uyumunda Eşler Arasındaki İletişimin Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEMA HAZIRBULAN Yüksek Lisans Acil Serviste Hasta Memnuniyet Ölçeği'nin (Brief Emergency Deparment PatientSatisfaction Scale) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEMA ÜNVER Tezsiz Yüksek Lisans Sınav Kaygısı ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SEMANUR OKTAY Yüksek Lisans Presenteizm ile Tıbbi Hata Yapma Eğilimi Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SEMRA AYDOĞAN Yüksek Lisans "Antiepileptik Tedavi Alan Ratlarda Radyasyonunun EEG Dalgalarına Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEMA TULAY KÖZ
SEMRA BAYRAK ÇEKEN Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçinde Çocuğa Yönelik şiddet ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEMRA KOÇ Yüksek Lisans "Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanser Tanılı Hastalarda Kemoterapi Semptomları Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
SENA EKMEKÇİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Cinsel Mitler ve Cinsel Doyum Açısından Cinsel İşlev Bozukluklarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
SENA NUR YAPAR Yüksek Lisans İnme Geçiren Bireylerde Hastalığı Kabul, Sağlık Algısı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATMA ÖZKAN TUNCAY
SERAP ÇETİN Yüksek Lisans 6-17 Yaş Arasındaki Normal Gelişim Gösteren Çocukların ve Özel Gereksinimli Çocukların, Çocuk-Anababa İlişkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
SERCAN KAPANCIK Yüksek Lisans "Tip-2 Diyabetli ve Meme Kanserli Hastalarda İnsan Antimikrobiyal Katyonik Peptitlerin Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SERDAR ERDOĞAN Yüksek Lisans Kalp ve Damar Cerrahisi Hastaların Taburculuk Bilgi Gereksiniminin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEREN ÇAYIR Yüksek Lisans Doğum Sonu Dönemde Baba-Bebek Arasındaki Bağlanma Durumunun ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
SEREN YILMAZ Yüksek Lisans Monomerik ve Multimerik Telomerik G-Quadrupleks DNA Yapıları ile Ftalosiyanin Bileşiklerinin Etkileşimlerinin Analitik Tekniklerle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
SERKAN AKSOY Doktora "Süt Dişlerinde Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Farklı Nikel Titanyum Preparasyon Sistemlerinin Apikalden Taşan Sıvı ve Debris Miktarı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ARİFE KAPTAN
SERKAN CAN Yüksek Lisans Lipidomik Yaklaşım Kullanarak Tüberkiloz Hastalığı için Lipid Belirteçlerinin Saptanması ve Tedavi Süresince Değişen Lipid Türlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
SERKAN ÇELİKGÜN Yüksek Lisans Sivas İlinde 2004-2014 Yılları Arasında Görülen Kanser Vakalarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
SERKAN KAPANCIK Yüksek Lisans "Akciğer Kanserli Hastaların Plazmalarında Poliamin Yolağına Ait Enzim Düzeyleri ve Oksidatif Stres İndeksi Tayini"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SERPİL ERŞAN Doktora "Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Oksidatif, Nitrosatif ve Glikosatif Stres Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
SERPİL ÖZDEN Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SERPİL YILDIRIM Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezinde Çalışan Ebelerin Meslekte Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
SERVET CIRITCI Yüksek Lisans Alt Sigma Metedo ve Sağlık Kurumlarında Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEVAL BURUKÇU Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Turizmin Gelişimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEVDA KOÇ Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanlığında Eşler Arasında ve Danışma Sürecinde Spiritüelitenin Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
SEVDE ÖZDEMİR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerine Verilen Eğitimin, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum, Çatışma ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
SEVGİ KELEK Yüksek Lisans "Erken Postpartum Dönemde Kullanılan Ayva Çekirdeği Jölesi ve Anne Sütünün Meme Başı Çatlağı Oluşumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
SEVİLAY SOYAL Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Hasta ve Çalışan Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEVİM AKDEMİR Yüksek Lisans Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
SEVİM BAŞKAN ÇÖP Yüksek Lisans "İlaç Uygulama Hatası (Medication)Administration Eror Survey) Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SUZAN TEK
SEVİM LEVENT Yüksek Lisans İnfertil Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolüne Yönelik Tutumları ile İnfertiliteden Etkilenme Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SEVİM PINAR ÖZTORUN Yüksek Lisans Covid-19 Sürecinde Pediatri Servislerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Merhamet Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
SEVİNÇ ÇAMDALI Yüksek Lisans Isırgan Otu Yaprağı Özütünün Anti-Malaryal Etkisinin Fare Modelinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
SEVİNÇ ŞİMŞEK Yüksek Lisans "Normal ve Deneysel Polikistik Over Sendromu (PCOS)Oluşturulan Sıçan Ovaryumlarında AQP7, AQP8, AQP9'un İmmünolokalizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
SEVTAP KANİ Yüksek Lisans "Kadınların Kanserden Korunmaya Yönelik Olarak Jinekolojik Muayene Yaptırmalarını Etkileyen Bazı Faktörler"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SEYDA NURBANU TAŞOLAR Yüksek Lisans Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Korku Kaçınma İnanışlarının Fonksiyonel Yetersizlikle İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYNUR OTAĞ
SİMGE SEZENLER Yüksek Lisans Gebelerde Depresif Semptom Yaygınlığı ve prenatal Bağlanma Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
SİNAN KUZUCU Yüksek Lisans Fasciola Hepatica ile Doğal Enfekte Sığırlarda Antioksidan Seviyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
SİNEM ÇOBAN Yüksek Lisans "Kadınların Sezaryen Doğum Tercihi ve Etkileyen Faktörler"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA FERİT KOÇOĞLU
SİNEM DEMİR Yüksek Lisans Sivas Yöresinde İzole Edilen Francisella Tularensis Subsp, Holarctica İzolatlarının Moleküler Filogenetik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ATAŞ
SİNEM KÖNÜLŞÖK Yüksek Lisans İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
SİNEM SARIÇOBAN Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Şiddetin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SONGÜL ÇİLTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Boşanma Süreci Danışmanlık ve Sosyal Hizmet Desteği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
SUAT SERHAN ALTINTEPE Doktora "Osteoporotik Ratlarda Oluşturulan Deneysel Periodontitis Modelinde Kemik Rezorbsiyonu Üzerine Sistematik Olarak Alınan Melatoninin Etkisinin Histopatolojik ve Histomorfometrik Açılan Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA TOKER
SULTAN KÖKER YÜCEL Yüksek Lisans Şiddet Suçu İşlemiş Bireylerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ile Aleksitimi, Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Bilişsel Esnekliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BURHANETTİN ÇİĞDEM
SULTAN UZUN Yüksek Lisans "Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Profilleri, Madde Bağımlılığından Korunma Konusundaki Öz Yeterlikleri ve Önleme Konusundaki Görüşleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
SUNA KAYMAK Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yükse kokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
SUNA KORU Yüksek Lisans Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Öğrenme Gereksinimleri ve Hastalık Yönetimine Uyum Hakkındaki İnançlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
SÜHEYLA CENGİZ Yüksek Lisans "Epileptik Sıçanlarda Egzersizin Epilepsi Parametreleri Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
SÜHEYLA DEMİRTAŞ ALPSALAZ Yüksek Lisans 18-49 Yaş Gurubu Evli Kadınların Eş Şiddetine Maruz Kalmaları ile Aile Planlaması Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
SÜLEYMAN ÇIKMAZ Yüksek Lisans "Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
SÜMEYRA GÜLLE Yüksek Lisans Sefdinir-DNA Etkileşiminin İmpedimetrik Biyosensör İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
SÜMEYYE KUZUCU Yüksek Lisans Mamografi Çektirmek Üzere Gelen Kadınların Meme Kanseri Riski ve Mamografiye İlişkin İnançların Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SÜMEYYE SALTABAŞ Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 Pandemi Döneminde Kanser Tedavisine Erişim ve Kanser İlaç Maliyetlerindeki Değişime Etkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ALTUN
ŞAHİN GÜR Yüksek Lisans Üniversite Hastanesinde Ameliyathanede Çalışan Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ŞAHİNDER AÇAR Yüksek Lisans Hemşirelerde Hasta Güvenliği Algısının Hasta Memnuniyetine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜMİT NALDÖKEN
ŞEHADET TAŞKIN Yüksek Lisans Üreme Çağındaki Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemi ile Cinsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
ŞEMSİ BULUT Yüksek Lisans "Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Sağlık Politikaları"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ŞENAY POLAT Yüksek Lisans Menopoz Döneminde Olan ve Olmayan Evli Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının Cinsel Yaşam ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
ŞENGÜL SÜRÜCÜ Yüksek Lisans Sakız Çiğnemenin Sezeryan Sonrası Bağırsak Hareketlerinin Başlamasına Etkisi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
ŞERİFE AYVA Yüksek Lisans Devlet Hastanelerinde Ameliyathane Maliyet Analizi: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ŞERİFE DEMİR Yüksek Lisans "Bir Üniversite Hastanesinde Kan Alma Biriminde Çalışan Hemşirelerin Hasta ve Çalışan Güvenliğine İlişkin Deneyimleri, Önerileri ve Aldıkları Önlemlerin Saptanmasına Yönelik Çalışma"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ŞEYDA AKIN Yüksek Lisans Stox1 Geni Promotör Bölge Mutasyonlarının Preeklampsi Hastalığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN PINARBAŞI
ŞEYDA ORHAN Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Düşük Ve Yüksek Gerçeklikli Simülatör İle Aspirasyon Becerisini Öğrenmede Yaşadığı Kaygı, Memnuniyet Ve Kendilerine Güven Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ŞEYMA NUR YILDIZ Yüksek Lisans Tiroit Papiller Kanser Hastalarında Serum Kaspaz-9 BCL-2 Golgi P73 Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALEF OKAN DOĞAN
ŞEYMA ÖZSOY Doktora Serotonin Reseptörleri5HT3 ve 5HT7'nin Sıçanlarda Morfin Analjezisi ve Toleransına Etkiler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ŞEYMA ŞAHİN Yüksek Lisans Sağlıklı Bireylerde Medial Ark Yüksekliği ile Kor Kas Enduransı, Lumbal Propriyosepsiyon, Lumbal Lorsdoz ve Postür Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SİNEM SUNER KEKLİK
ŞEYMA URHAN Yüksek Lisans Çift Kariyer Yapan Milli Sporcu Öğrencilerin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MÜCAHİT FİŞNE
ŞEYMA YILMAZ Yüksek Lisans Metifenidat Hidroklörür ve Atomoksetin'in DNA Etkileşiminin Eloktirokimyasal DNA Etkileşiminin Elekrokimyasal DNA Biyosensörleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
ŞULE AYDIN Yüksek Lisans "Sağlıkta Destek Hizmetleri Kalite Standartları"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ŞURA NUR DELİSER Yüksek Lisans Sivas İlindeki Köpeklerde Cryptosporidium Varlığı ve Prevalansı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
TAHA AKGÜL Yüksek Lisans Sporda Liderlik Sitilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
TAHA YASİR MERT Yüksek Lisans Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve İş Stresi Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TAYFUN BAŞER Yüksek Lisans "Ghrelin ve Oreksin Reseptör Agonistlerin Morfin Analjezisi ve Toleransına Etkileri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
TUBA ARALAN Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Ekip Kaynak Yönetimi Yaklaşımına Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
TUBA KARABEY Yüksek Lisans "Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Sıvı Yönetimi Eğitiminin Sıvi Kontrolü, Diyaliz Giriş Çıkış Kuru Ağırlıkları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUBAY BOZKURT Yüksek Lisans Nütrisyon Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye İlişkin Görüşleri, Kaygı Düzeyleri ve Sağlık Ekibinden Beklentilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUÇE OKAN Yüksek Lisans Hemşirelerin Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
TUĞBA AĞBEKTAŞ Doktora Radyoaktif İyot (I-131) Tedavisi Almış Diferansiye Tiroid Kanseri Hastalarında FOXO Gen Ailesi ile LncRNA Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
TUĞBA AĞBEKTAŞ Yüksek Lisans "MikroRNA Polimorfizmi İle Mide, Kolon ve Rektum Kanserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
TUĞBA COŞKUN Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanlığında Aldatma Konusunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
TUĞBA DAĞDEVİREN Yüksek Lisans Peri-İmplantasyon Döneminde Sıçan Endometriumda Wnt-ß Katenin Yolağının Tef, Lef ve Caspase 9 Ekspresyonundaki Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
TUĞBA DELİKTAŞ Yüksek Lisans Kanser Hastalarına Dinletilen Duanın Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY KARS FERTELLİ
TUĞBA DOST Yüksek Lisans "Kilis İlinde Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Toksplazma Ig-G ve Ig-M Prevalansının ve Seropozitifliğe Etki Eden Risk Faktörlerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
TUĞBA ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Annelerin Kullandıkları Emzirme Teknikleri İle Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
TUĞBA SARI Yüksek Lisans Jinekolojik Kanserli Kadınlara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
TUĞBA TÜRKMEN Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Cinsel İstismarına ve Bildirimine Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TUĞBA ULUDAĞ Yüksek Lisans Hiperbilirubinemili Bebeklerde Fototerapi Sırasında Yansıtıcı Materyal Kullanımı ile Bebek Masajının Bilirubin Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUĞÇE NAİME GEDİK Doktora "Kopolimer İlaç Konjugatlarının Kemik Kanseri Hücreleri Üzerine Sitotoksisite Anti Tümör ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması ve Apoptoz Sürecinin Polimeraj Zincir Reaksiyonu İle Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
TUĞÇE YAĞMUR Yüksek Lisans Preterm Bebek Annelerinin Bakıma Katılım, Maternal Bağlanma ve Emzirme Öz-Yeterliliği İlişkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
TUĞÇE YILDIZ KARADEDE Tezsiz Yüksek Lisans Alkol Madde Bağımlılığının Aile Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
TUĞHAN YILDIZ Yüksek Lisans Şarta Tabi Sığır Etlerinden Üretilen Kavurmalarda Depolama Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
TURAN EMRE KUZU Doktora "Tavşan Tibiasında Deneysel Olarak Oluşturulan Periimplantal Kemik Defektlerinin Rejenerasyonunda Titanyum Tüplerde Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrinin Etkinliğinin Araştırması"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ÖZDEMİR
TÜLAY YILMAZ BİNGÖL Doktora "Aerobik Egzersizin Depresyon Tanılı Bireylerin Yaşam Kalitesi, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
UFUK BULDU Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın Örgütler ve Çalışanlar İçin Önemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
UFUK DEMİREL Yüksek Lisans "KOAH'lı Hastalarda Fonksiyonel Performansın ve Öz-Bakım Gücünün Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
UĞUR ÇERİK Tezsiz Yüksek Lisans Aldatma ve Aldatılmanın Bireyler Üzerindeki Etkisinin Gözden Geçirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
UĞUR KAYA Yüksek Lisans "Tokat Bölgesindeki Neonatal Buzağıishallerinin Etiyolojisinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
ÜMİT GÜNEY Doktora "Sinterize Öncesi ve Sonrası Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapı Üzerine Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin Bükülme Dayaklılığına Etkisinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAİK TUĞUT
ÜMMÜGÜLSÜM YILDIZ Yüksek Lisans Doğum Eyleminde Sürekli Ebe Desteğinin Doğum Süreci, Algılanan Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DURAN AKSOY
ÜNZİLE YILDIRIM Yüksek Lisans Fibrokistik Meme Değişiklikleri Olan Kadınların Kanser Olma Kaygısı ve Depresyon Durumuyla Başa Çıkma Tutumları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
VASVİYE EROĞLU Doktora Online ve Aplikasyonla uygulanan yoganın doğum Sonuçlarına etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZELİHA BURCU YURTSAL
VEHBİ ERDOĞAN Yüksek Lisans Futbolcularda Kor Stabilitesi, Anaerobik Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
VOLKAN GENÇOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlerde Madde Bağımlılığından Korunmada Aile Danışmanının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
VOLKAN SERHAT ÖZEN Yüksek Lisans Testis Biyomodellerinin Androlojik Sistem Öğretiminde Kullanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPER KOÇYİĞİT
YAHYA FURKAN KARAAHMETOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Boşanmanın 12-18 Yaş Arası Ergen Çocuklara Yansımalarının İncelenmesi/Yansımaları Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATIMA FİRDEVS ADAM KARDUZ
YAKUP BAKIR Yüksek Lisans "Düzenli Olarak Spor Yapan Ortaöğretim Düzeyindeki Ergenlerde Sporun Mental İyi Oluş ve Pozitiflik Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
YASEMİN UÇAR Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Hekim/ Hastane Seçimine Etkisi: Tokat İl Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
YASEMİN ZEYREK Yüksek Lisans Epilepsi Hastalarında Uyku Kalitesi ve Yorgunluğunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
YASİN ALTIN Yüksek Lisans Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Akademik Başarıya Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
YASİN ARSLANTAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin Genel Ruhsal Durumları İle İş Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
YAVUZ KAYA Yüksek Lisans Hastane Birleşmelerinin Finansal Analizi: Kamu Hastanelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
YAVUZ ORAK Doktora Nöropatik Ağrıda GABAerjik Etkinliği Modüle Eden İlaçların Ratlarda Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İHSAN BAĞÇİVAN
YELİZ DEMİR Yüksek Lisans Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Poliamin sentez Yolundaki Enzim Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DEMİRPENÇE
YELİZ ILDIR Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sağlık Dışı Çalışan İşçilerin Ruhsal Durumları ve Yaşam Kalitesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
YEŞİM GÜNEY Yüksek Lisans Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Febril Konvülziyonlu Ratların Kognitif Fonksiyonlarının NO Yolağı Üzerinden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞE DEMİRKAZIK
YETER ÇİLESİZ Yüksek Lisans Meme Kanseri Hücrelerinde Letrozole ve Qercetin'in Etkinliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZGE ÇEVİK
YILDIZ KARAKAYA GÜNEŞTEPE Tezsiz Yüksek Lisans Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
YILMAZ BAŞDEMİR Yüksek Lisans Spor Lisesi ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri ile Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA KAYA
YILMAZ YÜZGÜLEÇ Tezsiz Yüksek Lisans Aile Danışmanının Sahip Olması Gereken Etkin Danışmanlık Becerilerine Genel Bir Bakış
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ZARİF GAYE GÜLCÜ Yüksek Lisans "Bipolar Hastalarda Motivasyonel Görüşme ve Telepsik iyatrik İzlemin İlaç Uyumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
ZEHRA ÇELİK Yüksek Lisans "İnsülin Kullanmaya Yeni Başlayan Hastalarda Diyabet Eğitiminin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ZEHRA DOĞAN Yüksek Lisans kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Drosha, Dicer, Exportein-5 Protein Düzeylerinin Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
ZEHRA KESİM KAYA Yüksek Lisans Gebe Kadınların Emzirmenin Kadın Sağlığı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Doğum Sonrası Emzirme Planlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
ZELFİ ÖZCANİKLİ Tezsiz Yüksek Lisans Engelli Bireye Sahip Ailelerde Cinsel Gelişim ve Eğitim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
ZELİHA BURCU YURTSAL Doktora "Gebelere ve Eşlerine Verilen Emzirme Eğitimi ve Danışmanlığının Emzirme Sürecine ve Bağlanmaya Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
ZERRİN TEZEREN Yüksek Lisans "Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ZEYNEP DENİZ ŞAHİN İNAN Doktora "Deneysel Olarak Oluşturulan Nörol Tüp Defektinde Mezenkimal ve Hemopoetik Kök Hücrelerin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
ZEYNEP KARTAL Yüksek Lisans Gebelerde Sigara Kullanımının Prenatal Anne Bebek Bağlanması ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ZORLU
ZEYNEP ÖZGEN ÖZDEMİR Yüksek Lisans Kene Tutunması Yönünden Risk Gurubu Kişilerde Fracisella Tularensis Antikorlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURABİ GÜNEŞ
ZIAD JOHA Doktora Kannabinoiderjik Sistemi Etkileyen Yeni İlaçların Ratlarda Akut Ağrıdaki ve Deneysel Olarak Oluşturulan Nöropatik Ağrı Modelindeki Analjezik Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
ZUHAL GÜLSOY Yüksek Lisans "Yoğunbakım Ünitesinde Mekanik Vantilatöre Bağlı Hastalarda Kapalı Sistem Aspirasyon İşleminde Oksijen ve Serum Fizyolojik Kullanımının Aspirasyon Etkinliği Kardiyopulmoner Göstergeler,Hastanın Aspirasyon Sırasındaki Yaşadığı Duygular ve Ağrı Üzerine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ZUHAL SÖNMEZ Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Sağlık Hizmetleri ve Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personelleri Arasındaki İletişim Sorunları: Sivas Numune Hastanesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ZUHAL TAMER Yüksek Lisans Ameliyat Öncesi Öğretimin Anksiyete ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
ZUHAL TUNÇBİLEK Yüksek Lisans Prostat Kanseri Tedavisine Yönelik Paklitaksel ve Dokstrubicin ile Modifiye Edilmiş Nanotaşıyıcı İlaç Sistemlerinin DUSP Genlerin Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
ZÜLAL AYDINAY Yüksek Lisans Üniversite Öğrencisi Genç Kızlarda Premenstrual Sendrom İle Mental İyi Oluşluk Düzeyi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 89
Doç.Dr. : 64
Dr.Öğr. Üyesi : 44
Kız Öğrenci Sayısı : 412
Erkek Öğrenci Sayısı : 179
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 492
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 435
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 57
Doktora Öğrenci Sayısı : 99
Ana Bilimdalı : 46
Tezli Yüksek Lisans : 40
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 22

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 47  Bugün  » 135  Dün  » 171447  Toplam